Ankieta diagnozy osobowości

Poszukujesz pracownika o specjalnych cechach osobowości ? Daj mu do wypełnienia naszą ankietę osobowości. Korzystają z niej największe światowe firmy jak Ernst & Young czy Whirlpool. Zgodnie z nim psychikę ludzką można rozpatrywać w czterech wymiarach:

 

ekstrawertycy (E) – introwertycy (I)      percepcjoniści (P) – intuicjoniści (N)       myśliciele (T) – uczuciowcy)      sędziowie (S) – obserwatorzy (O)

 

Te wymiary, nałożone na siebie, tworzą 16 typów osobowości. I tak na przykład INTP jest kodem myślenia i zachowania teoretyków, którzy potrafią skutecznie interpretować rzeczywistość i dostrzegać w niej schematy oraz niespójności. Tacy ludzie ludzie sprawnie rozwiązują problemy techniczne  i pracują na ogólnych modelach. Są dobrymi analitykami i lubią wyjaśniać innym, jak działa świat

Twoja osobowość to po prostu Ty. Ludzie mają podobne cechy, ale też bardzo różne. Różnice pomiędzy poszczególnymi typami stwierdzone na podstawie ankiety nie oznaczają gorszego lub lepszego wyniku. Pokazują tylko jak różnimy się od innych. Nie próbuj zatem szukać ,,poprawnych: odpowiedzi. Należy odpowiadać szczerze, we własnym imieniu

Instrukcja: Poniższe stwierdzenia mają zawsze dwie wersje (a i b) Pomiędzy nie bez głębszego zastanowienia należy rozdzielić 5 punktów, tak jak Ci odpowiada lub co jest Tobie bliższe. Jeśli któraś z alternatyw odpowiada Ci najbardziej to przydziel jej 5 punktów a możliwość której nie akceptujesz może nie otrzymać żadnego punktu. Jeśli Twoja opinia nie jest zasadnicza to możesz dowolnie podzielić punkty np: 1 i 4 albo 2 i 3. Należy tylko trzymać się zasady, że suma punktów zawsze wynosi 5

Link do diagnozy osobowości tutaj

Masz pytanie?