Obywatelstwo Polskie

Najczęściej występujące okoliczności jakie muszą być spełnione aby otrzymać obywatelstwo polskie Karta stałego pobytu lub Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej + 3 nieprzerwanego lata pobytu na karcie stałego pobytu + praca legalna na umowę o pracę + mieszkanie = obywatelstwo polskie Karta stałego pobytu lub Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej + […]

Dowiedz się więcej
Jak zatrudnić obcokrajowca, cudzoziemca? Info

Jak zatrudnić obcokrajowca, cudzoziemca?  Agencja Pracy WORKSOL pośredniczyła już przy zatrudnieniu kilku tysięcy obcokrajowców. Posiadamy zatem bardzo bogate doświadczenie, którym chętnie podzielimy się z naszymi klientami.   Poniżej przedstawimy Państwu, bezpłatnie kilka podstawowych porad przy zatrudnianiu obcokrajowców:  I. Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Pierwszym i najważniejszym dokumentem przy zatrudnieniu obcokrajowca jest ,,Oświadczenie o zamiarze […]

Dowiedz się więcej
NIP-7 Zgłoszenie identyfikacyjne obcokrajowca, cudzoziemca

Dokument NIP-7 służy do nadania numeru NIP obcokrajowcowi. Niestety tak już jest, że większość cudzoziemców przyjeżdżających do Polski nie posada numeru NIP. Dlatego w pierwszej kolejności zaraz przy zatrudnianiu powinniśmy wypełnić wspomniany formularz i wysłać go do Urzędu Skarbowego. Pamiętajmy, żeby to obcokrajowiec podpisał się na druku, dzięki temu unikniemy opłaty za pełnomocnictwo. Numer identyfikacji […]

Dowiedz się więcej
Karta Polaka

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Posiadaczowi Karty przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku. Osoba, która ma Kartę Polaka: może bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej; może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę […]

Dowiedz się więcej
Zameldowanie cudzoziemca

Zameldowanie cudzoziemca Kiedy musisz się zameldować cudzoziemca na pobyt czasowy ? Najpóźniej – w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu czasowego w Polsce musisz zameldować cudzoziemca – jeśli będziesz przebywać w Polsce ponad 14 dni – Dotyczy m.in. Ukraińców. Jeśli będziesz w Polsce krócej niż 14 dni, nie musisz się meldować.Pamiętaj, że nie […]

Dowiedz się więcej
PIT -11 a PIT-37 – kompendium wiedzy

Za nami połowa stycznia 2017 i wkrótce zaczną się pytania cudzoziemców odnoście takich dokumentów jak PIT-11 czy PIT-37. Cudzoziemcu, pytasz co to jest PIT-11? PIT-11 stanowi podstawową informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników. PIT-11 w przypadku cudzoziemców jest wystawiany jeśli cudzoziemiec jest zatrudniony na podstawie umowy o […]

Dowiedz się więcej
Jakie są sposoby szybkiego nabycie obywatelstwa polskiego przez cudzoziemców ?

Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z 2013 r. poz. 1650, z 2015 r. poz. 1274, z 2016 r. poz. 753 ). Prędzej czy później u cudzoziemców powstaje pytanie: ”Jak można uzyskać obywatelstwo polskie pracując w […]

Dowiedz się więcej
Jak przebiega rozmowa w Urzędzie Wojewódzkim podczas starania się o kartę stałego pobytu ze względu na pochodzenie polskie

Masz pochodzenie polskie i złożyłeś wniosek na kartę stałego pobytu? Nie wiesz czego się spodziewać podczas rozmowy w Urzędzie Wojewódzkim? Poniżej przykładowe pytania i odpowiedzi, które mogą pojawić się w trakcie „egzaminu”. Jednym z elementów postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia jest rozmowa, na którą cudzoziemiec musi stawić się osobiście […]

Dowiedz się więcej
Problemy z zameldowaniem cudzoziemca i nadaniem numeru PESEL

Problemy z zameldowaniem cudzoziemca i nadaniem numeru PESEL W wyniku reformy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nadzorującego gminne wydziały ewidencji ludności od 01.03.2015 r. bardzo utrudnione jest nadawanie numeru PESEL oraz meldowanie cudzoziemców.Wszystko to za sprawą nowego, ,,zreformowanego” systemu informatycznego, który miał przyspieszyć pracę urzędów, a w rzeczywistości sparaliżował ich pracę. Na obecną chwile zarówno my, jako Agencja […]

Dowiedz się więcej