Ankieta osobowości

Twoja osobowość to po prostu Ty. Ludzie mają podobne cechy, ale też bardzo różne. Różnice pomiędzy poszczególnymi typami stwierdzone na podstawie
ankiety nie oznaczają gorszego lub lepszego wyniku. Pokazują tylko jak różnimy się od innych. Nie próbuj zatem szukać „poprawnych” odpowiedzi.
Należy odpowiadać szczerze, we własnym imieniu

Instrukcja: Poniższe stwierdzenia mają zawsze dwie wersje (a i b) Pomiędzy nie bez głębszego zastanowienia należy rozdzielić 5 punktów,
tak jak Ci odpowiada lub co jest Tobie bliższe. Jeśli któraś z alternatyw odpowiada Ci najbardziej to przydziel jej 5 punktów a możliwość
której nie akceptujesz może nie otrzymać żadnego punktu. Jeśli Twoja opinia nie jest zasadnicza to możesz dowolnie podzielić punkty np: 1i 4 albo 2 i 3.
Należy tylko trzymać się zasady, że suma punktów zawsze wynosi 5

Chętniej…
1rozwiązujesz nowy, skomplikowany problem;
pracujesz nad czymś, co robiłeś wcześniej lub co znasz z przeszłości.
Chętniej…
2pracujesz sam w cichym odtoczeniu
jesteś tam, gdzie coś się dzieje
Przy ocenianiu innych kierujesz się raczej…
3stałymi zasadami bardziej niż chwilowymi okolicznościami;
chwilowymi okolicznościami bardziej niż stałymi zasadami.
Masz skłonność do wybierania w sposób…
4raczej staranny
dość impulsywny
W towarzystwie lub na imprezie zazwyczaj rozmawiasz…
5z niewielką grupą ludzi, których dobrze znasz;
z wieloma osobami włączając tych, których znasz mało lub wcale.
Jako dyrektor firmy wolałbyś uzyskać od swoich podwładnych…
6informację o tym, że ich dział pracował na korzyść firmy jako całości,
sprawozdania, jak dział radzi sobie oddzielnie.
Jako menadżer pragnący przyjąć swojego asystenta postępujesz w następujący sposób…
7zastanawiasz się czy wasze osobowości będą zgodne lub czy będą się uzupełniać;
przeanalizujesz związek pomiędzy zakresem obowiązków i zdolnościami kandydatów.
Kiedy pracujesz nad czymś to…
8wolisz raczej wszystko zakończyć lub dojść do pewnego etapu;
często zostawiasz niezamknięte sprawy z możliwością wprowadzenia zmian.
Na imprezach w towarzystwie…
9raczej zostajesz dłużej, bo tak się lepiej bawisz;
wychodzisz jak najprędzej, taki rodzaj rozrywki Cię wyczerpuje, jesteś tam z grzeczności.
Bardziej interesuje Cię to…
10co było;
co może być.
Kiedy słuchasz, jak ktoś mówi o swoich sprawach, to zwykle próbujesz…
11co było;
co może być.
Kiedy nad czymś pracujesz, to…
12wolisz mieć orientację i kontrolę nad wszystkim;
dopuszczasz możliwość sprawdzenia wszystkich możliwości.
Kiedy w domu lub biurze zadzwoni telefon, to zazwyczaj…
13uważasz, że to przeszkadza;
odbierasz, nie przeszkadza Ci to.
Gorsze jest…
14chodzenie z głową w chmurach;
chodzenie twardo po ziemi.
W stosunku do inny jesteś raczej…
15obiektywny;
subiektywny.
Przeszkadza Ci, kiedy…
16„rozgrzebanych” jest kilka spraw na raz;
wszystko już przygotowane.
Kiedy gdzieś telefonujesz…
17nie boisz się, że w trakcie rozmowy o czymś zapomnisz;
zawsze się przygotowujesz – co i jak będziesz mówić.
Kiedy dyskutujesz z kolegami o problemach, to łatwej jest Tobie…
18widzieć sprawę w szerszym kontekście;
spostrzec szczegóły i specyficzne cechy danej sytuacji.
Gdy pojawia się problem, wolisz:
19analizować;
wczuwać się.
Często, kiedy zaczynasz coś…
20najpierw wszystko spisujesz i planujesz;
nie robisz planów i pozwalasz, aby sprawy biegły swoim torem.
W towarzystwie innych osób raczej…
21sam nawiązujesz rozmowę;
pozostawiasz innym inicjatywę.
Kiedy pracujesz nad jakimś zadaniem, to masz tendencję do…
22ciągłej i nieprzerwanej pracy;
pracy bardzo zintensyfikowanej pracy z przerwami,
W jakiej sytuacji czujesz się lepiej?
23jasnej, o stałej strukturze i planie;
zmiennej, bez struktury, z niespodziankami
Gorzej jest, kiedy ktoś…
24jest niesprawiedliwy;
nie ma litości.
