Worksol Zakaz wjazdu na terytorium Polski. Czy można cofnąć decyzję? Jasne!

3 września 2018

Zakaz wjazdu na terytorium Polski. Pamiętaj, możesz spróbować cofnąć decyzję

deportacja

zobowiązanie do powrotu

Cofnięcie zakaz wjazdu na terytorium Polski i innych Państw obszaru Schengen.

Czy można cofnąć decyzję o zakazie wjazdu na terytorium Polski?

Zakaz wjazdu na terytorium Polski. W jednym z wcześniejszych artykułów zostały szczegółowo wymienione i opisane sytuacje, w który komendant placówki lub oddziału Straży Granicznej może wydać zobowiązanie cudzoziemca do powrotu wraz z orzeczeniem o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen.

Załóżmy, że z jakichś względów została nam wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w której został orzeczony zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen. Czy można w takiej sytuacji cofnąć decyzję o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP ? Odpowiedź jest krótka: tak. A jak? Tego dowiecie się już z poniższych informacji.

 

Cofnięcie zakazu ponownego wjazdu na terytorium Polski – procedura

 

Zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen może, zgodnie z art. 320 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, cofnąć komendant placówki lub oddziału Straży Granicznej, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

 

Komendant placówki lub oddziału Straży Granicznej cofnie decyzję o zakazie ponownego wjazdu pod warunkiem, że cudzoziemiec wykaże, iż wykonał obowiązki wynikające z decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu tzn. opuścił w terminie terytorium Polski.

 

Cofnięcie zakazu ponownego wjazdu musi odbyć się w drodze decyzji administracyjnej na pisemny wniosek cudzoziemca. W tym celu niezbędne jest ustanowienie na terytorium Polski pełnomocnika, który w imieniu cudzoziemca:

  • wystąpi z wnioskiem o cofnięcie zakazu ponownego wjazu;
  • wniesie na zasadach ogólnych opłaty skarbowe w wysokości:

10 zł – opłata skarbowa od wniosku o cofnięcie zakazu wjazdu

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo;

  • oraz odbierze i przekaże cudzoziemcowi odpowiedź w tej sprawie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego Komendant placówki lub oddziału Straży Granicznej powinien wydać decyzję nie później niż w ciągu miesiąca, jednak w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Zakaz wjazdu na terytorium Polski. Kiedy nie można cofnąć?

 

Zanim zwrócimy się do Komendant placówki lub oddziału Straży Granicznej z wnioskiem  cofnięcie zakazu wjazdu należy zwrócić szczególną uwagę na sytuacje, w których zakazu wjazdu nie cofa się. Są to sytuacje, gdy:

  1. wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Polski może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub naruszyć interes Polski lub
  2. cudzoziemiec nie uiścił należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które był obowiązany ponieść, lub
  3. został on orzeczony po wydaniu cudzoziemcowi decyzji o cofnięciu zakazu i od wydania tej decyzji nie upłynęły 2 lata, lub
  4. nie upłynęła jeszcze połowa okresu, na jaki został orzeczony.

 

Na co należy dodatkowo zwrócić uwagę?

 

Ustawa o cudzoziemcach nie przewiduje innej możliwości cofnięcia czy anulowania zakazu ponownego wjazdu.

Nawet jeżeli Konsul RP wyda nam nową wizę, to z samego faktu wydania tej wizy nie wynika, iż zakaz cofnięto!!!

Należy zatem liczyć się z tym, że na granicy nie zostaniemy wpuszczeni na terytorium Polski. Jeśli nawet zdarzy się taka sytuacja, że mimo wszystko zostaniemy wpuszczeni na terytorium Polski, to jedynie w wyniku błędu strażnika granicznego, wobec którego zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne, a nasz pobyt na terytorium RP nadal będzie uznawany za nielegalny.

 

Daria Wesoła

kierownik działu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców

 

Michał Solecki

Autor artykułu „Zakaz wjazdu na terytorium Polski. Pamiętaj, możesz spróbować cofnąć decyzję”

Więcej ciekawych artykułów tutaj.

Poszukujesz pracy?

W naszej bazie mamy wiele atrakcyjnych ofert pracy z Polski i zagranicy. W każdym miesiącu podpisujemy dziesiątki umów rekrutacyjny z polskimi firmami

Aktualne oferty pracy znajdują się tutaj

icon_firstPrzeglądaj oferty pracy

Szukasz pracowników?

Mamy setki kandydatów gotowych do pracy w najbliższym czasie. Nasza Agencja dostarcza ponad 100 pracowników miesięcznie do polskich pracodawców. Realizujemy zlecenia rekrutacyjne dotyczące specjalistów jak i pracowników niewykwalifikowanych

icon_twoDodaj ofertę pracy

Masz pytania ?

telZamów rozmowę personKontakt bezpośredni