Unia Europejska najprawdopodobniej wprowadzi ułatwienia wjazdu do strefy Shengen dla obywateli Ukrainy, ale tylko tych z paszportami biometrycznymi

Unia Europejska najprawdopodobniej wprowadzi ułatwienia wjazdu do strefy Shengen dla obywateli Ukrainy, ale tylko tych z paszportami biometrycznymi
Unia Europejska najprawdopodobniej wprowadzi ułatwienia wjazdu do strefy Shengen dla obywateli Ukrainy, ale tylko tych z paszportami biometrycznymi

Jak poinformował wiceminister spraw zagranicznych RP Mirosław Stawski, możliwe jest że już od września lub października zostanie osiągnięte porozumienie pomiędzy Ukrainą, a UE i będzie możliwy ruch bezwizowy dla Ukraińców z paszportami biometrycznymi.

Zniesienie wizy krótkoterminowych (trwających do 90 dni) to bardzo dobra wiadomość dla polskiej gospodarki, a szczególnie dla przegrzanych do czerwoności polskich konsulatów przyjmujących nawet do 1,2 mln winsoków wizowych rocznie.

Obecny system rezerwacji miejsc na złożenie wniosku o wydanie wizy do Polski jest nie wydajny i korupcjogenny. Przeciętny Ukrainiec nie może zarejestrować się przez konsularny system wizowy, gdyż jest on przyblokowany przez pośredników blokujących miejsca, które następnie sprzedają. Sytuacja dotyczy przede wszystkim pracowników z Ukrainy, którzy tak bardzo są potrzebni polskiej gospodarce.