Rekrutacja personelu medycznego z Ukrainy

Rekrutacja personelu medycznego z Ukrainy

Od wielu lat polski system opieki medycznej trapi problem braku odpowiedniej ilości kadr medycznych. Mimo spadającego z roku na rok relacji ilości lekarzy/pielęgniarek na jednego mieszkańca, bardzo długo nic w tej materii się nie działo. Dopiero pandemia przyniosła rewolucyjne zmiany i umożliwiała w bardzo szybkim czasie uzyskać dla lekarzy spoza Unii Europejskiej, a szczególnie z Ukrainy prawo do wykonywania zawodu lekarza, lekarza/dentysty, czy też pielęgniarki w Polsce. Natomiast wojna w Ukrainie zmobilizowała ustawodawcę do jeszcze większego zliberalizowania dostępu do wykonywania zawodów medycznych w Polsce.

Ustawa umożliwiająca zatrudnianie personelu medycznego w polskich placówkach służby zdrowia umożliwia zatrudnienie każdego medyka spoza UE, zaznaczyć jednak trzeba, że priorytetem dla ustawodawcy jednak Ukraińcy a także Białorusini. Spowodowane jest to łatwością dostosowania ich pracy do polskich warunków, a także szybką możliwością nauki języka polskiego, co ma szybko zaowocować bezpośrednią i bezproblemową współpracą z pacjentem.

Lekarze z Ukrainy

Prawo do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Polski może zdobyć każdy lekarz z Ukrainy. Preferowani są lekarze-specjaliści, którzy w systemie ciągłym pracowali w swoim zawodzie. Ministerstwo Zdrowia dzieli personel lekarski, któremu wydaje prawo wykonywania zawodu na trzy kategorie:

  • lekarzy posiadających wyłącznie dyplom potwierdzający ukończenie studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym
  • lekarzy posiadających dyplom specjalisty
  • lekarzy posiadających dyplom ukończenia studiów medycznych, dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, minimum 3-letnie doświadczenie w zawodzie specjalisty, a także oświadczający o znajomości języka polskiego

Każda z wymienionych wyżej kategorii osób może otrzymać warunkowe prawo do wykonywania zawodu. Wszystko leży w gestii przyszłego podmiotu leczniczego, który to określa jakie ma aktualnie potrzeby kadrowe. Warunkiem uzyskania prawa wykonywania zawodu jest złożenie odpowiedniego wniosku, tłumaczeń przysięgłych dyplomów oraz odpowiednich oświadczeń. Po uzyskaniu warunkowego prawa do wykonywania zawodu, lekarz zwraca się do okręgowej izby lekarskiej o uzyskanie zgody na wykonywania zwodu lekarza lub lekarza/dentysty. Całą procedurą zajmuje się nasza firma w ramach prowadzenia usługi rekrutacji jest również zawarta usługa załtweinia formalności. Czas jaki zajmuje uzyskanie wszystkich zgód wynosi od 3 do 4-5 miesięcy.

Poszukują Państwo lekarzy z Ukrainy?

Proszę o kontakt: 

[email protected]

+48 532 840 682

Okres przejściowy, od przybycia lekarza do Polski do uzyskania warunkowego prawa do wykonywania zawodu

Od placówki medycznej zależy, czy w okresie oczekiwania na uzyskanie warunkowego prawa na wykonywanie zawodu, a także zgody na wykonywania zawodu dany lekarz będzie pracował w placówce medycznej. Według naszej oceny ten czas nie powinien być stracony dla lekarza i powinien on asystować polskiemu lekarzowi, aby poznać wszelkie procedury medyczne, zasady leczenia, a także ćwiczyć w praktyce język polski. Lekarze z Ukrainy czy też Białorusi w tym okresie są gotowi wykonywać swoją pracę za 30 % – 50% swojego przyszłego wynagrodzenia.

Znajomość języka polskiego

Pytanie to pojawia się w każdej rozmowie placówek medycznych z naszą firmą. Z tym rzeczywiście bywa różnie. Trafiają się lekarze, którzy posługują się językiem polskim w stopniu dobrym lub komunikatywnym ale stanowią oni około 10-20% kandydatów. Wracając do tematu poprzedniego, tj. odpowiednie wykorzystanie czasu w okresie do momentu uzyskania warunkowego prawa wykonywania zawodu. Okręgowe Izby Lekarskie organizują darmowe szkolenia językowe dla personelu z Ukrainy zarówno on-line, jak i w wersji stacjonarnej w miastach wojewódzkich. W trakcie uzyskiwania zgód lekarz z Ukrainy przechodzi intensywną naukę języka polskiego. W trakcie tych kilku miesięcy oczekiwania nabywa zdolności językowe umożliwiające mu komunikatywną pracę z pacjentem. Przypomnę, że lekarze to ludzie dobrze wykształceni o ponadprzeciętnej inteligencji oraz zdolnościach zapamiętywania, stąd nauka bliźniaczego języka polskiego przychodzi im bardzo łatwo.

Forma zatrudnienia lekarza z Ukrainy

Wybuch wojny w Ukrainie spowodował słuszną reakcję naszego ustawodawcy, znacznie liberalizującą podejmowanie działalności zarobkowej na terytorium Polski. Po raz pierwszy w historii po 24 lutego 2022 roku każdy obywatel Ukrainy ma prawo prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, a tym samym podpisywać kontrakt ze szpitalem. Do wybuchu wojny zatrudnianie medyków z Ukrainy odbywało się się tylko i wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

Serdecznie zapraszamy placówki medyczne do skorzystania z naszych usług i powierzenia nam procesu rekrutacji lekarzy z Ukrainy wraz z uzyskaniem warunkowego prawa oraz zgody na wykonywanie zawodu. Nasza firma dysponuje zespołem sześciu wspaniałych specjalistów ds. rekrutacji, a także ośmioma osobami legalizującymi pobyt i pracę medyków-cudzoziemców w Polsce. Nasze 12-letnie doświadczenie na rynku da Państwu możliwość pozyskania odpowiednich kadr w szybkim czasie.

Michał Solecki

Poszukują Państwo lekarzy z Ukrainy?

Proszę o kontakt: 

[email protected]

+48 532 840 682

 

Masz pytanie?