Jak zadbać o środowisko pracy

Jak zadbać o środowisko pracy

23 kwietnia 2024

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jak zadbać o środowisko pracy. Dlaczego? Bo dzięki temu jest w stanie zbudować stały zespół pracowników zaangażowanych w wykonywane obowiązki służbowe i wizerunek pozytywnego pracodawcy zarówno wśród osób aktywnych na rynku pracy, jak i w przestrzeni biznesowej.

Środowisko pracy – co to jest

Środowisko pracy to otoczenie, w którym pracownik ma styczność ze świadczonymi obowiązkami służbowymi. Jest to zatem całokształt warunków i czynników, w których przyszło mu pracować. Pojęcie środowiska pracy jest szerokie. Obejmuje zarówno czynniki fizyczny, jak i społeczne oraz materialne.

Dlaczego przedsiębiorca powinien zadbać o środowisko pracy w jego firmie

W interesie każdego przedsiębiorcy leży stworzenie prawidłowego środowiska pracy. Dlaczego troska o środowisko pracy jest tak ważna? Istnieje kilka powodów, dla których każdy właściciel firmy powinien zadbać o stworzenie optymalnego środowiska pracy każdego zatrudnionego pracownika.

Produktywność pracowników

Dlaczego przedsiębiorca powinien zadbać o środowisko pracy w jego firmie? Po pierwsze, prawidłowo zaprojektowane środowisko pracy wpływa pozytywnie na efektywność pracy zatrudnionych. Powód jest prosty – w dobrych warunkach pracuje się lepiej. Środowisko pracy wpływa również korzystnie na skłonność do wydajnej pracy.

Zmniejszona retencja pracowników

Kolejnym powodem, dla którego warto zadbać o środowisko pracy jest ograniczenie retencji pracowników. Dobre warunki pracy mogą wpłynąć na zatrzymywanie pracowników w firmie. Jest to szczególnie ważne w przypadku stanowisk, na których częste zmiany zatrudnionych są niewskazane oraz w przypadku kluczowych dla firmy pracowników. Dzięki dobremu środowisku pracy, zatrudnieni są bardziej zadowoleni z warunków zatrudnienia, a co za tym idzie – są mniej skłonni do szukania zatrudnienia w konkurencyjnych przedsiębiorstwach.

Obniżenie kosztów pracowniczych

Zapewnienie dobrego środowiska pracy może skutkować zmniejszeniem kosztów związanych z absencją chorobową, rotacją pracowników i szkoleniami zastępczymi. Stwarzając przyjazne środowisko pracy, zatrudniony jest mniej skłonny do opuszczania firmy.

Wizerunek firmy

Kolejnym powodem, dla którego warto zadbać o przyjazne środowisko pracy jest wizerunek firmy na rynku pracy. Przedsiębiorcy, którzy troszczą się o środowisko pracy, mogą cieszyć się zdecydowanie lepszym wizerunkiem zarówno wśród pracowników, jak i społeczności biznesowej. Pozytywna reputacja jako pracodawcy może pomóc przyciągać talenty do firmy, a nawet wpływać korzystnie na jego relacje z klientami i partnerami biznesowymi.

Jak zadbać o środowisko pracy w firmie

Przedsiębiorca, który zastanawia się, jak zadbać o środowisko pracy musi mieć świadomość, że proces ten wymaga zmian na wielu płaszczyznach. Jak poprawić środowisko pracy?

Zapewnienie bezpiecznego i ergonomicznego miejsca pracy

Przedsiębiorca powinien zapewnić pracownikom bezpieczne i ergonomiczne miejsce pracy. Warto w tym miejscu podkreślić, że obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapobieganie urazom i dyskomfortowi fizycznemu zatrudnionego personelu. Co może zrobić właściciel firmy? Przede wszystkim powinien zadbać o odpowiednie ustawienie sprzętu, np. urządzeń komputerowych, ergonomiczne krzesła i biurka oraz odpowiednie oświetlenie.

