Korzystne zmiana przy ustawie o Karcie Polaka i Karcie stałego pobytu

Zmiana ustawy o Karcie Polaka – zwolnienie z opłaty skarbowej przy złożeniu wniosku na pobyt stały.

W związku z wejściem w życie z dniem 2 września 2016 r. przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 753).
Cudzoziemiec ubiegający się o pobyt stały ze względu na posiadanie ważnej Karty Polaka i zamierzający osiedlić się w Polsce na stałe będzie zwolniony z uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na pobyt stały w wysokości 640 zł – dot. tylko wniosków złożonych po dniu 1 września 2016 r. Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z naszej pomocy w prowadzeniu ww sprawy w Urzędach Wojewódzkich.

Vasyl Dunaj

[metaslider id=3487]