Jak napisać CV

Jak napisać CV

16 października 2023

Każdy poszukujący pracy powinien wiedzieć, jak napisać CV. Od niego zależy, czy przedsiębiorca, który prowadzi nabór pracowników do swojej firmy zechce zaprosić kandydata do kolejnego etapu rekrutacji. Poniżej wyjaśniamy, jak napisać dobre CV. Wskazujemy co trzeba w nim zamieścić, a co warto pominąć.

Co to jest CV

CV to skrót od curriculum vitae, który z łaciny oznacza „bieg życia”. Przez pojęcie to rozumie najczęściej dokument, którym kandydat do pracy zamieszcza podsumowanie swojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności oraz wszystkich innych informacji, które mogą mieć znaczenie dla przyszłego pracodawcy.  W rzeczywistości CV można tworzyć nie tylko z myślą o poszukiwaniu nowej pracy, ale również w innych celach, np. z myślą o złożeniu podania na studia.

Dlaczego warto się przyłożyć do pisania CV

Oczywiście każdemu poszukującemu pracy powinno zależeć na stworzeniu dobrego curriculum vitae. Po pierwsze, CV to w rzeczywistości pierwszy kontakt kandydata na dane stanowisko z potencjalnym szefem. Zatem od curriculum vitae zależy, czy pracodawca w ogóle zechce się z nim spotkać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dlatego każdy kandydat powinien zadbać o to, aby dzięki CV stworzyć pozytywne pierwsze wrażenie. Tutaj liczy się nie tylko treść dokumentu, ale również jego wygląd.

Dzięki curriculum vitae poszukujący zatrudnienia może wyróżnić swoje mocne strony przez co zwiększa swoje szanse na zdobycie zatrudnienia. Po drugie, CV pozwala wyróżnić się w tłumie. Jak to możliwe? Dzięki ciekawemu curriculum vitae kandydat do pracy ma szansę zostać zapamiętany przez rekrutera i budzić w nim pozytywne skojarzenia, co zwiększa szanse na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Po trzecie, dobre CV pozwala skrócić czas na poszukiwanie zatrudnienia. Curriculum vitae jest narzędziem każdego kandydata, dzięki któremu zwiększa on swoje szanse na zlecenie wymarzonej pracy.

Jak napisać CV krok po kroku

Każdy poszukujący pracy zastanawia się, jak napisać CV krok po kroku. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Po pierwsze należy się zastanowić się, jak powinno wyglądać curriculum vitae kandydata na dane stanowisko. Czasami może być skromne, a czasami zdecydowanie bardziej rozbudowane. W przypadku niektórych zawodów mile widziane jest klasyczne CV, z kolei w innych można się wykazać oryginalnością. Są jednak pewne elementy curriculum vitae, które posiada każdy dokument. Co powinno zawierać curriculum vitae? Oprócz danych osobowych kandydata do pracy, w CV powinny znaleźć się takie informacje, jak:

  • posiadane wykształcenie,
  • doświadczenie zawodowe,
  • posiadane kompetencje i umiejętności.
Każdy poszukujący pracy powinien wiedzieć, jak napisać CV

Każdy poszukujący pracy powinien wiedzieć, jak napisać CV

 

Informacje kontaktowe

W curriculum vitae należy zamieścić swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Od kandydata do pracy zależy, jakie dane kontaktowe poda. Aczkolwiek mile widziane jest zamieszczenie zarówno numeru telefonu, jak i adresu email.

Warto wiedzieć, że w treści CV nie ma obowiązku podawania adresu zamieszkania. Co ważne, jeśli kandydat chce zamieścić taką informację, może to zrobić w różny sposób. Po pierwsze, może wskazać dokładny adres zamieszkania, a po drugie może podać jedynie miejscowość, która jest przez kandydata zamieszkiwana. Pominięcie miejsca zamieszkania jest ciekawą opcją dla kandydatów aplikujących na stanowisko wykonywanie zdalnie lub tych poszukujących zatrudnienia, którzy nie widzą problemu ze zmianą miejsca zamieszkania.

Poza tym, dobrym pomysłem jest załączenie do CV aktualnego zdjęcia. Oczywiście mowa o zdjęciu portretowym (dowodowym), a nie fotografii z wakacji.

