Pracownicy z Azji - Worksol

Pracownicy z Azji

W Polsce otwiera się coraz więcej biznesów i są to szczególnie duże firmy przemysłowe, które nieustannie szukają nowych pracowników. Pożądani są robotnicy do mniej skomplikowanych czynności okołoprodukcyjnych, a także wysoko wykwalifikowani specjaliści w niszowych dziedzinach. Już od dawna w Polsce brakuje odpowiednich kandydatów na wiele stanowisk w zakładach produkcyjnych. Brakuje prostych robotników do czynności taśmowych, jak również doświadczonych fachowców. Polscy pracodawcy zdają sobie sprawę, że aby zachować ciągłość produkcji i w pełni rozwinąć biznes, należy otworzyć się na kandydatów z zagranicy.

Pracownicy z Azji

Polscy właściciele dużych firm są coraz bardziej otwarci na kandydatów pochodzących z państw Azji Południowo-Wschodniej. Mimo różnic kulturowych obywatele Nepalu czy Indii bardzo chętnie podejmują zatrudnienie w naszym kraju. Wykonują swoje obowiązki sumiennie i dokładnie. Chętnie biorą dodatkowe zmiany weekendowe czy nocne. Doceniają warunki zatrudnienia panujące w naszym kraju i często zostają w firmie przez wiele lat. Do Polski najczęściej emigrują obywatele Nepalu, Indii, Chin, Wietnamu, Indonezji czy Filipin. Pracownicy z Azji to często wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści, którzy nie zostali wystarczająco docenieni w swojej ojczyźnie lub nie mogli znaleźć żadnego zatrudnienia.

Dlaczego obywatele z państw wschodnich przybywają do Polski?

Obywatele Nepalu, Wietnamu czy Filipin przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu zatrudnienia i lepszych warunków bytowych dla siebie i swojej rodziny. Życie w Europie jest dla wielu imigrantów z Azji marzeniem. Podjęcie zatrudnienia w Polsce zapewni im stabilność, dostęp do opieki zdrowotnej, ubezpieczenie i bogaty pakiet świadczeń socjalnych, a także lepszą przyszłość ich dzieciom.

Masz pytanie?