Legalizacja pobytu cudzoziemca

Legalizacja pobytu cudzoziemca

Poszukujesz firmy która wyręczy Cię z trudnych i żmudnych formalności związanych z uzyskaniem dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemca ?

Powierz nam to zadanie, wszystkie sprawy załatwiamy szybko, tanio i skutecznie


 

Za naszym pośrednictwem uzyskasz: 

Kartę pobytu (zezwolenie na pobyt czasowy)
  1. ze względu na pracę
  2. w celu wykonywania pracy w zawodzie wysokich kwalifikacji
  3. dla pracowników delegowanych
  4. w celu prowadzenia działalności gospodarczej
  5. w celu studiów
  6. dla członka rodziny RP
  7. w celu połączenia z rodziną
  8. w celu krótkotrwałego pobytu
  9. ze względu na inne okoliczności uzasadniające pobyt
Zezwolenie na pracę
Kartę stałego pobytu (zezwolenie na pobyt stały)
Zezwolenie na pobyt długoterminowy rezydenta UE
Pobyt obywatela UE
Przedłużenie wizy krajowej
Obywatelstwo Polskie
Zaproszenie w celu turystycznym
Zaproszenie w celu odwiedzin (wpis zaproszeń do ewidencji zaproszeń)