Outsourcing pracowniczy – czym jest i na czym polega?

Zadaniem właściciela firmy jest m.in. zadbanie o odpowiednio dobraną kadrę pracowniczą. Wykwalifikowani ludzie są bowiem podstawą poprawnego działania przedsiębiorstwa. Ponieważ rekrutacja pracowników pochłania sporą ilość czasu, a koszty związane z ich bezpośrednim zatrudnianiem wiążą się z dużymi wydatkami, wielu przedsiębiorców bardzo często decyduje się na outsourcing pracowniczy.

Czym jest outsourcing pracowniczy?

Outsourcing pracowniczy nie posiada definicji prawnej. Słowo „outsourcing” pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem terminu „outside-resource-using”. Oznacza on wydzielenie ze struktury firmy określonych funkcji, zadań i czynności i przekazanie ich do realizacji podmiotowi zewnętrznemu.

Outsourcing pracowniczy (inaczej leasing pracowniczy) jest rozwiązaniem, które pozwala na obniżenie kosztów i sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem. Najczęściej korzystają z niego duże firmy, które rekrutują spore ilości pracowników. Polega on na wynajęciu firmy zewnętrznej, która pomaga w wykonywaniu części obowiązków związanych z prowadzeniem firmy, w tym przypadku w zatrudnianiu ludzi do pracy. Wykwalifikowani w tym kierunku fachowcy, wynajęci do tego typu działań, zwracają uwagę bezpośrednio na pracowników oraz na ich relację z przedsiębiorstwem. Zdejmuje to z właścicieli firm obowiązki kadrowe. Outsourcing pracowniczy może być opłacalny nie tylko dla pracodawcy, ale również dla osób podejmujących zatrudnienie na tej zasadzie.

Kto realizuje usługi outsourcingu pracowniczego?

Leasing pracowniczy jest więc niczym innym jak wynajmem pracowników, których oddelegowuje się do wykonania konkretnych zadań. Należy pamiętać, że nie dotyczy on samego pracownika, ale wykonywanej przez niego pracy. Tak więc podstawą tego modelu są w tym przypadku konkretne usługi outsourcingowe, do których świadczenia zobowiązuje się zatrudniony.

Pozyskać ludzi do pracy na tej zasadzie można w dwojaki sposób. Można „wypożyczyć” ich od firmy outsourcingowej, czyli od innego przedsiębiorstwa, lub skorzystać z usług agencji zatrudnienia. Właściciele firm najczęściej decydują się na to drugie rozwiązanie.

Outsourcing pracowniczy to zadanie, którym parają się głównie agencje pośrednictwa pracy specjalizujące się w pozyskiwaniu i obsłudze kadrowej nowych pracowników. Przedsiębiorca decydujący się na powierzenie zadań tego typu firmie mianuje ją swoim pełnomocnikiem zrzucając z siebie spory ciężar obowiązków. Firma zajmująca się outsourcingiem będzie bowiem prowadziła rekrutację, podpisywała umowy w imieniu pracodawcy, wypłacała wynagrodzenia, pełniła kontrolę nad okresowymi badaniami pracowników, organizowała zastępstwa, przeprowadzała szkolenia oraz obsługiwała systemy motywacyjne.

Firmy działające w zakresie leasingu pracowniczego zajmują się więc kompleksową obsługą związaną z rekrutacją i dokumentacją pracowniczą. Jeśli więc przedsiębiorstwo jest duże i masowo zatrudnia ludzi do pracy, warto rozważyć rozwiązanie jakim jest outsourcing pracowniczy.

    Złóż zapotrzebowanie na personel/usługi

    Dane kontaktowe osoby składającej zapytanie
    * Pola wymagane

    Zaufali nam