Co zrobić w razie utraty karty pobytu?

Jesteś cudzoziemcem i utraciłeś kartę pobytu? Nie wiesz jak zachować się w tej sytuacji? W tym artykule dowiesz się jak wyjść z tego problemu.

Karta pobytu to dokument, którym cudzoziemcy posługują się na co dzień. Odpowiada ona dowodowi osobistemu czy paszportowi. W razie utraty (kradzieży, zgubienia) należy niezwłocznie – w terminie do 3 dni, powiadomić o tym fakcie właściwy urząd wojewódzki, przez który została karta wydana. Można tego dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej:

www.migrant.info.pl/tl_files/formularze/Formularz

Jeśli karta została skradziona należy również udać się do najbliższego komisariatu policji i dokonać tam zgłoszenia.

Po zgłoszeniu cudzoziemiec otrzymuje bezpłatne zaświadczenie, którym może się okazać w czasie kontroli legalności w Polsce. W związku z tym należy owe zaświadczenie lub jego kopię zawsze posiadać przy sobie. Nowa karta pobytu jest wydawana w ciągu miesiąca od zgłoszenia. Należy ją odebrać osobiście, lub w przypadku osób poniżej 13 roku życia dokonuje tego prawny opiekun. Osoba, która odzyskała kartę pobytu ma również obowiązek poinformować właściwy organ w takim samym terminie (3 dni), a jeśli do tego czasu otrzymała już nowy dokument, musi zwrócić poprzednią kartę do urzędu wojewódzkiego. Niedopełnienie tych obowiązków grozi karą grzywny. Opłata za wydanie nowej karty pobytu wynosi 100 zł.