Rosną oczekiwania Polaków względem pracy
#Rosną oczekiwania Polaków względem pracy

Rosną oczekiwania Polaków względem pracy

10 lipca 2023

Polacy wymagają od przedsiębiorcy stałych godzin pracy, czasu dla siebie i odpowiedniego traktowania. Prawie połowa zatrudnionych Polaków uważa, że pracuje za dużo i chce zarabiać więcej, ale rezygnuje z rozmowy z szefem o podwyżce. Zamiast tego, coraz częściej rozważają zmianę pracodawcy i otwiera się na udział w rekrutacjach.

Bezrobocie w Polsce od dawna utrzymuje się na niskim poziomie i jest coraz mniejsze. Od dawna mówi się o rynku pracownika, dlatego osoby aktywne zawodowo coraz więcej wymagają od swoich szefów. Z raportu „Polacy mają coraz wyższe standardy w pracy” przygotowanego przez Pracuj.pl wynika, że zatrudnieni pragną się rozwijać w miejscu zatrudnienia, ale równocześnie chcą zachować balans pomiędzy obowiązkami zawodowymi i regeneracją.

Etat czy kontrakt B2B

Polacy mają konkretne oczekiwania względem formy zatrudnienia. 88 proc. ankietowanych preferuje współpracę na podstawie umowy o pracę. Większy odsetek badanych woli zatrudnienie na czas nieokreślony (64 proc.). Z kolei na umowę o pracę na czas określony wskazało 24,5 proc. Polaków. Niewielki odsetek ankietowanych chciałby współpracować na kontrakcie B2B, czyli na samozatrudnieniu. Taką formę zatrudnienia preferuje tylko 5,5 proc. ankietowanych. Niewielkie zainteresowanie taką formą współpracy z przedsiębiorcą nie jest dużym zaskoczeniem. Umowa współpracy daje zdecydowanie mniejszą stabilność zatrudnienia – o wiele łatwiej ją rozwiązać. Poza tym pracownicy na samozatrudnieniu nie podlegają pod przepisy prawa pracy – w związku z czym nie przysługują im np. wczasy pod gruszą, dodatkowo zdecydowanie trudniej dochodzić im roszczeń w sądzie z tytułu braku wypłaty wynagrodzenia. A własna działalność gospodarcza to zawsze duże wyzwanie dla przedsiębiorcy, ale również kilka zalet, np. większa swoboda.

– Choć wydawać by się mogło, że więcej osób będzie zwolennikami samozatrudnienia, to w obecnych czasach na znaczeniu zyskuje stabilność i bezpieczeństwo, a to w rzeczywistości najlepiej zapewnia właśnie umowa o pracę. Daje ona pracownikowi stabilne zatrudnienie i chroni go np. przed nagłym zwolnieniem bez uzasadnionej przyczyny. Taki rodzaj kontraktu zapewnia osobie zatrudnionej szereg praw, takich jak minimalna płaca, konkretny czas pracy, urlopy, ubezpieczenie zdrowotne, ale także ochrona przed dyskryminacją i mobbingiem. Pracownik chroniony jest także przed nieuczciwymi praktykami ze strony pracodawcy – mówi Agata Roszkiewicz, ekspertka ds. wynagrodzeń i benefitów w Pracuj.pl.

8 godzin i ani chwili dłużej

Z badania Pracuj.pl wynika, że Polacy nie chcą pracować ponad normę. Nieco ponad połowa ankietowanych poświęca na obowiązki zawodowe 8 godzin dziennie, czyli dokładnie tyle, ile wynosi czas pracy na całym etacie. Według danych  Eurostatu, w minionym roku na terenie państw członkowskich UE jedynie 7 proc. pracowników wykonywało pracę ponad normę. A jak wskazuje Statistica, w minionym roku ponad 60 proc. Polaków pracowało w stałych godzinach pracy.

