Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, karta rezydenta
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – jest bardzo atrakcyjnym pozwoleniem legalizującym pobyt i pracę cudzizmeców

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Jest odpowiednikiem karty stałego pobytu dla osób nie posiadających polskiego pochodzenia.

Za pośrednictwem Agencji Pracy WORKSOL możecie Państwo otrzymać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, który jest odpowiednikiem karty stałego pobytu.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawnia do:

 1. Pobytu na stałe w Polsce bez konieczności posiadania wizy
 2. Zezwolenie na pobyt jest najszybszą drogą do otrzymania obywatelstwa polskiego bez konieczności posiadania polskiego pochodzenia
 3. Zezwolenie długoterminowe jest wydawane bezterminowo, a jedynym obowiązkowym jest wymiana karty co 5 lat w celu aktualizacji zdjęcia
 4. Na podstawie zezwolenia nie można pracować w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska, ale uprawnia do pracy u dowolnego pracodawcy w Polsce

Wymagania do zdobycia zezwolenia na pobyt stały:

 • Minimum 5 lat nieprzerwanego legalne pobytu w Polsce na podstawie dowolnych wiz lub karty czasowego pobytu
 • Nieprzerwany pobyt – to taki który nie został przerwany na okres dłuży niż 6 miesięcy a łączna długość przerw nie przekroczyła 10 miesięcy, chyba że wyjazd dotyczył nadzwyczajnych przypadków jak opieka nad chorym członkami najbliższej rodziny na co należy dostarczyć oświadczenie od lekarza lub ze szpitala, przetłumaczone na język polski
 • Posiada stabilne źródło dochodu na 3 lata przed złożeniem winsoku
 • Stabilne źródło dochodu – umowa o pracę, umowa zlecenie czy też umowa poświadczająca fakt najmu, gwarantująca wynajmującemu regularny dochód
 • Posiada ubezpieczenie zdrowotne – np. z tytułu umowy o pracę, zlecenie
 • Posiada umowę najmu lokalu mieszkalnego
 • Posiada zameldowanie na ternie Polski
 • 4 kolorowe fotografie

Sprawa powinna być załatwiona w czasie do 3 miesięcy zezwolenie na pobyt rezydenta
Zezwolenie obowiązuje bezterminowo jednak samą kartę pobytu należy wymieniać co 5 lat
Następnym krokiem jest uzyskanie obywatelstwa polskiego zezwolenie na pobyt rezydenta

Podstawowe zalety posiadania karty rezydenta dla cudzoziemca to:

 • otwarty rynek pracy w całej UE u dowolnego pracodawcy
 • możliwość prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej
 • możliwość wyrobienia kart czasowego pobytu dla najbliższych członków rodziny cudzoziemca
 • możliwość rejestracji jako osoby bezrobotnej w dowolnym kraju UE
 • możliwość zakupu dowolnej nieruchomości bez dodatkowych pozowleń