Jak wygląda sytuacja seniorów na rynku pracy

Jak wygląda sytuacja seniorów na rynku pracy

17 kwietnia 2024

Jak wygląda sytuacja seniorów na rynku pracy? Najstarsza grupa aktywnych zawodowo ma szansę poprawić sytuacje na rynku pracy i uzupełnić braku kadrowe w przedsiębiorstwach. Niestety, przedsiębiorcy nie doceniają ich potencjału, czego świadomi są silversi. Generuje to ogromny stres podczas rozmów kwalifikacyjnych i oczekiwania na decyzję rekrutacyjną.

Społeczeństwo w Polsce starzeje się, a przyrost naturalny w dalszym ciągu jest ujemny. Sytuacja demograficzna w kraju wpływa negatywnie na rynek pracy. Przedsiębiorcy od dłuższego czasu narzekają, że mają braki kadrowe i nie mają kim ich zapełnić. Sytuacja jest na tyle poważna, że niedoborów personelu nie są w stanie uzupełnić nawet cudzoziemcy. Pewnym rozwiązaniem problemów rynku pracy może być aktywizacja osób starszych. Zatrudnienie silversów może wpłynąć pozytywnie nie tylko na przedsiębiorstwa, ale również na nich samych. Dlaczego?

– Wyniki dotychczasowych badań naukowych pokazują, że aktywizacja osób starszych ma sens i wpływa pozytywnie zarówno na jednostkę, jak i społeczeństwo, a także na gospodarkę i rynek pracy. Wnioski z wielu raportów wskazują, że wielu seniorów nie chce rezygnować z aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego. Powody takiego stanu rzeczy są różne – jedni decydują się na dalszą pracę ze względu na niską emeryturę, drudzy chcą czuć się potrzebni i przydatni, a jeszcze inni po prostu lubią to, co robią. Oznacza to, że strategie mające na celu aktywizację zawodową osób starszych mają sens, z kolei seniorów należy postrzegać jako szansę łagodzenia niedoborów pracowników w kraju – mówi ekspert ds. HR z agencji pracy Worksol.

Silversi cenią sobie stabilizację, ale czują się dyskryminowani

Jak wygląda sytuacja seniorów na rynku pracy? Według najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu Pracuj.pl, że nie najlepiej. Ponad połowa (58 proc.) przedstawicieli najstarszej badanej grupy wiekowej aktywnych pracowników (55-65 lat)  przyznała, że nie zmieniała pracy od ponad 10 lat. Jak widać, to przeciwieństwo zetek, które to z kolei nie mogą zagrzać dłużej miejsca w jednej firmie. 14 proc. badanych zmieniło miejsce pracy w ciągu ostatnich 5-10 lat, 11 proc. w ciągu 3-5 lat, a 7 proc. w przedziale od roku do 2 lat. Jedynie 1,7 respondentów pracę w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Warto zwrócić uwagę, że z badania wynika, że seniorzy odczuwają wpływ wieku na ich postrzeganie na rynku pracy. 73 proc. ankietowanych seniorów doświadcza na nim trudności wynikające z ich wieku podczas poszukiwania zatrudnienia.

– Trudności związane ze znalezieniem pracy przez osoby po 55 roku życia wynikają przede wszystkim ze stereotypów, jakie wciąż są zakorzenione w społeczeństwie. Umniejszają one roli seniorów w firmach, przez co przedsiębiorcy boją się podjąć ryzyko. Przedsiębiorcy wkrótce zauważą, że muszą zmienić sposób myślenia i jedyną szansą dla nich jest zatrudnienie cudzoziemców i silversów – komentuje ekspert ds. HR z agencji pracy Worksol.

Z raportu „Dyskryminacja ze względu na wiek na polskim rynku pracy – diagnoza”, opracowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że najczęściej spotykanym przejawem dyskryminacji seniorów w miejscu pracy jest wykluczanie z ambitnych zadań na rzecz młodszych pracowników oraz  brak podwyżki. Seniorzy spotkali się również z odmową udzielenia awansu oraz zachęcaniem do przejścia na emeryturę.

Chcą być docenieni za to, co robią

Jak wskazują wyniki badania Pracuj.pl, seniorzy napotykają różne trudności podczas poszukiwania pracy. Najczęściej spotykanym problemem jest stres związany z rozmową kwalifikacyjną. Na niego wskazało 44 proc. respondentów z najstarszej grupy aktywnych zawodowo pracowników. 43 proc. badanych przyznało, że stres towarzyszy im również podczas kontaktów z rekruterem. Z kolei 42 proc. ankietowanych odczuwa niepewność związaną z oczekiwaniem na decyzję rekrutacyjną. Natomiast dla 35 proc. już sama decyzja o zmianie miejsca pracy jest stresująca.

Czy seniorzy czują się docenieni w aktualnych miejscach zatrudnienia? Okazuje się, że niekoniecznie. Nawet połowa przedstawicieli najstarszej grupy osób aktywnych zawodowo nie czuje się doceniona. Na taką odpowiedź wskazało aż 47 proc. ankietowanych.

– Seniorzy mogą być dobrymi pracownikami, jeśli tylko przedsiębiorca ich doceni i wyposaży w odpowiednie narzędzia i kompetencje. Zapewniając im udział w szkoleniach i kursach umożliwia im maksymalne wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału. Na ich zatrudnieniu właściciel firmy może sporo zyskać. Przykładowo w pełni zaangażowanego w wykonywane obowiązki służbowe pracownika, lojalnego, dla którego liczy się stabilność zawodowa, posiadającego doświadczenie życiowe, jak i to na konkretnym stanowisku oraz odpowiedzialność i poczucie przynależności do przedsiębiorstwa – uważa ekspert ds. HR z agencji pracy Worksol.

Masz pytanie?