Aktualne warunki kwarantanny dla cudzoziemców w Polsce - Worksol
Aktualne warunki kwarantanny dla cudzoziemców w Polsce

Aktualne warunki kwarantanny dla cudzoziemców w Polsce

22 lutego 2022

11 stycznia 2022 weszło w życie rozporządzenie, które będzie obowiązywać do czasu wprowadzenia nowych zmian. Zgodnie z tym rozporządzeniem kwarantanna dla osób przybywających do Polski spoza strefy Schengen (w tym Ukrainy) będzie trwała 7 dni.

Przypominamy, że od 15 grudnia 2021 r. kwarantanna w Polsce trwała 14 dni, z możliwością zdania testu na 8 dzień kwarantanny, który w przypadku negatywnego wyniku zwalniał osobę z kwarantanny.

Dla wszystkich osób przybywających do Polski (objętych kwarantanną) ze strefy Schengen kwarantanna również została skrócona do 7 dni.

Masz pytanie?