Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę

single-img

Zezwolenie na pracę typu A (zwane potocznie przez pracowników z Ukrainy zaproszeniem wojewódzkim) – upoważnia wszystkich cudzoziemców w tym pracowników z Ukrainy do pracy na terytorium RP. Jest najczęściej uzyskiwanym rodzajem pozwolenia na pracę zaraz po oświadczeniu z Urzędu Pracy

Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na przebywanie w Polsce. Przy uzyskiwaniu zezwolenie na pracę należy uzbroić się w cierpliwość, gdyż niektóre urzędy wojewódzkie wydają  w terminie 4-6 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku.

Zezwolenie na pracę typu A wydawane jest tylko na wybranego pracodawcę a nie na pracę u kogokolwiek

 

W zezwoleniu wskazany jest podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz stanowisko lub rodzaj pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać. Praca jest zatem uważana za legalną tylko wówczas, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę, która została wskazana w zezwoleniu. Wszystko musi być dokładnie tak samo wykonywane jak jest w zezwoleniu, żadne odstępstwa nie są dopuszczalne.

 

Jeśli cudzoziemiec chce zmienić pracę musi mieć nowe zezwolenie na pracę

 

Oznacza to, że jeśli cudzoziemiec chce zmienić pracę (tj. pracodawcę lub/i stanowisko pracy lub/i branżę, w której jest zatrudniony), musi uzyskać nowe zezwolenie. Istnieją jednak pewne sytuacje, kiedy zezwolenie zachowuje ważność pomimo zmiany okoliczności, np. kiedy zmienia się tylko nazwa przedsiębiorcy powierzającego pracę, a reszta warunków nie ulega zmianie

Zezwolenie jest ważne przez okres, na który zostało wydane. Termin ważności zezwolenia jest umieszczony na dokumencie. Może być tak, że wizę otrzymamy na okres krótszy aniżeli długość zezwolenia. Wtedy konieczne będzie wyrobienie kolejnej wizy na podstawie tego samego dokumentu

Ważne: Zezwolenie na pracę jest wymagane w wypadku podejmowania zatrudnienia na podstawie zarówno umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych

 

Uzyskanie zezwolenie na pracę jest skomplikowane, dlatego powierz go specjalistom

 

Co roku uzyskujemy kilkaset tego rodzaju pozwoleń w różnych województwach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zezwolenie na pracę daje możliwość legalnej pracy Państwa pracownikowi z Ukrainy lub innemu cudzoziemcowi. Szanowny kliencie powierz nam, jeśli nie masz na to czasu ani doświadczenia. Wyręczymy Cię w tych kwestiach i nie poniesiesz zbyt wielkich kosztów.

Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na przebywanie w Polsce.

 

Dokumenty wymagane do uzyskania zezwolenie na pracę typu A (zezwolenie wojewódzkie)

 • Oryginał umowy o pracę
 • Druki IMIR potwierdzające, że pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne
 • Kopie paszportu i wizy (jeśli jest)
 • Dowód osobisty wnioskodawcy (pracodawcy)
 • Dokumenty firmowe (KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji prowadzonej przez Ministra Gospodarki)
 • Opinia Urzędu Pracy o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy (opcjonalnie)
 • Pieczątka firmowa

Dodatkowe ważne informacje:

Cudzoziemcy, przebywający w Polsce na podstawie:

1. wizy, wydanej w celu:

 • turystycznym
 • udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu
 • korzystania z ochrony czasowej
 • przyjazdu ze względu humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe

2. zezwolenia na pobyt krótkoterminowy udzielonego cudzoziemcowi, którzy przebywa na terytorium Polski nielegalnie nie mogą pracować w Polsce nawet, jeżeli posiadają zezwolenie na pracę. Aby móc pracować w Polsce muszą oni ubiegać się o wizę z tytułu pracy.

 

Więcej informacji: źródło www.migrant.info

Chcesz skorzystać z usługi uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu)?

Napisz do naszych specjalistów:

[email protected], [email protected],

[email protected], [email protected]

Masz pytanie?