Jak uniknać rotacji wśród pracowników?

Jak uniknać rotacji wśród pracowników?

11 lutego 2021

Polski rynek pracy dynamicznie się rozwija. To prawda, że ​​gospodarka całego świata nie przeżywa najlepszych czasów, nie oznacza to jednak, że wszystko się zatrzymało. Polskie firmy, które w 2020 roku wyciągnęły odpowiednie wnioski i dostosowały się do nowych warunków w 2021, zwiększają produkcję i zatrudniają nowych pracowników. Jednym z takich pracowników jest pracownik produkcji.

Dla zaspokojenia swoich potrzeb, polskie zakłady produkcyjne potrzebują przede wszystkim solidnych pracowników. Kluczowym słowem w zatrudnieniu w 2021 roku jest „stabilność”. Po trudnym 2020 roku wszystkie firmy bez wyjątku optymalizują swoje potrzeby produkcyjne. Jednym z kluczowych obszarów optymalizacji jest stabilność w utrzymaniu określonej grupy stałych pracowników. W związku z tym pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na możliwość zatrudnienia pracowników z zagranicy.

Rekrutacja to dość nieprzewidywalna dziedzina działalności, dlatego aby znaleźć stabilnych pracowników trzeba mieć solidne doświadczenie w rekrutacji, umiejętność znalezienia odpowiedniego pracownika na odpowiednie stanowisko, szybko reagować na zmiany na rynku pracy itp. 

Rekrutacja to przede wszystkim praca z ludźmi. Każda osoba ma własne oczekiwania wobec pracy. Główne oczekiwania można podzielić na finansowe i psychologiczne. Na oczekiwania psychologiczne proponujemy zwrócić szczególną uwagę.

Oczekiwania finansowe pracownika

Tutaj wszystko jest dość proste. Wynagrodzenie musi być konkurencyjne i rozsądne. Zakłady pracy powinny monitorować konkurencję, zwracając uwagę na wynagrodzenia w innych zakładach. Jeśli nie będą tego robić, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pracownicy tymczasowi zmienią miejsce pracy i chętniej przestawią się na konkurenta.

Oczekiwania psychologiczne pracownika

Niewielu pracodawców zwraca uwagę na ten czynnik. Dotyczy to zwłaszcza pracowników z zagranicy, którzy przyjechali do pracy w Polsce. Ich dochody finansowe w Polsce szybko stają się normą i pracownicy zaczynają zwracać uwagę na inne zalety lub wady pracy.

W szczególności ważna jest atmosfera w miejscu pracy, nastawienie do pracowników i perspektywy rozwoju.

Osoba znużona moralnie, która widzi, że jest traktowana, delikatnie mówiąc, nienajlepiej, będzie szukać innej pracy. Jeśli dodatkowo w miejscu pracy panuje ciągła rotacja – to tylko zachęca pracownika do zastanowienia się nad zmianą pracy.

Dlaczego występuje rotacja?

Rotacja to częsta zmiana pracowników w określonym zakładzie pracy, która ma miejsce z określonym przedziałem czasowym lub bez niego. Rotacja może nastąpić z przyczyn związanych z miejscem pracy lub polityką firmy wobec pracowników. Interesuje nas jednak inny rodzaj rotacji, a mianowicie rotacja inicjowana przez pracowników. Innymi słowy, dlaczego pracownicy często opuszczają miejsce pracy i jak tego uniknąć.

Jakie są główne powody rotacji z inicjatywy pracowników?

Charakter i cechy osobiste

Każdy potencjalny pracownik ma swój charakter i to też wpływa na jego wybór – pozostać w pracy lub zmienić pracę.

Osobiste doświadczenie

Każdy potencjalny pracownik produkcji ma swoje osobiste doświadczenie w Polsce lub innych krajach. Dzięki temu jest w stanie porównać warunki pracy, płace i inne czynniki.