Lokalizacja firmy

Jeśli to możliwe, przedsiębiorca powinien wybrać lokalizację zakładu pracy, uwzględniając potrzeby i oczekiwania pracowników. Dobra komunikacja z różnymi częściami miasta może skrócić zatrudnionym czas dojazdu do pracy i tym samym wpłynąć na zadowolenie pracowników. Jeśli lokalizacja firmy nie może zostać zmieniona, przedsiębiorca powinien zapewnić zatrudnionym bezpłatny parking.

Czas pracy

Właściciel firmy powinien zadbać o elastyczny czas pracy pracowników. A jeśli jest to możliwe – umożliwić zatrudnionym pracę hybrydową lub zdalną. Warto podkreślić, że elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej/hybrydowej są coraz bardziej pożądane przez osoby aktywne na rynku pracy.

Warunki pracy

Przedsiębiorca powinien również zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy. Co to oznacza? Właściciel firmy powinien zapewnić personelowi pracę w optymalnych warunkach. Dotyczy to między innymi wilgotności oraz temperatury.

Promowanie zdrowego trybu życia

Jak jeszcze przedsiębiorca może zadbać o środowisko pracy? Dobrym pomysłem jest motywowanie pracowników do dbania o swoje zdrowie. W jaki sposób? Przykładowo poprzez regularną aktywność fizyczną, zdrowe jedzenie i przerwy w pracy. Modnym i sprawdzonym pomysłem jest dostarczanie pracownikom do zakładu pracy zdrowych przekąsek. Na przykład w formie owocowych czwartków. Innym rozwiązaniem jest umożliwienie zatrudnionym korzystania z siłowni lub innych obiektów sportowych.

Komunikacja i otwartość

Przedsiębiorca, któremu zależy na zbudowaniu pozytywnego środowiska pracy, powinien stworzyć kulturę otwartej komunikacji. Oznacza to, że właściciel firmy powinien dążyć do stworzenia warunków do wyrażania przez pracowników opinii, obaw i pomysłów bez obawy przed ewentualnymi konsekwencjami. Regularne spotkania i narzędzia do anonimowego zgłaszania problemów mogą być pomocne w ułatwieniu tego procesu.

Benefity

Wysokie wynagrodzenie już nie wystarcza. Pracownicy oczekują of firm różnorakich benefitów. Może to być np. prywatna opieka medyczna, pakiet ubezpieczeń na życie lub darmowa stołówka. Przedsiębiorca musi pamiętać, aby benefity były dobrane pod kątem potrzeb i oczekiwań konkretnego pracownika. Może wymagać to lepszego poznania zatrudnionego.

Równowaga praca-życie osobiste

Na środowisko pracy może wpłynąć również work-life-balance, czyli równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym. Dla przedsiębiorcy to doskonała okazja do zbudowania zadowolonego z warunków pracy, pełnego siły zespołu. Argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest możliwość uniknięcia wypalenia zawodowego i zwiększenie satysfakcji z pracy. Co może zrobić przedsiębiorca? Przede wszystkim powinien zapewnić pracownikom odpowiednią liczbę dni wolnych, które mogą przeznaczyć na odpoczynek. Pracodawca powinien wystrzegać się kontaktowania się z pracownikami po godzinach pracy.

Relacje ze współpracownikami

Właściciele firm powinni zapewnić pracownikom przyjazną atmosferę pracy. Oznacza to, że powinien wspierać konflikty i przyjacielskie stosunki pomiędzy zatrudnionymi. A wszelakie konflikty powinien rozwiązywać w możliwie najkrótszym czasie.

Rozwój zawodowy

Przedsiębiorca powinien dbać o rozwój zawodowy swojego personelu. W tym celu powinien zapewnić im udział w szkoleniach i kursach. Warto podkreślić, że rozwój zawodowy pracowników nie musi wiązać się z dużymi nakładami finansowymi na ten cel. Na rynku istnieje wiele instytucji szkoleniowych, które organizują bezpłatne lub dofinansowywane szkolenia.

Monitorowanie sytuacji

Tworzenie środowiska pracy jest procesem ciągłym. Nawet, jeśli pracodawcy uda się stworzyć pozytywnie odbierane środowisko pracy, musi monitorować skuteczność wdrażanych rozwiązań i – jeśli zajdzie taka konieczność – reagować na wszystkie niekorzystne zmiany.

 

Masz pytanie?