Legalizacja pobytu cudzoziemca

Legalizacja pobytu cudzoziemca

Poszukujesz firmy która wyręczy Cię z trudnych i żmudnych formalności związanych z uzyskaniem dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemca ? Za naszym pośrednictwem uzyskasz:

 • Legalizacja pobytu cudzoziemca

 • Kartę pobytu (zezwolenie na pobyt czasowy) ze względu na pracę

 • w celu wykonywania pracy w zawodzie wysokich kwalifikacji

 • dla pracowników delegowanych

 • w celu prowadzenia działalności gospodarczej

 • w celu studiów

 • dla członka rodziny RP

 • w celu połączenia z rodziną

 • w celu krótkotrwałego pobytu

 • ze względu na inne okoliczności uzasadniające pobyt

 • Zezwolenie na pracę

 • Kartę stałego pobytu (zezwolenie na pobyt stały)

 • Zezwolenie na pobyt długoterminowy rezydenta UE

 • Pobyt obywatela UE

 • Przedłużenie wizy krajowej

 • Obywatelstwo Polskie

 • Zaproszenie w celu turystycznym

 • Zaproszenie w celu odwiedzin (wpis zaproszeń do ewidencji zaproszeń)

 • Legalizacja pobytu cudzoziemca