Outsourcing to powierzenie innej firmie zadań za które to jest ona odpowiedzialna, a także może być rozliczana z efektu wykonanej pracy. Taki rodzaj współpracy oparty jest o postanowienia kodeksu cywilnego a personel wykorzystany do wykonania określonych zadań podlega nadzorowi i kontroli tylko ze strony Wykonawcy.

Niektóre firmy z branży HR specjalizują się w wykonywaniu pewnego rodzaju usług, które świadczą na terenie siedziby sowich klientów a także w miejscu prowadzonych przez nich prac. W przypadku naszej firmy posiadamy spółkę w grupie - Polish Welders Sp. z o. o. - specjalizującej się w usługach spawalniczych, ślusarsko-monterskich oraz budownictwie drogowym.

Posiadamy również wyspecjalizowaną spółkę w grupie (Kooperacja Sp. z o.o.), której podstawowym zakresem działalności jest przejmowanie na siebie wiele procesów produkcyjnych zarówno tych wykonywanych ręcznie jak i zautomatyzowanych

Wykonawca jest usługobiorcą - podwykonawcą dla swojego klienta

W takim przypadku podpisywana jest umowa pomiędzy Wykonawca a jej klientem. Klient zleca agencji pracy określone procesy produkcyjne lub inne za które to odpowiada i do których wykonania deleguje swój personel. W tej sytuacji nie ma żadnej podległości pomiędzy pracownikami agencji pracy a klientem, jak również nie obowiązuje regulamin pracy oraz wynagradzania usługodawcy. Brak jest nadzoru i kierownictwa nad pracownikami agencji ze strony klienta. Wynagrodzenie jakie oferuje Wykonawca swojemu personelowi. W tym przypadku jest jej wewnętrzną decyzją agencji na którą nie ma wpływu jej klient. W opisanym przypadku Wykonawca staje się de facto podwykonawcą lub usługobiorcą wobec swojego klienta.

Podstawa prawna Outsourcingu (świadczenie usług)

 • Klient zamawia obsługę procesu, czyli skonkretyzowany efekt usług
 • Firma Outsourcingowa kieruje personelem, wyznacza zadania, kontroluje i nadzoruje ich pracę - w zakładzie klienta posiada własnych koordynatorów/brygadzistów
 • Firma Outsourcingowa posiada narzędzia do wykonania usług (może to być jej własność lub wynajmuje je od klienta)
 • Firma Outsourcingowa odpowiada za szkolenie BHP (w związku z kontrolą i nadzorem)
 • Firma Outsourcingowa prowadzi ewidencję czasu pracy swojego personelu
 • Firma Outsourcingowa ponosi odpowiedzialność za efekty pracy swojego personelu
 • Rozliczenie na podstawie godzin technologicznych lub rezultatu usług, utrzymania procesu
 • Firma Outsourcingowa prowadzi politykę płacową swojego personelu
 • Podstawa prawną realizacji usługi jest Kodeks cywilny

Ponad to inne cechy wyróżniające usługę Outsourcingu (świadczenie usług) to:

Podstawową cechą odróżniającą outsourcing pracowniczy od zatrudnienia pracowników własnych lub też świadczenia pracy przez pracowników tymczasowych jest brak bezpośredniego i stałego podporządkowania (zarówno prawnego, jak i faktycznego) wykonawców w stosunku do podmiotu (insourcera), u którego takie usługi lub praca są wykonywane. Usługa świadczona jest przez firmę wyspecjalizowaną w świadczeniu tych usług. Usługa może być świadczona w siedzibie firmy outsourcingowej lub innym miejscu wyznaczonym przez tą firmę. Usługa jest realizowana pod kierownictwem firmy outsourcingowej. Narzędzia, odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej dla personelu zapewnia firma outsourcingowa.

Zagrożeniem w przypadku współpracy w ramach Outsourcing usług jest kontrola inspekcji pracy, która może przekwalifikować świadczoną usługę na pracę tymczasową. Udowadniając podległość personelu agencji, kierownictwu u klienta oraz fikcyjną odpowiedzialność za procesy produkcyjne lub inne czynności.

Tylko klienci z  wybranych branż mogą podjąć współpracę w ramach outsourcingu usług

Outsourcing wymaga szczegółowego ustalenia z klientem możliwości jego zastosowania. Nasza firma specjalizuje się tylko w określonych branżach dla których dysponuje odpowiednim personelem kierowniczym gotowym wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za powierzone zadania. W takim przypadku Wykonawca wyposaża swój personel w narzędzia, odzież roboczą potrzebne do wykonywania pracy.

Podstawowe obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji umowy outsourcingowej:

 • Wykonawca wyszukuje pracowników wg. kryteriów przekazanych przez klienta za pośrednictwem kwestionariusza pracodawcy.
 • Wykonawca jest pracodawcą dla wynajmowanego personelu – odpowiada za obsługę kadrowo/płacową.
 • Również Wykonawca wypłaca wynagrodzenie wynajmowanemu personelowi.
 • Najważniejsze, że Wykonawca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy wynajmowanego personelu.
 • Wykonawca wyszukuje, zakwaterowuje i opłaca mieszkanie dla pracownika - opcjonalnie.
 • Wykonawca wystawia fakturę VAT za usługi na rzecz klienta. Jest to iloczynem liczby godzin przepracowanych przez pracownika i stawki godzinowej lub akordowej.

Outsourcing usług nie zawsze jest możliwy do zastosowania

Outsourcing nie zawsze jest możliwy do zrealizowania u klienta. Dlatego ważna jest analiza możliwości współpracy pomiędzy Wykonawca, a jej klientem. Również bardzo ważne jest aby współpracować z Wykonawcą, który zna aktualny stan prawny w dziedzinie wynajmu personelu i doradzi klientowi taką formę współpracy, która nie narazi go na sankcje. Naciśnij, żeby przeczytać referencji od naszych stałych klientów. 

  Złóż zapotrzebowanie na personel/usługi

  Dane kontaktowe osoby składającej zapytanie
  * Pola wymagane

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). *

  Zaufali nam