Zameldowanie obcokrajowca, PESEL dla cudzoziemca, obcokrajowca

Każdego obcokrajowca należy zameldować w najbliższym urzędzie gminy ze względu na miejsce pobytu obcokrajowca. Zgodnie z literą prawa obcokrajowiec powinien zameldować się w terminie 72 godzin od momentu przekroczenia granicy. Meldując obcokrajowca na okres powyżej 3 miesięcy otrzymamy numer PESEL. (tak niestety było do marca 2015 roku problem szerzej opisany tutaj). Numer PESEL nie będzie nam jednak do niczego potrzebny, gdyż zgłaszając pracownika do ZUS posługujemy się numerem paszportu. PESEL może się jednak przydać w przypadku, gdy obcokrajowiec będzie chciał skorzystać z usług służby zdrowia, wtedy z własnego doświadczenia wiem, że pracownicy służby zdrowia wymagają (choć niesłusznie) numeru PESEL od obcokrajowca. Druczek meldunkowy na końcu artykułu.

Numer PESEL można również nadać cudzoziemcowi bez meldunku na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesiące. Korzystamy w tym przypadku z wniosku składanego w MSWiA. Wniosek wysyłamy na adres: Departament Ewidencji Państwowych MSWiA, ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa i do 30 dni powinniśmy otrzymać PESEL. Ważne aby w punkcie V. ,,Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania numeru PESEL” wpisać ,,Płatnik składek ubezpieczeniowych. Należy dołączyć dokument ZUA oraz kopie paszportu cudzoziemca. Jeśli zatrudniamy cudzoziemca na podstawie umowy o dzieło to niestety nie uzyskamy w ten sposób PESEL-u. W lewym górnym rogu strony załączony został wzór wypełnionego wniosku. Nie aktualne na stan dzisiejszy.

Załączniki: 


Wniosek meldunkowy

Wniosek_o_nadanie_numeru_PESEL  Nie aktualne na stan dzisiejszy.