Dział budowlany

Fugowanie zaprawą KB, montaż siatki leśnej autostradowej, siatka na płazy, montaż rur melioracyjnych, sprzątanie budów, budowa dróg ekspresowych i autostrad

Fugowanie kostki granitowej zaprawą KB (spoiną), montaż ogrodzenia autostradowego

Budowa dróg ekspresowych i autostrad oraz inne zlecenia wykona dla Ciebie WORKSOL

Agencji Pracy WORKSOL to nie tylko wynajem i rekrutacja pracowników. Nasza firma potrafi również wykonać różnego rodzaju zadania budowlane i wziąć całą odpowiedzialność na siebie za prowadzone prace.

Dysponujemy bazą doświadczonych pracowników oraz kadrą kierowniczą, która podejmie się każdego zadania.Samodzielnie zrealizowaliśmy następujące zadania:

Fugowanie kostki granitowej zaprawą KB (spoiną) na MOP-ach
przy drodze ekspresowej S-8 odc. III, dla DRAGADOS S.A.

 

Zakres robót: obejmował przygotowanie kostki granitowej, poprzez jej oczyszczenie a następnie zafugowanie zaprawą spoiną KB fug.

Ilość: wykonaliśmy ponad 12 000 m2.

Czas realizacji: Prace zrealizowaliśmy w 6 tygodni.

Referencje: Zapraszam do zapoznania się z referencjami poświęconymi powyższemu zakresowi robót.
———————————————————————————————————————————————————————-

Montaż ogrodzenia autostradowego na drodze ekspresowej S-8 odc. III
dla DRAGADOS S.A.


 

 

Zakres robót: obejmował przygotowanie terenu pod montaż siatki leśnej autostradowej a następnie jej montaż wraz z siatką przeciwko płazą.

Ilość: zamontowaliśmy ogrodzenie na długości prawie 16 000 m wraz z montażem siatki przeciwko płazą

Czas realizacji: prace wykonaliśmy w 4 tygodnie (od. 23.11.2013 do 23.12.2013)

Referencje: Zapraszam do zapoznania się z referencjami poświęconymi powyższemu zakresowi robót. pobierz
———————————————————————————————————————————————————————-

Montaż rur melioracyjnych na drodze ekspresowej S-8 odc. III dla DRAGADOS S.A.

 

Zakres robót: obejmował przygotowanie terenu pod instalacje rur melioracyjnych a następnie ich montaż i wyprowadzenie pod pas jezdni

Ilość: zamontowaliśmy 110 punktów o łączne długości 750 m

Czas realizacji: prace wykonaliśmy w 3 dni (od. 14.04.2014 do 16.12.2014)

Referencje: Zapraszam do zapoznania się z referencjami poświęconymi powyższemu zakresowi robót. pobierz


———————————————————————————————————————————————————————-

Renowacja skarp i rowów po erozji wodnej wraz z sianiem trawy na drodze ekspresowej S-8, dla DRAGADOS S.A.

Renowacja skarp drogowych po erozji wodnej wraz z obsiewem trawZakres robót: obejmował zniwelowanie wypłukań (dziur w skarpie) w wyniku erozji wodnej, następnie przygotowanie terenu pod zasiew traw, zasianie traw głęboko ukorzeniających oraz wałowanie skarp (ubijanie wałem)

Ilość: naprawiliśmy 4 wiadukty drogowe (4 ha), 5 km rowów, 5 ha terenów płaskich 

Czas realizacji: prace wykonaliśmy w 4 tygodnie (od. 14.04.2014 do 16.05.2014)

Referencje: Zapraszam do zapoznania się z referencjami poświęconymi powyższemu zakresowi robót. pobierz

———————————————————————————————————————————————————————-

Wysprzątanie drogi ekspresowej S-8 po zakończeniu prac budowlanych z odpadów lekkich na drodze ekspresowej S-8 odc. III dla DRAGADOS S.A.


 

Zakres robót: wyzbieranie odpadów lekkich i pobudowlanych oraz ich utylizacja

Ilość: uzbieraliśmy ponad 25 ton różnego rodzaju odpadów.

Czas realizacji: prace wykonaliśmy w 2 tygodnie (od. 23.11.2013 do 07.12.2013)

Referencje: Zapraszam do zapoznania się z referencjami poświęconymi powyższemu zakresowi robót. pobierzZapraszamy do skorzystania z naszych usług !!!