Polityka prywatności – Polityka przetwarzania danych osobowych

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu www.worksol.pl jest Agencja Pracy WORKSOL Michał Solecki oraz WORKSOL Sp. z o.o. sp. k.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego H88 S.A z siedzibą w Poznaniu, funkcjonującego pod adresem https://www.hekko.pl

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego, kontaktu handlowego lub też przedłożenia oferty pracy.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Edge
  3. Chrome
  4. Safari
  5. Firefox
  6. Opera
  7. Android
  8. Safari (iOS)
  9. Windows Phone
  10. Blackberry

Polityka przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji usługi delegowania do pracy pracowników tymczasowych

 

1. W związku z realizacją Umowy Pracodawca Użytkownika może gromadzić, wykorzystywać, przesyłać, przechowywać (dalej „Przetwarzać”) informacje, które można powiązać z konkretnymi osobami (dalej „Dane osobowe Agencji Pracy”) powierzone mu przez Agencję Pracy jako administratora w trybie w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”), na zasadach określonych Rozporządzeniu oraz w innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą oraz na poziomie zabezpieczeń nie gorszym niż zdefiniowany w Polityce Prywatności Agencji Pracy Tymczasowej WORKSOL Michał Solecki opublikowanych w zaktualizowanej wersji na stronie: https://worksol.pl/polityka-prywatnosci-worksol/ (dalej: „Polityka”), a Pracodawca Użytkownik tak powierzone Dane osobowe Agencji Pracy przyjmuje, na warunkach określonych w niniejszej Umowie bez dodatkowego oświadczenia Stron w tym zakresie.

2. Celem powierzenia przetwarzania Danych osobowych Agencji Pracy jest wyłącznie realizacja przedmiotu Umowy.

3. Zakres powierzanych Danych osobowych Agencji Pracy obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności mogące dotyczyć pracowników tymczasowych Agencji Pracy, oraz innych osób fizycznych, których Dane osobowe Agencji Pracy są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, a dla których Agencja Pracy jest administratorem danych osobowych lub jest upoważniony do przekazania tych danych Pracodawca Użytkownik. Dane osobowe Agencji Pracy mogą obejmować: imię/imiona, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, adres służbowy, informacje o posiadanych uprawnieniach i szkoleniach, informacje o braku przeciwwskazań lub też o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku, zdjęcia z wizerunkiem oraz wszelkie podobne informacje dotyczące pracowników tymczasowych przedstawionych do zatrudnienia lub zatrudnionych w ramach realizacji niniejszej usługi.

4. Pracodawca Użytkownik oświadcza, że powierzane Dane osobowe Agencji Pracy zostały zgromadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Pracodawca Użytkownik może powierzyć przetwarzania Danych osobowych Agencji Pracy, o których mowa w niniejszej Umowie innym podmiotom, bez uzyskania uprzedniej, formalnej, pisemnej zgody Agencji Pracy, jedynie w celu realizacji Umowy.

6. Pracodawca Użytkownik zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych przez Agencję Pracy danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w Rozporządzeniu ( w szczególności art. 32 Rozporządzenia) oraz w odpowiednich przepisach prawa i na poziomie zabezpieczeń nie niższym, niż określone w aktualnie obowiązującej Polityce. Pracodawca Użytkownik zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności mogących skutkować odpowiedzialnością którejkolwiek ze Stron w zakresie nieprawidłowego przetwarzania powierzonych na podstawie niniejszej Umowy Danych osobowych Agencji Pracy przez Pracodawcę Użytkownika, Pracodawca Użytkownik zobowiązuje się podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia tych okoliczności oraz zapobieżenia ich wystąpieniu w przyszłości oraz zobowiązany jest natychmiast (to znaczy nie później niż w ciągu 12 godzin) zawiadomić Agencję Pracy pisemnie o tym fakcie i udzielić Agencji Pracy niezbędnej, dopuszczalnej prawnie pomocy w celu uwolnienia Agencji Pracy od tej odpowiedzialności. Pracodawca Użytkownik zobowiązany jest w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. Pracodawca Użytkownik zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Agencji Pracy, jak i po jego ustaniu.

8. Pracodawca Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Agencji Pracy o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych Agencji Pracy powierzonych mu na podstawie Umowy, prowadzonych w szczególności przed organem nadzorczym, organami administracji publicznej, policją lub przed sądami.

9. Pracodawca Użytkownik zobowiązuje się do udzielenia Agencji Pracy na każde jego żądanie nie później niż w terminie jednego dnia roboczego, pisemnej informacji, dotyczącej wszelkich Danych osobowych Agencji Pracy, których przetwarzanie zostało mu powierzone na podstawie niniejszej Umowy.

10. Agencja Pracy jest uprawniony do kontrolowania Pracodawcy Użytkownika zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia w zakresie przetwarzania powierzonych Danych osobowych Agencji Pracy, co do zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz aktualnie obowiązującą Polityką.

11. Pracodawca Użytkownik zobowiązuje się zastosować zalecenia Agencji Pracy dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia Danych osobowych Agencji Pracy oraz sposobu ich przetwarzania, sformułowane w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Agencję pracy oraz usunąć wszelkie uchybienia stwierdzone podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

12. Po odwołaniu przez Agencję Pracy zgody na przetwarzanie powierzonych niniejszą Umową Danych osobowych Agencji Pracy lub zajściu innych okoliczności powodujących wygaśnięcie niniejszej Umowy, w tym w szczególności w przypadku odstąpienia od Umowy lub zakończenia jej realizacji oraz zakończenia okresów rękojmi i gwarancji, Pracodawca Użytkownik niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych zniszczy wszystkie pozostające w jego posiadaniu kopie powierzonych Danych osobowych Agencji Pracy, zgromadzone na wszelkich technologicznie możliwych nośnikach oraz złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie.

