Kwestionariusz pracownika

KWESTIONARIUSZ PRACODAWCY

Nazwa Firmy

Adres firmy:

NIP lub KRS (bez kresek):

Osoba reprezentująca firmę:

Adres email (wymagane)

Lokalizacja miejsca pracy (dokładny adres)

Dane osoby wyznaczonej do kontaktu
(imię i nazwisko, numer telefonu)

Na jakie stanowisko pracy potrzebujecie Państwo pracowników? Wraz z ilością osób:

Ile osób Państwo potrzebujecie?:

Na czym polega praca, jej specyfika?:

Jakie kwalifikacje, umiejętności powinien posiadać pracownik (zawód, uprawnienia)?:

Obsługę jakich maszyn, urządzeń czy programów
pracownik powinien znać?:

Czy potrzebują Państwo tylko wykwalifikowanych specjalistów, czy mogłyby to być też osoby chętne do przyuczenia się do zawodu ?

Od kiedy potrzebni będą pracownicy?

Ile godzin pracy przewidujecie Państwo w ciągu dnia? Czy praca oparta jest na systemie zmianowym ?

Czy istnieje możliwość pracy po godzinach ? Czy są wolne dni w tygodniu, jeśli tak to które ?

Na jak długo chcą Państwo zatrudnić pracowników?

Na podstawie jakiej umowy chcieliby Państwo nawiązać współpracę z pracownikami/wykonawcami (umowa o pracę/umowa zlecenie/umowa o dzieło)?

Czy zapewniają Państwo zakwaterowanie? Kto płaci za zakwaterowanie ?

Czy zapewniają Państwo wyżywienie? Jeśli tak to ile posiłków?

Czy są ograniczenia wiekowe dla pracowników?

Czy zapewniacie Państwo odzież ochronną dla pracowników?

Proszę podać stawkę za godzinę pracy pracownika/wykonawcy (netto) jaką jesteście Państwo w stanie zaproponować? / stawkę w akordzie, bądź śrenio-miesięczne wynagrodzenie netto.

Jaką formę współpracy z nami, wybieracie Państwo? Rekrutacja (dobór personelu) czy leasing pracowniczy?

Skąd Państwo dowiedzieli się o naszej Agencji Pracy? (strona www, rekomendacja)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do procesu przygotowania oferty (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz U. nr 133 pozycja 883)”.

ZAZNACZ!!!