Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu – deportacja z Polski

Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu czyli tzw. deportacja z Polski. Ze względu na rosnącą liczbę cudzoziemców przybywających do Polski przede wszystkim w poszukiwaniu pracy (z danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wynika, że w 2017 roku powiatowe urzędy pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy). Coraz częściej będą się pojawiały sytuacje związane m.in. z nielegalnym pobytem tych osób na terenie Polski.

Continue reading Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu – deportacja z Polski