13. Nieprzestrzeganie przez Pracodawca Użytkownika zapisów powierzenia przetwarzania Danych osobowych Agencji Pracy stanowić będzie rażące naruszenie zapisów Umowy.


Polityka przetwarzania danych osobowych w ramach outsourcingu usług

 

1. W związku z realizacją Umowy Zleceniodawca może gromadzić, wykorzystywać, przesyłać, przechowywać (dalej „Przetwarzać”) informacje, które można powiązać z konkretnymi osobami (dalej „Dane osobowe Zleceniobiorcy”) powierzone mu przez Zleceniobiorcę jako administratora w trybie w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”), na zasadach określonych Rozporządzeniu oraz w innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą oraz na poziomie zabezpieczeń nie gorszym niż zdefiniowany w Polityce Prywatności WORKSOL Sp. z o. o. sp. k. opublikowanych w zaktualizowanej wersji na stronie: https://worksol.pl/polityka-prywatnosci-worksol (dalej: „Polityka”), a Zleceniodawca tak powierzone Dane osobowe Zleceniobiorcy przyjmuje, na warunkach określonych w niniejszej Umowie bez dodatkowego oświadczenia Stron w tym zakresie.

2. Celem powierzenia przetwarzania Danych osobowych Zleceniobiorcy jest wyłącznie realizacja przedmiotu Umowy.

3. Zakres powierzanych Danych osobowych Zleceniobiorcy obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności mogące dotyczyć  pracowników Zleceniobiorcy, oraz innych osób fizycznych, których Dane osobowe Zleceniobiorcy są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, a dla których Zleceniobiorca jest administratorem danych osobowych lub jest upoważniony do przekazania tych danych Zleceniodawcy. Dane osobowe Zleceniobiorcy mogą obejmować: imię/imiona, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, adres służbowy, informacje o posiadanych uprawnieniach i szkoleniach, informacje o braku przeciwwskazań lub też o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku, zdjęcia z wizerunkiem oraz wszelkie podobne informacje.

4. Zleceniodawca oświadcza, że powierzane Dane osobowe Zleceniobiorcy zostały zgromadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Zleceniodawca może powierzyć przetwarzania Danych osobowych Zleceniobiorcy, o których mowa w niniejszej Umowie innym podmiotom, bez uzyskania uprzedniej, formalnej, pisemnej zgody Zleceniobiorcy, jedynie w celu realizacji Umowy.

6. Zleceniodawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych przez Zleceniobiorcę danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w Rozporządzeniu ( w szczególności art. 32 Rozporządzenia) oraz w odpowiednich przepisach prawa i na poziomie zabezpieczeń nie niższym, niż określone w aktualnie obowiązującej Polityce. Zleceniodawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności mogących skutkować odpowiedzialnością którejkolwiek ze Stron w zakresie nieprawidłowego przetwarzania powierzonych na podstawie niniejszej Umowy Danych osobowych Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca zobowiązuje się podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia tych okoliczności oraz zapobieżenia ich wystąpieniu w przyszłości oraz zobowiązany jest natychmiast (to znaczy nie później niż w ciągu 12 godzin) zawiadomić Zleceniobiorcę pisemnie o tym fakcie i udzielić Zleceniobiorcy niezbędnej, dopuszczalnej prawnie pomocy w celu uwolnienia Zleceniobiorcy od tej odpowiedzialności. Zleceniodawca zobowiązany jest w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Zleceniobiorcy, jak i po jego ustaniu.

8. Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych Zleceniobiorcy powierzonych mu na podstawie Umowy, prowadzonych w szczególności przed organem nadzorczym, organami administracji publicznej, policją lub przed sądami.

9. Zleceniodawca zobowiązuje się do udzielenia Zleceniobiorcy na każde jego żądanie nie później niż w terminie jednego dnia roboczego, pisemnej informacji, dotyczącej wszelkich Danych osobowych Zleceniobiorcy, których przetwarzanie zostało mu powierzone na podstawie niniejszej Umowy.

10. Zleceniobiorca jest uprawniony do kontrolowania Zleceniodawcy zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia w zakresie przetwarzania powierzonych Danych osobowych Zleceniobiorcy, co do zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz aktualnie obowiązującą Polityką.

11. Zleceniodawca zobowiązuje się zastosować zalecenia Zleceniobiorcy dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia Danych osobowych Zleceniobiorcy oraz sposobu ich przetwarzania, sformułowane w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Zleceniobiorcę oraz usunąć wszelkie uchybienia stwierdzone podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

12. Po odwołaniu przez Zleceniobiorcę zgody na przetwarzanie powierzonych niniejszą Umową Danych osobowych Zleceniobiorcy lub zajściu innych okoliczności powodujących wygaśnięcie niniejszej Umowy, w tym w szczególności w przypadku odstąpienia od Umowy lub zakończenia jej realizacji oraz zakończenia okresów rękojmi i gwarancji, Zleceniodawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych zniszczy wszystkie pozostające w jego posiadaniu kopie powierzonych Danych osobowych Zleceniobiorcy, zgromadzone na wszelkich technologicznie możliwych nośnikach oraz złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie.

13. Nieprzestrzeganie przez Zleceniodawcę zapisów powierzenia przetwarzania Danych osobowych Zleceniobiorcy stanowić będzie rażące naruszenie zapisów Umowy.

Masz pytanie?