Twoją mocną strona jest…
25realne podejście do życia,
wyobraźnia.
Kiedy zadzwoni telefon…
26biegniesz, aby odebrać;
masz nadzieję, że odbierze ktoś inny.
W swoim postępowaniu kierujesz się bardziej…
27głową;
sercem.
Bardziej podziwiasz zdolność do:
28metodycznego planowania i organizowania spraw;
szybkiego adaptowania się i korzystania z nadarzających się okazji;
Kiedy przyjdzie Ci do głowy nowa myśl, to zazwyczaj…
29podchodzisz do niej z zapałem;
zaczynasz na ten temat głębiej rozmyślać.
Powiesz o sobie, że jesteś raczej…
30dowcipny;
praktyczny.
Wolisz usłyszeć…
31ostateczną i niezmienna opinię;
próbną, wstępną opinię.
Większym błędem jest być:
32tolerancyjnym i zgodnym,
bezkompromisowym i krytycznym.
Jesteś raczej…
33rannym ptaszkiem,
sową.
Gorszą Cię osoby, które na rozmowę przychodzą…
34z wieloma niejasnymi, nieprzemyślanymi pomysłami,
przedłużające rozmowę zajmując uwagę wieloma praktycznymi szczegółami.
Podczas pracy wolisz zajmować się…
35ideami, zasadami, pomysłami;
ludźmi, uczestnikami
W czasie weekendu zazwyczaj…
36planujesz, co będziesz robić;
pozostawiasz sprawy własnemu biegowi, decyzje podejmujesz na bieżąco.
Podczas rozmów/ negocjacji, masz skłonność do…
37rozwijania swoich myśli w miarę tego jak mówisz;
zabierania głosu jedynie po wcześniejszym przemyśleniu, co chcesz powiedzieć.
Czytasz zwykle…
38skupiając się na tym, co jest napisane;
czytasz między wierszami i wiążesz słowa z innymi tematami i wątkami,
Kiedy musisz zdecydować coś pośpiesznie, to…
39czujesz dyskomfort i chciałbyś mieć więcej informacji;
umiesz podjąć decyzje mając tylko te dane, które są dostępne.
Wołałbyś pracować dla firmy, która…
40dałaby Ci pracę z motywacją intelektualną;
zainteresowałaby Cię przesłaniem i realizacją swoich celów.
Co bardziej Ci imponuje?
41logiczny, konkretny i bezsporny sposób myślenia i postępowania;
dobre, ciepłe i harmonijne stosunki międzyludzkie.
W swoich pisemnych wypowiedziach wolisz styl…
42rzeczowy;
obrazowy, metaforyczny
Kiedy ktoś dzwoni do drzwi…
43jesteś rozdrażniony, że „ktoś znowu przylazł”;
cieszysz się, że ktoś przyszedł Cię odwiedzić.
Wolisz…
44żeby rzeczy „same się działy”;
zapewnić, aby wszystko było wcześniej przygotowane.
Bardziej charakterystyczne są dla Ciebie…
45liczne, powierzchowne związki z dużą liczbą osób;
stałe i długotrwałe związki z niewielką grupą ludzi.
Czujesz się lepiej…
46po podjęciu końcowej decyzji;
kiedy sprawy nie są jeszcze definitywnie zakończone.
Wolisz polegać na swoich…
47doświadczeniach;
intuicji i przeczuciach.
Czujesz się pewniej…
48przy podejmowaniu decyzji logicznych: prawidłowe/ nieprawidłowe;
wydając opinie wartościującą: dobre/ złe.
Chętniej podejmujesz decyzje…
49po zasięgnięciu opinii innych,
przede wszystkim według własnego zdania.
Zazwyczaj wybierasz…
50skorzystanie ze sprawdzonej metody, którą znasz;
wymyślanie i próbowanie, jakby coś zrobić inaczej i na nowo.
Chętniej zajmujesz się…
51tym co jest,
rozważaniem różnych możliwości.
Do konkluzji i wniosków dochodzisz na podstawie…
52rzeczowego uzasadnienia i logicznej analizy;
tego, co według Twego odczucia jest prawidłowe, w co wierzysz, co jest ludzkie i do przyjęcia.
Nie lubisz…
53wcześniej zaplanowanych spraw ze zobowiązującymi terminami;
kiedy sprawy nie mają rygorystycznych terminów, są niezobowiązujące.
Najpiękniejsze chwile przeżywasz…
54z wieloma przyjaciółmi, z ludźmi, z którymi dorze się czujesz, choć niekoniecznie znasz ich długo;
z niewielką ilością osób, które długo i dobrze znasz.
Masz w zwyczaju…
55zapisywać w kalendarzu ważne spotkania i sprawy do załatwienia;
ograniczać/ unikać tego typu zapisków,
Postępujesz zwykle na zasadzie…
56wewnętrznego przeświadczenia i poczucia, że coś jest właściwe i nie musisz tego analizować;
obiektywnych i sprawdzonych wniosków.

