Praca tymczasowa – na czym polega?
#praca tymczasowa

Praca tymczasowa – na czym polega?

5 maja 2019

Praca tymczasowa jest dość specyficzną formą zatrudnienia, która ma charakter okresowy. Tego rodzaju umowę podpisują trzy podmioty – pracownik oraz jego dwóch pracodawców. Czym dokładnie jest praca tymczasowa i na czym ona polega, wyjaśnimy w poniższym artykule.

Na czym polega praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to wykonywanie zadań na rzecz danego pracodawcy przez okres nie dłuższy niż czas wskazany w ustawie. Zadania te muszą charakteryzować się następującymi rzeczami:

  • muszą mieć charakter sezonowy, okresowy, doraźny,
  • ich terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe lub nie należy do ich obowiązków.

Nie istnieje dokument zwany umową o pracę tymczasową. Trzy podmioty, które postanawiają podjąć ze sobą współpracę, podpisują albo umowę o pracę na czas określony, albo umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy. Te trzy podmioty to: agencja pracy tymczasowej, pracodawca użytkownik oraz pracownik tymczasowy.

Zadaniem agencji pracy tymczasowej jest podpisanie umowy z danym pracownikiem, a następnie skierowanie go do określonej pracy. Pracodawca użytkownik, podpisując umowę z agencją pracy tymczasowej, przejmuje obowiązki pracodawcy. Przejmuje je tylko w takim zakresie, jaki wynika z przepisów oraz z zawartej z agencją umowy. Jeśli chodzi o aspekt prawny, to pracodawca użytkownik nie jest pracodawcą dla pracownika tymczasowego.

Kto może podjąć pracę tymczasową?

Zazwyczaj agencje pracy tymczasowej swoje oferty kierują do określonych grup osób. A mianowicie są to:

  • osoby niepełnoletnie, które z racji swojego wieku mają niewielkie szanse na stałe zatrudnienie na etacie,
  • studenci studiów dziennych lub zaocznych, którzy są dyspozycyjni jedynie w określone dni tygodnia lub w specyficznych godzinach,
  • osoby, które przekroczyły 50 rok życia i którym trudno jest znaleźć stałą pracę odpowiadającą ich kwalifikacjom,
  • osoby, które straciły pracę i szybko potrzebują znaleźć nową,
  • ludzie, którzy chcieliby wyjechać w celach zarobkowych za granicę.

Praca tymczasowa – jak długo może trwać?

Maksymalny czas, na jaki może zostać zawarta umowa o pracę tymczasową, jest ściśle określony w ustawie. Łączny okres wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 12 miesięcy przypadających w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Jeżeli zaś pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracę tymczasową obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego pracodawcę użytkownika, okres wykonywania pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Po okresie wykonywania pracy tymczasowej, na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracownik tymczasowy może być ponownie skierowany do wykonywania pracy tymczasowej u tego pracodawcy użytkownika nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy.

Masz pytanie?