Jak rozliczyć cudzoziemca za 2018 rok bez numeru PESEL ? - Worksol

16 stycznia 2019

Jak rozliczyć cudzoziemca za 2018 rok bez numeru PESEL ?

rozliczenie podatkowe cudzoziemców

Tysiące pracodawców zatrudniających cudzoziemców ma problem jak rozliczyć cudzoziemca za 2018 rok bez numeru PESEL. Specjalnie dla Państwa uzyskaliśmy odpowiedź jak postępować w takim przypadku w  Zespole Pomocy Technicznej Portalu Podatkowego i JPK (15), Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi

W odpowiedzi na zgłoszenie informujemy, że w informacji PIT-11 za 2018 r., w przypadku braku identyfikatorów podatkowych (Pesel, NIP), w polu NIP pracownika, należy wpisać 9999999999.

Wypełniona w ten sposób informacja zostanie przyjęta przez system e-deklaracje Ministerstwa Finansów. Uwzględniając jednak powołaną poniżej ustawę o ewidencji ludności, należy taki sposób wypełnienia informacji PIT-11 traktować jako wyjątek a nie regułę.

 

Podstawa prawna

 

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.), w rejestrze PESEL gromadzone są dane m.in. cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W art. 41 ww. ustawy wskazano, że cudzoziemiec – w tym niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub obywatel Konfederacji Szwajcarskiej lub członek rodziny takiego cudzoziemca, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego wskazując termin tego zameldowania (najpóźniej odpowiednio – 30 albo 4 dnia) liczony od dnia przybycia do tego miejsca.

Z kolei, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o ewidencji ludności, rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonuje organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca, co pociąga za sobą nadanie numeru PESEL.

Jak wskazano w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników płatnicy i inkasenci, są obowiązani żądać od podatników podania identyfikatora podatkowego i podawać go organom podatkowym na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne.

W kontekście powyższych przepisów płatnicy zatrudniający obcokrajowców zobowiązani są do podawania podczas wysyłki informacji o przychodach (PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R) numeru PESEL osoby, dla której informacja została wystawiona.

Mam nadzieje, że problem jak rozliczyć cudzoziemca za 2018 rok bez numeru PESEL został dla Państwa rozwiązany

 

Z poważaniem,

Zespół Pomocy Technicznej Portalu Podatkowego i JPK (15)

Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych

w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi

 

Poniżej znajdziecie wideo, w którym Michał Solecki opowiada jak rozliczyć cudzoziemca.

Referencje Worksol

Poszukujesz pracy?

W naszej bazie mamy wiele atrakcyjnych ofert pracy z Polski i zagranicy. W każdym miesiącu podpisujemy dziesiątki umów rekrutacyjny z polskimi firmami

Aktualne oferty pracy znajdują się tutaj

icon_firstPrzeglądaj oferty pracy

Szukasz pracowników?

Mamy setki kandydatów gotowych do pracy w najbliższym czasie. Nasza Agencja dostarcza ponad 100 pracowników miesięcznie do polskich pracodawców. Realizujemy zlecenia rekrutacyjne dotyczące specjalistów jak i pracowników niewykwalifikowanych

icon_twoDodaj ofertę pracy

Masz pytania ?

telZamów rozmowę personKontakt bezpośredni