Wyniki:

E0Punkty dla I (Introwersja)
0Punkty dla E (Ekstrawersja)
S0Punkty dla S (Doznania)
0Punkty dla N (Intuicja)
T0Punkty dla T (Myślenie)
0Punkty dla F (Uczucia)
J0Punkty dla J (Ocenianie)
0Punkty dla P (Obserwowanie)

 

Wyjaśnienia wyników

Jesteś typem: ISTJ
Twoim typem przeciwnym jest: ENFP
Jestem typem oceniającym z przewagą myślenia, moje cechy to:
Ceniący fakty, Precyzyjny, Systematyczny, Solidny, Stały, Praktyczny, Dobrze zorganizoway, Szanujący obowiązki, Rozumny, Ofiarny, Dotrzymujący obietnic, Realista

Jesteś typem: ISTP
Twoim typem przeciwnym jest: ENFJ
Jestem typem obserwującym z przewagą myślenia, moje cechy to:
Logiczny, Pożyteczny, Praktyczny, Realista, Ceniący faky, Analityczny, Wiedzący,co należy, Niezależny, Lubiący przygody, Spontaniczny, Zdolny do przystosowania się, Stanowczy

Jesteś typem: ISFJ
Twoim typem przeciwnym jest: ENTP
Jestem typem oceniającym z przewagą uczuć, moje cechy to:
Skupiony na szczegółach, Staranny, Tradycjonalista, Lojalny, Cierpliwy, Praktyczny, Dobrze zorganizowany, Szanujący służenie innym, Oddany, Opiekuńczy, Konsekwentny, Odpowiedzialny

Jesteś typem: ISFP
Twoim typem przeciwnym jest: ENTJ
Jestem typem obserwującym z przewagą uczuć, moje cechy to:
Opiekujący się innymi, Delikatny, Skromny, Zdolny do przystosowania się, Wrażliwy, Współpracujący, Dobra zdolność obserwacji, Lojalny, Ufny, Spontaniczny, Pełen zrozumienia dla innych, Harmonijny

Jesteś typem: ESTP
Twoim typem przeciwnym jest: INFJ
Jestem typem oceniającym z przewagą myślenia, moje cechy to:
Ceniący działanie, Zdolny do adaptacji, Wesoły, Elastyczny, Energiczny, Błyskotliwy, Spontaniczny, Pragmatyczny, Beztroski, Elokwentny, Otwarty, Zwinny, Zręczny

Jesteś typem: ESTJ
Twoim typem przeciwnym jest: INFP
Jestem typem obserwującym z przewagą myślenia, moje cechy to:
Logiczny, Zdecydowany, Systematyczny, Obiektywny, Wydajny, Bezpośredni Praktyczny, Dobrze zoorganizowany Bezosobowy, Odpowiedzialny, Uporządkowany, Konsekwentyny

Jesteś typem: ESFP
Twoim typem przeciwnym jest: INTJ
Jestem typem oceniającym z przewagą uczuć, moje cechy to:
Entuzjastyczny, Zdolny do adaptacji, Lubiący zabawę, Przyjazny, Witalny, Towarzyski, Elokwentny, Współczujący, Beztroski, Tolerancyjny, Otwarty, Sympatyczny

Jesteś typem: ESFJ
Twoim typem przeciwnym jest: INTP
Jestem typem obserwującym z przewagą uczuć, moje cechy to:
Odpowiedzialny, Lojalny, Konsekwentny, Z osobistym zaangżowaniem, Towarzyski, Harmonijny, Zdolny do współpracy, Taktowny, Precyzyjny, Współczujący, Tradycjonalista, Wychodzący naprzeciw

Jesteś typem: INFJ
Twoim typem przeciwnym jest: ESTP
Jestem typem oceniającym z przewagą uczuć, moje cechy to:
Zaangażowany, Lojalny, Empatyczny, Twórczy, Intensywny, Głęboki, Zdecydowany, Mający koncepcję, Wrażliwy, Z rezerwą, Myślący globalnie, Idealista