Wykształcenie

Ważnym elementem curriculum vitae są informacje dotyczące posiadanego przez kandydata do pracy wykształcenia. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ CV może wskazywać na posiadaną przez kandydata wiedzę z danej dziedziny. Oczywiście posiadanie przez pracownika wyższego wykształcenia jest pożądane na wielu stanowiskach pracy. Jednak dla wielu pracodawców zdecydowanie większe znaczenie ma doświadczenie i kompetencje. Warto pamiętać, że generalna zasada zamieszczania w curriculum vitae informacji na temat wykształcenia mówi, że nie wpisuje się do dokumentu wykształcenia podstawowego. Należy również pamiętać o chronologii. Najpierw zamieszcza się aktualne informacje, czyli ostatnią szkołę, która została ukończona. Przykładowo, jeśli kandydat do pracy posiada wykształcenie wyższe, najpierw zamieszcza informacje o szkole wyższej, a poniżej dane szkoły średniej (ponadpodstawowej).

Doświadczenie zawodowe

Bezsprzecznie każdy pracodawca chce wiedzieć, jakie doświadczenie zawodowe posiada kandydat na określone stanowisko. Pozwala ono również wysnuć przypuszczenie dotyczące tego, czy kandydat nie jest skoczkiem, czyli pracownikiem, który nie potrafi zagrzać w jednym miejscu pracy miejsca. W części poświęconej karierze zawodowej warto wpisać profil zawodowy.

Co to jest profil zawodowy w CV? To krótka wypowiedź kandydata na temat jego kariery i doświadczenia zawodowego. Pozwala na kreatywność i wyróżnienie się z tłumu chętnych. Z kolei w doświadczeniu zawodowym należy wpisać zarówno miejsce pracy, jak i nazwę stanowiska wraz ze wskazaniem stażu pracy u każdego z wymienionych przedsiębiorców. Oczywiście tutaj też należy rozpocząć wyliczanie miejsc pracy od aktualnego, a skończyć na ostatnim.

Języki obce

W CV warto zamieścić informacje o znajomości języków obcych. Oczywiście nie wystarczy ograniczyć się do wskazania rodzaju języka obcego. Konieczne jest również wskazanie stopnia jego znajomości w powszechnie stosowanej skali. Jeśli kandydat posiada certyfikat ukończenia danego języka lub jest dwujęzyczny, powinien to wskazać w CV. Wielu kandydatów stara się zawyżyć znajomość języka obcego. W tym celu pisze, że zna język biegle, kiedy w rzeczywistości jego znajomość kształtuje się maksymalnie na poziomie średnio-zaawansowanym. Nie ma sensu koloryzować i oszukiwać. Podczas rozmowy o pracę znajomość języka obcego prawdopodobnie zostanie zweryfikowana.

Umiejętności i kompetencje

Kolejną kwestią, która powinna zostać wskazana w curriculum vitae są posiadane kompetencje i umiejętności. Przykładowo, jeśli kandydat do pracy posiada znajomość obsługi CMS, ma ukończony kurs wózka widłowego lub doskonale sprawdza się w pracach zespołowych, powinien zamieścić te wiadomości w CV. Zatem w tej części dokumentu należy wymienić wszystkie posiadane kursy, szkolenia oraz istotne z punktu widzenia danego stanowiska pracy umiejętności i kompetencje.

Hobby w CV

Przyjęło się, że w curriculum vitae zamieszczane są informacje na temat posiadanych zainteresowań. Co ciekawe, właśnie ta informacja może zaważyć na tym, że pracodawca zechce zaprosić kandydata do kolejnego etapu rekrutacji. Dlaczego? Ponieważ zainteresowania wpływają na znajomość danej branży, a bardzo często, również na pewne cechy osobowościowe. Przykładowo, gra w szachy uczy przyjmowania strategii i przewidywania ruchów przeciwnika, co jest przydatne na niektórych stanowiskach.

Czego nie zamieszczać w CV

Curriculum vitae powinno być proste i przejrzyste. Nie ma sensu zamieszczać w nim informacji nieprzydatnych dla pracodawcy. Dlatego kandydat nie powinien zamieszczać w nim wiadomości między innymi na temat posiadanego obywatelstwa lub stanu cywilnego. Poza tym, kandydat do pracy nie musi zamieszczać w CV informacji na temat ewentualnego posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak napisać dobre CV

CV powinno być dopasowane do stanowiska pracy, na które kandydat aplikuje. Zarówno pod względem układu dokumentu, jak i jego kolorystyki. Oczywistym jest, że curriculum vitae musi być przygotowane bezbłędnie. Najlepiej jeśli stworzone jest w pliku pdf.

Masz pytanie?