Praca dla Ukraińców w Niemczech. Czy Ukraińcy masowo wyjadą pracować do Niemiec ?

Praca dla Ukraińców w Niemczech. Czy Ukraińcy masowo wyjadą pracować do Niemiec ?

20 grudnia 2018

Czy Ukraińcy wkrótce opuszczą polskich pracodawców i pojada pracować do Niemiec ? Te pytanie bardzo często zdają sobie rodzimi przedsiębiorcy. Wielu z nich obawia się zmian w przepisach, jakie ma wprowadzić niemiecki rząd w celu uproszczenia zatrudniania obywateli Państw trzecich w tym kraju. Zaniepokojenie dotyczy głównie obywateli Ukrainy, tak licznie pracujących w naszym kraju. Czy zatem praca dla Ukraińców w Niemczech stanie się możliwa ?

Niemcy podobnie jak Polacy mają bardzo duże problemy kadrowe na rodzimym rynku pracy. Rząd niemiecki zaproponował wprowadzenie zmian mających na celu możliwość imigracji ,,gastarbaiterów” spoza Unii, aby wzmocnić niemiecką gospodarkę. Na szczęście zmiana przepisów jest ukierunkowana na pozyskanie wykwalifikowanej siły roboczej i osób mówiących dobrze w języku niemieckim. Dlatego nie każdy pracownik z Ukrainy wykonujący pracę w Polsce będzie mógł bez problemów podjąć pracę w Niemczech. Praca dla Ukraińców w Niemczech będzie możliwa ale pod określonymi warunkami.

Praca dla Ukraińców w Niemczech

Kto może liczyć na ułatwienia w celu podjęcia pracy w Niemczech ?

 

Ustawa ma regulować jedynie migrację w celach zarobkowych – „wykwalifikowanych, wyszkolonych specjalistów z krajów trzecich”. Zgodnie z tym kierunkiem na pracę mogą liczyć :

  • osoby posiadające dyplomy świadczące o posiadanych kwalifikacjach zawodowych
  • osoby ubiegajcie się o pracę na podstawie nowych regulacji będą musiały posługiwać się językiem niemieckim w stopniu dobrym
  • ułatwienia nie będą dotyczyły niewykwalifikowanych pracowników wykonujących proste prace produkcyjne. Dotyczy to m.in. prac magazynowych, bez wykształcenia kierunkowego oraz bez znajomości języka polskiego i niemieckiego

Główne założenie do ustawy akcentują, że celem zmian jest zwiększenie dostępności niemieckiego rynku pracy dla specjalistów, a nie migrantów socjalnych.

 

Na czym będą polegały ułatwienia w dostępie do niemieckiego rynku pracy ?

 

Przede wszystkim Niemcy planują wprowadzenie regulacji umożliwiającej uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych i dyplomów oraz inne główne założenia, do których należą:

  • uprawnienie do 6-miesięcznego pobytu w celu znalezienia pracy dla specjalistów spoza UE,
  • uproszczenie i przyspieszenie procedury uznawania kwalifikacji,
  • rekrutacja pracowników dostosowana do potrzeb niemieckiej gospodarki,
  • ułatwienie i upowszechnienie nauki języka niemieckiego jeszcze w kraju pochodzenia.

 

Czy Polscy pracodawcy zatrudniający Ukraińców mają się czego obawiać ?

 

Szczegółowy projekt ustawy nadal nie jest gotowy. Do tej pory rząd wskazał główne założenia nowej regulacji i kierunek planowanych zmian. Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (niem. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat) nie ma jeszcze projektu ustawy, ten ma się pojawić „już nie długo”.

Nie są znane dokładne zmiany przepisów. Nie wiadomo również kiedy proponowane rozwiązania miałyby wejść w życie. Do momentu przedstawienia projektu ustawy, temat podejmowania swobodnej pracy w Niemczech przez obywateli Ukrainy można uznać jedynie za spekulacje. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości Niemcy nie zaczną podbierać nam pracowników z Ukrainy, gdyż sami zauważyli problemy braku ,,rąk do pracy”.

Praca dla Ukraińców w Niemczech może stać się wkrótce możliwa i być realnym zagrożeniem dla polskich przedsiębiorców. Szczególnie powinni się obawiać polskie przedsiębiorstwa zatrudniające wykwalifikowanych, dyplomowanych specjalistów z Ukrainy.  Niestety ale to właśnie takich pracodawców będą dotyczyć planowane zmiany w niemieckich przepisach imigracyjnych.

Biorąc pod uwagę założenia projektu ustawy, nie ma obaw o to, że w szybkim czasie tysiące pracowników z Ukrainy będzie porzucało pracę u Polskich pracodawców.

Aktualizacja na dzień 01.01.2019 !

Projekt ustawy został przyjęty przez niemiecki rząd. Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 01.01.2020 roku.

Michał Solecki

autor artykułu: ,, Praca dla Ukraińców w Niemczech. Czy Ukraińcy masowo wyjadą pracować do Niemiec ?”

[email protected]

Masz pytanie?