Jesteś typem: INFP
Twoim typem przeciwnym jest: ESTJ
Jestem typem obserwującym z przewagą uczuć, moje cechy to:
Empatyczny, Delikatny, Etyczny, Zdolny do adaptacji, Zaangażowany, Lojalny, Twórczy, Oddany, Ciekawy świata, Głęboki, Wstrzemięźliwy, Rozumiejący innych

Jesteś typem: INTJ
Twoim typem przeciwnym jest: ESFP
Jestem typem oceniającym z przewagą myślenia, moje cechy to:
Niezależny, Logiczny, Krytyczny, Oryginalny, Stały w poglądach, Wizjoner, Wymagający, Ceniący prywatność, Myślący kontekstowo, Autonomiczny, Teoretyzujący, Myślący systemowo

Jesteś typem: INTP
Twoim typem przeciwnym jest: ESFJ
Jestem typem obserwującym z przewagą myślenia, moje cechy to:
Logiczny, Sceptyczny, Preferujący wiedzę, Oderwany, Teoretyzujący, Z rezerwą, Precyzyjny, Niezależny, Spekulatywny, Oryginalny, Autonomiczny, Stanowczy

Jesteś typem: ENFP
Twoim typem przeciwnym jest: ISTJ
Jestem typem oceniającym z przewagą uczuć, moje cechy to:
Twórczy, Ciekawy świata, Entuzjastyczny, Elastyczny, Spontaniczny, Ekspansywny, Niezależny, Przyjazny, Wrażliwy, Energiczny, Z wyobraźnią, Aktywny

Jesteś typem: ENFJ
Twoim typem przeciwnym jest: ISTP
Jestem typem obserwującym z przewagą uczuć, moje cechy to:
Lojalny, Idealista, Indywidualista, Elokwentny, Odpowiedzialny, Ekspansywny, Entuzjastyczny, Energiczny, Dyplomatyczny, Interesujący się innymi, Chętny do pomocy, Serdeczny

Jesteś typem: ENTP
Twoim typem przeciwnym jest: ISFJ
Jestem typem oceniającym z przewagą myślenia, moje cechy to:
Przedsiębiorczy, Niezależny, Elokwentny, Oceniający strategicznie, Twórczy, Wyzywający, Analityczny, Mądry, Zdolny, Poddający w wątpliwość, Teoretyzujący, Zdolny do adaptacji

Jesteś typem: ENTJ
Twoim typem przeciwnym jest: ISFP
Jestem typem obserwującym z przewagą myślenia, moje cechy to:
Logiczny, Zdecydowany, Planujący, Twardy, Rozumiejący strategicznie, Wyzywający, Teoretyzujący, Sprawiedliwy, Opanowany, Bezpośredni, Obiektywny, Krytyczny

Klucz do oceny wyników:

Należy przenieść uzyskanie punkty do odpowiednich szeregów.
Proszę uważnie wpisywać wyniki do poszczególnych słupków, zwracając uwagę, czy znajduje się on w podpunkcie a czy b.
Natępnie należy zliczyć punkty i wpisać wynik do całkowitego szeregu.

Punkty dla I
(Introwersja)
2a
5a
9b
13a
17b
21b
26b
29b
33a
37b
43a
45b
49a
54b
Punkty dla E
(Ekstrawersja)
2b
5b
9b
13b
17a
21a
26a
29a
33b
37a
43b
45a
49b
54a
Punkty dla S
(Doznania)
1b
6b
10a
14a
18b
22a
25a
30b
34a
38a
42a
47a
50a
51a
Punkty dla N
(Intuicja)
1a
6a
10b
14b
18a
22b
25b
30a
34b
38b
42b
47b
50b
51b
Punkty dla T
(Myślenie)
3a
7b
11b
15a
19a
24a
27a
32a
35a
40a
41a
48a
52a
56b
Punkty dla F
(Uczucia)
3b
7a
11a
15b
19b
24b
27b
32b
35b
40b
41b
48b
52b
56a
Punkty dla J
(Ocenianie)
4a
8a
12a
16a
20a
23a
28a
31a
36a
39b
44b
46a
53b
55a
Punkty dla P
(Obserwowanie)
4b
8b
12b
16b
20b
23b
28b
31b
36b
39a
44a
46b
53a
55b

Do linijki ponieżej należy wpisać oznaczenie słupka, w którym masz wyższą ilość punktów.
Będą to litery I lub E, S lub N, T lub F i J lub P, w zależności od tego, w którym słupku była największa liczba punktów.
W przypadku takiej samej liczby punktów należy wpisać literę X.

Twój wynik jest zatem następujący:
I lub E:
S lub N:
T lub F:
J lub P:

W ten sposób zidentyfikowałeś swój typ.
W idealnym przypadku powinien to być jeden z następujących szesnastu

Masz pytanie?