Benefity dla pracowników – czego oczekują od przedsiębiorcy

Benefity dla pracowników – czego oczekują od przedsiębiorcy

29 kwietnia 2024

Z roku na rok benefity dla pracowników przybierają coraz to nowsze formy. Czego aktualnie oczekują pracownicy? Okazuje się, że najbardziej byliby zadowoleni z atrakcyjnego wynagrodzenia oraz stabilnego i bezpiecznego zatrudnienia. Czy to otrzymują od swoich szefów?

Minimalne bezrobocie skutkuje rynkiem pracownika, co oznacza, że w teorii to osoby poszukujące zatrudnienia dyktują warunki. Czego chcą dzisiejsi pracownicy? Z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl wynika, że najważniejszymi benefitami pracowniczymi są w opinii ankietowanych pracowników atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie.

Oczekiwania pracowników – jakie benefity powinna zapewnić im firma

Ponad połowa ankietowanych przyznaje, że najważniejszym benefitem jest dla nich atrakcyjne wynagrodzenie. 57 proc. badanych uważa, że jest ono najważniejsze w pracy.

– Wyniki badania Pracuj.pl nie są zaskakujące. Wysoka inflacja i wzrost kosztów życia sprawiają, że pracownicy chcą zarabiać więcej. Koszty mieszkania, jedzenia czy opieki zdrowotnej wzrosły w zauważalny sposób. Naturalnym jest więc, że zatrudnieni oczekują podwyżek, aby mogli utrzymać dotychczasowy standard życia. Przedsiębiorcy z kolei niechętnie decydują się na podwyżki pensji. Powód jest oczywisty – wysokie koszty zatrudnienia coraz dotkliwiej odczuwają polskie firmy – komentuje ekspert ds. HR z agencji pracy Worksol.

41 proc. respondentów jako najważniejszą kwestię w pracy wskazuje stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia. Dlaczego są one ważne?

– Stabilne zatrudnienie zapewnia pracownikom pewność osiągania stałego dochodu, co nie tylko daje im poczucie stabilizacji, ale pozwala również zaplanować większe wydatki. Taki benefit jest z pewnością ważny dla rodzin z dziećmi oraz dla osób w wieku przedemerytalnym. Poza tym, umowa na czas nieokreślony jest korzystniejsza dla osób starających się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu. Warto podkreślić, że stabilne zatrudnienie w formie umowy bezterminowej jest korzystne również dla firmy – to doskonały sposób na budowę więzi między pracownikiem a pracodawcą, co może przekładać się na większe zaangażowanie i lojalność pracownika wobec przedsiębiorstwa – uważa ekspert ds. HR z agencji pracy Worksol.

Z kolei 29 proc. ankietowanych uważa, że najważniejszy jest przyjazny i zmotywowany zespół, a nieznacznie mniejszy odsetek (28 proc.) – równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

– Polacy są w czołówce najciężej pracujących narodów w Unii Europejskiej. Jednak z upływem czasu nawet oni dostrzegają konieczność zapewnienia równowagi między pracą a życiem prywatnym. Jest to ważne zarówno dla zachowania dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego, jakości życia, jak i efektywności zawodowej. Work-life-balance przynosi korzyści zarówno osobiste, jak i zawodowe. Osoby, które mają zachowaną odpowiednią równowagę między pracą a życiem prywatnym są często bardziej produktywne, kreatywne i zmotywowane do działania. Z kolei utrata równowagi między aktywnością zawodową a życiem prywatnym może prowadzić do przemęczenia, braku aktywności fizycznej, a nawet wypalenia zawodowego – tłumaczy ekspert ds. HR z agencji pracy Worksol.

Co jeszcze wymieniają badani? 28 proc. badanych uważa, że najważniejszą kwestią w pracy jest możliwość rozwoju zawodowego, a 24 proc. wymienia elastyczne godziny pracy. Z kolei 20 proc. respondentów jest zdania, że najbardziej liczy się w pracy odpowiedni tryb pracy, zatem dobór pracy stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej, według preferencji pracownika. Co jeszcze się liczy? Według 16 proc.  najważniejszą kwestią jest dostęp do dofinansowanych szkoleń i kursów, natomiast 14 proc. wymienia świadczenia pozapłacowe, jak np. opieka medyczna, karty sportowe, ubezpieczenie na życie. Ponadto, są też tacy ankietowani, którzy wskazali na firmowe wsparcie dla młodych rodziców, np. dofinansowanie przedszkola, dodatkowe dni wolne. Taką odpowiedź zaznaczyło 10 proc. ankietowanych.

Czy przedsiębiorcy zapewniają pracownikom benefity dopasowane do ich potrzeb? Okazuje się, że niekoniecznie.

Jakie benefity otrzymują pracownicy

Z raportu Pracuj.pl wynika, że największy odsetek ankietowanych słyszał kiedykolwiek lub ma w miejscu pracy elastyczny czas pracy, który jest ustalany według preferencji zatrudnionego. Taką odpowiedź wybrało 28 proc. badanych. Twierdzą oni, że w ich miejscu pracy mogą decydować o czasie pracy, z kolei 20 proc. słyszało o takim beneficie. Na 7-godzinny czas pracy może liczyć w zakładzie pracy 22 proc. ankietowanych, a 12 proc. pracujących słyszało o istnieniu takiej opcji w innych firmach. Na jakie jeszcze benefity mogą liczyć zatrudnieni? U 21 proc. respondentów funkcjonuje 4-dniowy system pracy, przy zachowaniu takiego samego wynagrodzenia. Z kolei 10 proc. badanych słyszało, że w innych firmach przedsiębiorcy zapewniają takie warunki swoim pracownikom. 20 proc. ankietowanych może przyprowadzać do pracy dziecko. Natomiast 11 proc. słyszało o istnieniu takiego benefitu.

Zwierzaki, urlopy menstruacyjne i inne nowości

Co jeszcze oferują firmy swoim pracownikom? 18 proc. respondentów może przychodzić do pracy z czworonogiem. Równocześnie 11 proc. ankietowanych wie, że w innych firmach pracownicy mają taką możliwość. 17 proc. ankietowanych może w swojej pracy liczyć na pracownicze grupy zainteresowań wspierane przez przedsiębiorcę. Z kolei 14 proc. słyszało kiedyś o istnieniu takiego dodatku. 17 proc. respondentów może otrzymać od firmy, w której pracuje dofinansowanie na wsparcie psychologiczne. Podczas gdy 13 proc. ankietowanych słyszało, że w innych firmach przedsiębiorcy zapewniają pracownikom takie benefity. Jakie jeszcze benefity otrzymują zatrudnieni? U 14 proc. respondentów funkcjonują w firmie urlopy menstruacyjne. Równocześnie tylko 9 proc. słyszało, że w niektórych firmach takie w ogóle istnieją.

Pracodawcy, którym zależy ograniczeniu rotacji wśród personelu i przyciąganiu talentów, muszą pomyśleć o strategii motywowania podwładnych benefitami, które są dopasowane do ich potrzeb. Dlaczego? Jeśli tego nie zrobią, mogą spodziewać się odejścia zatrudnionych do konkurencji.

Masz pytanie?