PIT -11 a PIT-37 – Rozliczenie z dochodów cudzoziemców
#rozliczenie podatkowe cudzoziemców

PIT -11 a PIT-37 – Rozliczenie z dochodów cudzoziemców

12 lutego 2017

Za nami połowa stycznia 2018 i wkrótce zaczną się pytania cudzoziemców odnoście takich dokumentów jak PIT -11 czy PIT-37.

Pracodawco nie wiesz jak rozliczyć z dochodów swoich pracowników, cudzoziemców ? W tym artykule podpowiemy Ci jak to zrobić.

PIT -11 stanowi podstawową informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników. PIT-11 w przypadku cudzoziemców jest wystawiany jeśli cudzoziemiec jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jeśli cudzoziemiec pracuje na podstawie umowy zlecenie czy umowy o dzieło, to PIT-11 jest wystawiany tylko w sytuacji jeśli cudzoziemiec przebywa na terenie Polski powyżej 183 dni w roku podatkowym lub posiada w Polsce „ośrodek interesów życiowych”, tzn. uzyskał nr NIP w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podając w wniosku o jego nadanie polski adres zamieszkania.

Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie PIT-11 do końca lutego 2017 zarówno zatrudnionemu cudzoziemcowi, jak i naczelnikowi urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania cudzoziemca (a nie miejsca jego zameldowania). Zdarzają się pewne sytuacje, w których obowiązek dostarczenia PIT-11 może nastąpić szybciej niż z końcem lutego np. jeżeli:

  • cudzoziemiec  zmieni pracę,
  • pracodawca zlikwiduje działalność

W pierwszym przypadku cudzoziemiec może poprosić o wcześniejsze sporządzenie PIT-11. Pracodawca musi dostarczyć cudzoziemcowi PIT-11 w terminie 14 dni od momentu złożenia przez zatrudnionego cudzoziemca wniosku o sporządzenie takiej informacji. Jeśli jednak taka prośba się nie pojawiła informację należy złożyć w standardowym terminie do końca lutego.

Otrzymałeś już PIT-11 i nie wiesz co dalej? Zawsze możesz zgłosić się do nas – pomożemy Ci! 🙂
Cudzoziemcy, którzy otrzymali do końca lutego (lub wcześniej) PIT-11, mają obowiązek na jego podstawie wypełnić druk PIT-37 i złożyć go do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Do kiedy mamy czas na złożenie rozliczenia PIT-37 i jak można to zrobić? PIT-37 w roku podatkowym, mamy obowiązek złożyć do końca kwietnia 2017 roku. Najprostszą formą jest złożenie PIT-37 w okienku podawczym urzędu skarbowego. Możliwe jest również złożenie go w formie dokumentu elektronicznego czy nadanie go w polskiej placówce pocztowej.

Pamiętaj! Jeśli będziesz ubiegał się o kartę pobytu w roku 2017 (nie ważne czy pierwszą czy kolejną) urząd wojewódzki ma prawo wezwać Cię do okazania PIT-37. Może to zrobić, aby sprawdzić czy rozliczyłeś się z polskim urzędem skarbowym, dlatego lepiej być do tego przygotowanym.

Z poważaniem:
Daria Wesoła
specjalista ds. zatrudnienia cudzoziemców
Masz pytanie?