Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców

Większość cudzoziemców, przebywających w Polsce na podstawie wizy w celu wykonywania pracy w końcu, pragnie przedłużyć swój pobyt bez konieczności powrotu do ojczystego kraju. Jest to naturalna sytuacja, która jest oczekiwane również przez pracodawców, którym zależy na zatrzymaniu w pracy potrzebny im personel

Karta pobytu czasowego

Wtedy najczęściej wnioskuje o zwolnienie na pobyt czasowy, zwane potocznie „kartą pobytu”. Dokument ten jest najbardziej popularnym wnioskiem o przedłużenie pobytu w Polsce składanym przez cudzoziemców. Podstaw pobytu czasowego może być wiele, najbardziej popularnym wśród nich jest oczywiście praca, która stanowi dominującą podstawę większości składanych wniosków.

Każdego roku setki naszych klientów otrzymują karty pobytu, dzięki czemu legalizują swój pobyt i pracę w Polsce nawet na 3 lata. Nasza firma ma 99% skuteczności w realizacji tego typu usług.

Powierzając nam takie zadanie możesz być pewny, że zakończy się ono w sukcesie.

Jeżeli natomiast stwierdzimy, że nie masz podstaw prawnych do ubiegania się o pobyt czasowy, wtedy nie podejmiemy się tego zadania, nie naciągając Cię tym samym na niepotrzebne koszty.

Karta stałego pobytu i rezydenta UE

Osoby posiadające polskie pochodzenie mogą dzięki naszej firmie aplikować na zezwolenie na pobyt stały. Nasi specjaliści zawsze starają się dobrze przygotować kandydata do wywiadu przeprowadzanego przez Wojewodę. Naszym klientom przekazujemy materiały, z których mogą się dowiedzieć o historii i kulturze Polski a dzięki temu skutecznie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Sytuacja podobnie wygląda z zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE, który uprawnia cudzoziemców nieposiadających polskiego pochodzenia do stałego pobytu w Polsce. Wnioskować o niego mogą osoby, które posiadają nieprzerwany pobyt w naszym kraju od co najmniej 5 lat.

Dlatego jest to idealne rozwiązanie dla osób, które pracowały dłuższy czas w Polsce i chcą osiedlić się tu na stałe, a nie posiadają pochodzenie polskiego.

Za pośrednictwem naszej firmy do 2019 roku już 72 osoby uzyskały karty stałego pobytu oraz rezydenta długoterminowego UE, dzięki czemu mają całkowicie otwarty dostęp do rynku pracy, a także mogą prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce.

Przyśpieszanie wydawania decyzji administracyjnych związany z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców

Od 2019 roku wspieramy przedsiębiorców i cudzoziemców w kwestii przyśpieszenia wydawania ,,kart pobytu” oraz zezwoleń na pracę.

Robimy to w pełni legalnie, wykorzystując zapisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Prawa o Postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi. Obecnie mamy 100% skuteczności w przeprowadzonych przez nas ponad 25 sprawach (stan na początek 2020).

Wszystkie wyroki były po myśli cudzoziemców, a Urząd Wojewódzki był zmuszony wydać decyzję w sądowo określonym terminie 2 tygodni i wypłacić na rzecz cudzoziemców rekompensatę w wysokości średnio 1 500 zł.

W tym przypadku naszą usługę kierujemy do tych przedsiębiorców w Polsce, którzy nie mogą czekać miesiącami, a nawet latami za wydaniem decyzji. Dlatego, jeśli macie Państwo zatrudnionych cudzoziemców, których sprawy utknęły w Urzędzie Wojewódzkim, a zależy Wam na szybkim wydaniu decyzji, jesteśmy firmą, która rozwiąże problemy w tej kwestii.

Obywatelstwo polskie

Prędzej czy później u cudzoziemców mieszkających w Polsce, rodzi się pytanie: „Jak można uzyskać obywatelstwo polskie?” Doskonale radzimy sobie również z tego rodzaju sprawami.

Nasi specjaliści przygotowują kandydata do otrzymania obywatelstwa poprzez:

• Nadanie przez Prezydenta RP
• Uznanie za obywatela polskiego

Uzyskanie polskiego obywatelstwa daje cudzoziemcowi pełni praw obywatelskich w Polsce (np. prawo udziału w wyborach, pracy w UE). Otrzymanie polskiego paszportu oznacza też obowiązki – na przykład podatkowe. Nabywając obywatelstwo polskie cudzoziemiec staje się jednocześnie obywatelem Unii Europejskiej. Pamiętać należy o tym, że tylko osoby ze znajomością języka polskiego na poziomie B1 mają szansę otrzymać polskie obywatelstwo.

Mając ogromne doświadczenie w obszarze legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców pragniemy Państwu przedstawić naszych specjalistów, którym możecie powierzyć swoje sprawy.

 

Wrocław i południowo-zachodnia Polska

 

Kateryna Pasko[email protected], tel: +48 604 686 487 (Viber, WhatsApp)

 

Kępno i okolice

 

Lena Nadvorna[email protected], tel: +48 735 483 010 (Viber, WhatsApp)

 

Masz pytanie?