Zmiana priorytetów i wypalenie

Każdy pracownik w pewnym momencie życia może chcieć coś zmienić w życiu i jeśli jego praca nie jest zbyt interesująca – będzie szukał innych opcji.

Wpływ znajomych

W przypadku pracownika z zagranicy na zmianę miejsca pracy często wpływają znajomi lub inne osoby. Na przykład znajomy mówi, że znalazł lepszą pracę i rezygnując z niej agituje swoich przyjaciół lub znajomych, aby tak jak on zmienili zatrudnienie.

Mentalność

Mentalność ma kluczowy wpływ. W każdym kraju ludzie mają własne nawyki, które kształtują się przez pokolenia. Bardzo trudno je zmienić po przyjeździe pracownika do innego kraju. W efekcie pracownik może nie spełniać oczekiwań pracodawcy.

Na przykład tempo i rytm pracy, który jest normalny dla Ukraińca lub Polaka, może być zbyt szybki dla Hindusa lub Indonezyjczyka.

Tutaj ważne jest, aby nie dokonywać uogólnień i nie tworzyć stereotypów. W każdym kraju są różni ludzie, a ich stosunek do pracy też się różni.

Wychowanie

Wychowanie w rodzinie też ma ogromny wpływ. Jeśli rodzina pracownika od dzieciństwa podkreślała wagę pracy jako sposobu na utrzymanie, a także skupiała uwagę na wspólnej pracy i wykonywaniu obowiązków domowych, to często istnieje szansa, że ​​w wieku dorosłym taki pracownik produkcji będzie sprawdzać się w jakiejkolwiek pracy mu przydzielonej.

Miejsce zamieszkania

Jeżeli polska firma zatrudnia obcokrajowców korzystających z usług agencji pracy tymczasowej, np. wybierając formę leasingu pracowniczego, warto mieć zaufanie do agencji i wybierać współpracę z tymi, którzy od dawna istnieją na rynku.

Takie agencje pracy tymczasowej nie tylko mają duże doświadczenie w wyszukiwaniu kandydatów, znają różne szczegóły dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, ale także zapewniają swoim kandydatom odpowiednie warunki zakwaterowania.

Warunki zamieszkania są również bardzo ważnym czynnikiem w utrzymaniu pracownika zagranicznego w pracy. Lepiej zapewnić płatne mieszkania i dobre warunki bytowe niż darmowe mieszkania w złych warunkach, z których odejdą dziesiątki kandydatów.

Co mówią statystyki?

Dzięki 11-letniemu doświadczeniu w zatrudnianiu obcokrajowców z różnych krajów, w tym z Indonezji, Filipin, Ukrainy, Białorusi, Azerbejdżanu, Mołdawii, Rosji itp. mamy własną statystykę, której wynikami chcemy się podzielić.

Disclaimer: Statystyki te są subiektywną próbą opartą na własnych danych zebranych w różnych okresach i przedstawionych jako uogólnienia.

Pod względem opinii pracodawców, z którymi współpracujemy już od lat, w pierwszej kolejności najchętniej zatrudniają pracowników z następnych krajów: 1. Filipiny 2. Indonezja, Kazachstan 3. Ukraina.

Ukraina nadal dominuje wszędzie pod względem ilości zatrudnionych, ale proporcje nieubłaganie się zmieniają.

Dlaczego polscy pracodawcy tak bardzo cenią pracowników z Azji?

Brak rotacji

Robotnicy z Azji długo rozważają tak ważny dla nich krok, jakim jest przyjazd do Polski. Nie tylko wydają na to dużo pieniędzy. Wyjazd do naszego kraju dla pracowników z Azji to długi i kosztowny lot, zmiany klimatyczne i całkowita zmiana środowiska kulturowgo.

Również dla wielu ludzi z Azji, Polska jest od dawna wyczekiwanym celem zamieszkania w Europie. Dlatego taki pracownik produkcji wie z góry, że przyjechał do pracy, ponieważ to praca daje mu stabilność i pewność w przyszłości.

