Cudzoziemcy na Mazowszu: nowe kryteria wydawania zezwoleń na pracę

Cudzoziemcy na Mazowszu: nowe kryteria wydawania zezwoleń na pracę

W województwie Mazowieckim od 11 lutego zmieniły się dotychczasowe zasady wydawania zezwoleń na pracę, dotyczy zarówno nowych wniosków, jak i toczących się już postępowań.

Rozporządzenie zakłada m.in. uzależnienie okresu na jaki zezwolenie na pracę jest wydawane od okresu prowadzenia działalności przez wnioskodawcę. W przypadku cudzoziemców, pełniących funkcję w zarządzie firmy, brana pod uwagę będzie wysokość dochodu oraz liczba pracowników.

Rozporządzenie zmienia również wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga informacji starosty. Od 11 lutego będą to kierowca ciągnika siodłowego i autobusu. W przypadku pozostałych zawodów, starosta musi stwierdzić brak możliwości znalezienia pracowników na lokalnym rynku pracy.

Rozporządzenie było konsultowane z wojewódzką radą rynku pracy i marszałkiem województwa.

źródło: https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/31997,Cudzoziemcy-nowe-kryteria-wydawania-zezwolen-na-prace.html