Ułatwienia w dostępie do pracy w Polsce dla Filipińczyków
#pracownicy z Filipin

Ułatwienia w dostępie do pracy w Polsce dla Filipińczyków

2 marca 2020

Dwustronne porozumienie z filipińskim rządem w sprawie ułatwienia w dostępie do pracy w Polsce dla Filipińczyków jest, zdaniem organizacji pracodawców, niezbędne. Czy i kiedy do niego dojdzie?

Jakiś czas temu resort rodziny, pracy i polityki społecznej wspominał o tym, że będą prowadzone rozmowy z filipińskim rządem w sprawie ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy. Niestety rozmowy te nie doczekały się kontynuacji, a porozumienie nie doszło do skutku. W związku z tym wszelkie przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców pozostały bez żadnych zmian.

Rząd poinformował jednak, że nie wyklucza możliwości powrotu do tychże rozmów, ponieważ sprowadzanie Filipińczyków do Polski jest dobrym pomysłem. Dzięki dwustronnemu porozumieniu do naszego kraju mogłyby przyjeżdżać osoby, których aktualnie brakuje na rynku pracy. Rząd podkreśla, że Polska nie ma zbyt restrykcyjnej polityki migracyjnej przy zatrudnianiu obywateli państw trzecich w porównaniu do innych krajów naszego kontynentu.

Ułatwienia w dostępie do pracy w Polsce dla Filipińczyków – dlaczego są takie ważne?

Pracodawcy są bardzo niezadowoleni z przerwania rozmów dotyczących porozumienia. Twierdzą, że polityka migracyjna już dawno powinna zostać przyjęta. Powinna być kompleksowa, czyli dotyczyć nie tylko Filipin, ale również innych krajów.

Według pracodawców, potrzeba zagospodarowania miejsc pracy ludźmi z zagranicy jest paląca. W związku z tym niedługo rynek pracy może mieć poważne problemy. Wiele firm już w tej chwili nie jest bowiem w stanie realizować niektórych zamówień z powodu braków kadrowych.

Jak twierdzą pracodawcy, starzejące się społeczeństwo jest jednym z głównych powodów, przez które może ucierpieć krajowa gospodarka. W celu zapobieżenia konsekwencjom tego zjawiska trzeba więc ułatwić zagranicznym pracownikom dostęp do polskiego rynku pracy. Tym bardziej, że zainteresowanie obcokrajowców zatrudnieniem się w Polsce jest ogromne.

Służby konsularne są na to jednak kompletnie nieprzygotowane. Według ekspertów powinno się zwiększyć liczbę państw objętych tzw. uproszczoną procedurą zatrudniania. Powinno się także wydłużyć tę procedurę z sześciu do dwunastu miesięcy dla krajów, które już są nią objęte.

Najważniejsze w tej chwili wydaje się być maksymalne skoncentrowanie się na problemach związanych ze sprowadzaniem cudzoziemców do Polski. Ważnym jest również przygotowanie pakietu rozwiązań, które pomogłyby w tym naszym przedsiębiorcom. Istnieje więc możliwość, że ułatwienia w dostępie do pracy w Polsce dla Filipińczyków mogą w przyszłości wejść w życie.

Masz pytanie?