Nie można też zapominać o dokumentach wymaganych od pracownika z Azji do podjęcia legalnej pracy w Polsce. Dokumenty i czas ich otrzymania również w pewny sposób uniemożliwiają rotację pracowników.

Podstawą do podjęcia pracy w Polsce dla obywateli Azji jest zezwolenie na pracę. W tym dokumencie między innymi jest wpisane stanowisko oraz pracodawca, u którego pracownik z Azji będzie wykonywał pracę. Oznacza to, że taki pracownik może legalnie pracować tylko u pracodawcy, od którego otrzymał zezwolenie.

W takim przypadku, nawet gdyby pracownik chciał zmienić pracodawcę, czas oczekiwania na nowe zezwolenia na pracę trwa średnio od 3 do 8 miesięcy (w zależności od województwa). Żaden pracodawca nie będzie czekał tak długo na pracownika.

Czy są problemy językowe z pracownikami z Azji?

Zależy od kraju azjatyckiego, z którego pochodzi pracownik produkcji. W przypadku Filipin wszyscy pracownicy bez wyjątku znają język angielski, ponieważ jest to język urzędowy na Filipinach.

Jeśli chodzi o pracowników indonezyjskich zazwyczaj kilka osób w grupie mówi po angielsku i pomaga innym rodakom w porozumieniu się z pracodawcą lub współpracownikami.

W WORKSOL Group mamy koordynatora, który biegle włada językiem indonezyjskim i jest zawsze gotowy do pomocy.

Podsumowując powyższe, można stwierdzić, że problemy językowe pracowników z Azji to mit lub niewłaściwe podejście agencji do wykonywania swoich obowiązków.

Dlaczego Azjaci są idealnymi pracownikami produkcji?

Ze względu na cechy fizyczne (zwykle niski wzrost) i specyfikę pracy w ich kraju Azjaci nie zawsze nadają się do ciężkiej pracy fizycznej. Znacznie lepiej nadają się do pracy na produkcji, gdzie zadania są proste i przejrzyste.

Obywatele jakich krajów azjatyckich najlepiej się sprawdzają w pracach produkcyjnych?

Opierając się na kilkuletnim doświadczeniu w rekrutacji pracowników z Azji, WORKSOL Group wybrała, spośród priorytetowych obszarów zatrudnienia, pracowników z Indonezji i Filipin.

Pracownicy z powyższych krajów sprawdzili się w pracy jako ludzie odpowiedzialni, pracowici i niezawodni. Potwierdzają to również opinie współpracujących z nami pracodawców.

Podsumowanie

Aby uniknąć rotacji w swoim zakładzie, WORKSOL Group zaleca zatrudnianie pracowników z Azji. Głównymi zaletami takich pracowników są:

  • Chęć stabilnej i długiej pracy.
  • Zezwolenia, które pozwalają im pracować tylko z określonym pracodawcą.
  • Pracownicy z Azji przyjeżdżają natychmiast z rocznymi wizami i zezwoleniami na pracę (w przeciwieństwie na przykład do Ukraińców, którzy często przyjeżdżają na 3 miesiące w ramach ruchu bezwizowego lub z sześciomiesięcznymi wizami i w razie potrzeby mogą zmienić pracodawcę w ciągu tygodnia).
  • Możliwość jednoczesnego przyjazdu dużych grup pracowników z Azji.
  • Brak szybkiej możliwości powrotu do domu (kilka tysięcy kilometrów oraz bilet lotniczy o wartości ok. 5000 zł).

Jeśli Twoja firma jest zainteresowana zatrudnieniem pracowników z Azji, WORKSOL Group chętnie w tym pomoże. Oferujemy leasing pracowniczy dla firm, mamy możliwość dostarczania większych lub mniejszych grup pracowników z Azji, dajemy wsparcie naszych pracownikom i partnerom.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 606 401 731

Michał Solecki – [email protected]

Autor artykułu: Sergii Budim

https://www.youtube.com/watch?v=7YdgDt4uxls
Masz pytanie?