Rekrutacja pracowników

Rekrutacja pracowników z Ukrainy, Białorusi oraz Azji

Dobór personelu jest jednym z najważniejszych elementów strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Rekrutacja pracowników z Ukrainy jest dominującym zakresem działalności naszej firmy. W ostatnim czasie jednak na znaczeniu rośnie rekrutacja pracowników z Azji (Indonezja, Filipiny, Wietnam). W Agencji Pracy WORKSOL uważamy, że efektywna rekrutacja to znalezienie osoby z najlepszymi kwalifikacjami, odpowiadającej potrzebom Państwa firmy. Istotne jest wzięcie pod uwagę przy wyborze osoby plany biznesowe firmy, kulturę przedsiębiorstwa oraz istniejący już zespół. Na tym opieramy nasze projekty rekrutacji. Rekrutacja pracowników z Ukrainy to aktualnie najpopularniejsza w Polsce metoda pozyskiwania pracowników tuż za pozyskiwaniem rodzimej siły roboczej.

Dobór personelu – zasady współpracy (rekrutacja z jednorazową opłatą)

  1. Agencja Pracy wyszukuje pracowników wg. kryteriów przekazanych przez klienta za pośrednictwem kwestionariusza pracodawcy
  2. Agencja Pracy dostarcza pracowników do pracodawcy na okres próbny trwający od 7 do 30 dni wraz z dokumentami pozwalającymi legalnie zatrudnić cudzoziemca
  3. Jeśli podczas trwającego okresu próbnego, klient zrezygnuje z dalszego zatrudniania pracownika opłata nie będzie pobierana
  4. Po zakończeniu trwającego okresu próbnego ( w przypadku braku reklamacji ze strony klienta) Agencja Pracy wystawi klientowi fakturę za usługi rekrutacji pracowników

Jeśli klient przez umówiony okres próbny zrezygnuje z zatrudnienia pracownika, to nie płaci za wykonaną na jego rzecz usługę. Klient ma również możliwość bezpłatnej wymiany pracowników podczas okresu próbnego nabywając tym samym kolejny okres próbny na nowych, zrekrutowanych pracowników.

single-image

Ievgenia Bolotnova – kierownik działu rekrutacji

Ponadto zakres usługi rekrutacji zawiera:

  • analizę bazy danych Agencji Pracy WORKSOL z pośród osób poszukujących pracę
  • zamieszczenie ogłoszeń internetowych oraz w mediach społecznościowych
  • przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami
  • przeprowadzenie analizy osobowości kandydatów
  • wybór najlepszych kandydatów

Agencja Pracy WORKSOL dokłada wszelkich starań, aby przygotować najlepszych kandydatów do pracy dla swoich klientów. Zważywszy jednak na niedoskonałość procesów rekrutacyjnych, każdy klient korzysta z co najmniej tygodniowego okresu próbnego, podczas którego sprawdza umiejętności zaproponowanego przez Agencję kandydata. rekrutacja pracowników z Ukrainy


Chcesz skorzystać z usługi w zakresie rekrutacji pracowników?

Napisz do nas: [email protected] 

Naciśnij, żeby przeczytać referencji od naszych stałych klientów. 

Masz pytanie?