Lista zrealizowanych projektów

Szanowni Państwo

Po wielu latach doświadczeń w rekrutacji i wynajmie wykwalifikowanego personelu, nasza firma postanowiła realizować projekty infrastrukturalne i przemysłowe pod własnym kierownictwem. Dzięki przeniesieniu odpowiedzialności za wykonane pracę na naszą rzecz, staliśmy się firmą, która nie boi się realizować nawet skomplikowane projekty budowlane.

Do naszych największych sukcesów należą m. i n.

Montaż symulatora załogi samolotu Boeing 737 (centrum treningowe Polskiej Grupy Lotniczej)


Modernizacja systemu odpylania w dąbrowskiej stalowni ArcelorMittal Poland

 


Agencja Pracy WORKSOL, wykonała dla Konsorcjum DRAGADOS – POL-AQUA następujące prace przy budowie drogi S8 odc. III

 • Fugowanie kostki granitowej spoiną KB na MOP-ach
  Zakres robót: przygotowanie kostki granitowej poprzez jej oczyszczenie, a następnie zafugowanie zaprawą spoinową KB
  Ilość: ponad 12 000 m2.
  Czas realizacji: 6 tygodni.
  Wartość wykonanych robót: 180 000 zł netto
 • Montaż ogrodzenia autostradowego
  Zakres robót: przygotowanie terenu pod montaż siatki leśnej autostradowej, a następnie jej montaż wraz z siatką przeciwko płazom.
  Ilość: 16 000 m ogrodzenia wraz z montażem siatki przeciwko płazom.
  Czas realizacji: 6 tygodnie.
  Wartość wykonanych robót: 66 000 zł netto
 • Zasiew traw w ciągu trasy głównej oraz na skarpach wiaduktów
  Zakres robót: obejmował sianie traw w trudno dostępnych miejscach takich jak rowy wzdłuż drogi głównej oraz na skarpach wiaduktów
  Ilość: 70 000 m2
  Czas realizacji: 21 dni.
  Wartość wykonanych robót: 50 000 zł netto
 • Zapotrzebowanie na pracowników na godziny
  Zakres robót: Wynajęcie załogi wraz z niezbędnymi narzędziami do zadań powierzonych przez kierownictwo DRAGADOS S.A.
  Ilość: 840 rg
  Czas realizacji: 21 dni.
  Wartość wykonanych robót: 20 000 zł netto
 • Wysprzątanie drogi S8 po zakończeniu prac budowlanych z odpadów lekkich
  Zakres robót: wyzbieranie odpadów lekkich i pobudowlanych oraz ich utylizacja.
  Ilość: ponad 25 ton różnego rodzaju odpadów.
  Czas realizacji: 2 tygodnie.
  Wartość wykonanych robót: 16 000 zł netto
 • Ręczne odmulanie rowów
  Zakres robót: oczyszczenie rowów I przywrócenie im pełnej drożności
  Ilość: 3 136
  Czas realizacji: 21 dni.
  Wartość wykonanych robót: 13 000 zł netto
 • Koszenie traw
  Zakres robót: Koszenie traw na MOP-ach oraz ich wywóz I utylizacja
  Ilość: 20 000 m2
  Czas realizacji: 7 dni.
  Wartość wykonanych robót: 10 000 zł netto
 • Montaż rur melioracyjnych
  Zakres robót: przygotowanie terenu pod instalacje rur melioracyjnych, a następnie ich montaż i wyprowadzenie pod pas jezdni.
  Ilość: 110 punktów o łączne długości 750 m.
  Czas realizacji: 3 dni.
  Wartość wykonanych robót: 4 200 zł netto
 • Czyszczenie przepustów wodnych w pasie drogi głównej i dróg dojazdowych
  Zakres robót: Oczyszczenie kostki granitowej z nagromadzonego piachu i roślinności
  Ilość: 35 punktów
  Czas realizacji: 14 dni.
  Wartość wykonanych robót: 7 850 zł netto
 • Przeszlifowanie wpustów drogowych oraz przesmarowanie bornitem w pasie drogi głównej
  Zakres robót: Usunięcie nadmiaru asfaltu z wpustów drogowych, następnie wygładzenie krawędzi I przesmarowanie bornitem
  Ilość: 176 wpustów
  Czas realizacji: 14 dni.
  Wartość wykonanych robót: 5 300 zł netto
 • Uszczelnienie przecieków pod przejściem dla zwierząt
  Zakres robót: Usunięcie starego systemu uszczelnienia I wykonanie nowego za pomocą specjalnej spoiny
  Ilość: 50 mb
  Czas realizacji: 7 dni.
  Wartość wykonanych robót: 4 000 zł netto
 • Wykonanie oprysków stożków wiaduktów
  Zakres robót: oprysk kostki brukowej na stożkach wiaduktów w celu likwidacji niepożądanej roślinności
  Ilość: 48 stożków
  Czas realizacji: 7 dni.
  Wartość wykonanych robót: 3 000 zł netto

oraz wiele innych drobnych prac budowlanych.

Łączna wartość robót wykonanych przez Agencję Pracy WORKSOL na rzecz DRAGADOS S.A przekroczyła 400 000 zł netto

Prace wykonane przez w/w firmę wykonano w ustalonym terminie oraz zgodne ze sztuką budowlaną. Firmę ,,WORKSOL” cechuje rzetelne i szybkie wykonywanie prac oraz elastyczność w dostosowaniu zapotrzebowania na siłę roboczą. Polecamy firmę ,,WORKSOL” jako partnera biznesowego w pracach budowlanych orz przy wynajmie personelu pracowniczego. Referencje


Masz pytanie?