Nie samą pracą Polak żyje

Dla Polaków najważniejszym czynnikiem, który biorą pod uwagę podczas selekcji miejsca pracy jest w dalszym ciągu odpowiednio wysokie wynagrodzenie (73 proc.). Ale, jak wskazuje raport Pracuj.pl, nie tylko pensja się liczy. Aż 63 proc. ankietowanych twierdzi, że utrzymuje w życiu odpowiedni balans pomiędzy pracą a życiem osobistym i regeneracją, co świadczy o tym, że Polacy nie chcą pracować do upadłego. Zatrudnieni cenią swoje zdrowie, w tym dobrostan psychiczny, dlatego zamierzają pracować z zachowaniem równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym.

– Znalezienie balansu pomiędzy obowiązkami zawodowymi, a życiem prywatnym jest ważne zarówno dla pracownika, jak i jego szefa. Utrata równowagi pomiędzy pracą, a życiem rodzinnym to prosta droga do pracoholizmu lub wypalenia zawodowego. Z kolei wypoczęty i zadowolony pracownik efektywnie wykonuje swoje obowiązki służbowe – informuje prezes zarządu Worksol Group.

Z badania Pracuj.pl wynika, że zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem zawodowym jest, tak ważne dla Polaków, że aż 51 proc. respondentów wręczyłoby szefowi wypowiedzenie, gdyby miejsce pracy wpływało negatywnie na ich zdrowie psychiczne.

– Polacy zwracają uwagę nie tylko na wysokość wynagrodzenia i benefity pracownicze, ale również na jakość pracy i zachowanie równowagi pomiędzy pracą i życiem rodzinnym. Duże zamieszanie na rynku pracy robią tzw. Zetki, czyli właściwie pierwsze pokolenie, które miało od dzieciństwa dostęp do nowych technologii. Mają konkretne oczekiwania względem pracy. Są świadomi swojej wiedzy, umiejętności i mocnych stron. Zdają sobie sprawę ze swojej roli w firmie, dlatego oczekują poczucia bezpieczeństwa, odpowiednich warunków zatrudnienia i  work-life-balance. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że zachowanie równowagi w życiu zatrudnionych jest korzystne dla firmy, bo ta zyskuje w pełni zaangażowanego w wykonywane obowiązki pracownika – mówi Michał Solecki, prezes zarządu Worksol Group.

Co ciekawe z badania wynika, że 7 na 10 ankietowanych jest zdania, że pracodawcy powinni wspierać podwładnych w utrzymywaniu równowagi pomiędzy pracą a czasem wolnym.

Rynek niepewnego pracownika

Polacy cenią stabilność zatrudnienia, ale nie boją się zmieniać pracy. Dlatego 51 proc. ankietowanych złożyłoby wypowiedzenie swojemu pracodawcy, gdyby obowiązki zawodowe źle wpływały na ich zdrowie psychiczne. Co ciekawe, jak wynika z danych Monitora Rynku Pracy Instytutu Badawczego Randstad, zatrudnieni oczekują od swoich przełożonych podwyżek, ale zamiast rozmawiać na ten temat i negocjować wysokość wynagrodzenia – wolą zmienić pracę. Co więcej, z badania Talent Trends 2023 wynika, że aż 80 proc. pracowników, którzy znaleźli zatrudnienie w tym roku, jest otwartych na poszukiwania nowej pracy.

– Polacy, którzy pracują w Polsce, w przeciwieństwie do cudzoziemców nie wyjeżdżają daleko za pracą, dlatego nie mają oporów przed poszukiwaniem nowego zatrudnienia. Zależy im na znalezieniu coraz lepszych warunków pracy, ale kiedy je znajdują, dochodzą do wniosku, że warto się rozejrzeć, bo może uda im się znaleźć jeszcze lepsze. Z naszych obserwacji wynika, że cudzoziemcy są znacznie bardziej lojalnymi pracownikami niż Polacy. Zależy im na utrzymaniu jednego miejsca pracy przez długi czas – mówi Michał Solecki z Worksol Group.

Masz pytanie?