Rynek pracy w Polsce – jak wygląda obecna sytuacja

Rynek pracy w Polsce – jak wygląda obecna sytuacja

30 marca 2024

Bezrobocie nad Wisłą w dalszym ciągu utrzymuje się na niskim poziomie. Zatem rynek pracy w Polsce, to rynek pracownika. Przedsiębiorcy mają problem przede wszystkim ze znalezieniem chętnych do pracy na stanowiskach fizycznych.

 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w lutym tego roku, stopa bezrobocia wyniosła 5,4 proc. A w analogicznym okresie minionego roku była ona niższa o 0,2 pp. Co ważne, niższą stopę bezrobocia w lutym zanotowano ostatni raz w 1990 r.

– Od długiego czasu w Polsce jest rynek pracownika. Bezrobocie utrzymuje się na tak niskim poziomie, że przedsiębiorcy mają problem ze znalezieniem chętnych do pracy – zwłaszcza tej fizycznej. Wielu Polaków obawiało się, że napływ Ukraińców wpłynie negatywnie na stan zatrudnienia. Ale jak się okazał0 – niepotrzebnie. Zapotrzebowanie na ręce do pracy jest tak duże, że braków kadrowych nie są w stanie zapełnić na ten moment ani Ukraińcy, ani przyjeżdżający do Polski w celach zarobkowych cudzoziemcy z innych krajów – tłumaczy ekspert ds. HR z agencji pracy Worksol.

Bezrobocie zmniejsza się

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), na koniec lutego, w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 846,5 tys. bezrobotnych. Dla porównania, w lutym zeszłego roku ich liczba była o 18,3 tys. wyższa (2,1 proc.). Warto dodać, że w minionym miesiącu w urzędach pracy zarejestrowanych było 13,7 tys. Ukraińców. Stanowili oni 1,6 proc. ogólnej liczby bezrobotnych nad Wisłą. Liczba zarejestrowanych w urzędach Ukraińców stale rośnie. W porównaniu do wyników z końca lutego 2022 r. ich liczba zwiększyła się prawie dziewięciokrotnie. Z kolei w porównaniu do stycznia – o 0,6 tys.

– Ukraińcy w Polsce są gotowi do podjęcia zatrudnienia – w większości natychmiast. Chcąc szybciej znaleźć pracę, decydują się na rejestrację w powiatowym urzędzie pracy. Jednak biorąc pod uwagę ogólną liczbę Ukraińców w Polsce, okazuje się, że odsetek bezrobotnych w pośrednikach nie jest wcale wysoki. Oznacza to, że szukają oni pracy przede wszystkim na własną rękę, poza powiatowym urzędem pracy. Oczywiście pomocną rękę wyciągają do nich agencje pracy. Zajmują się one legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców oraz umożliwiają znalezienie pracy odpowiedniej do posiadanych przez nich kwalifikacji i zgodną z ich oczekiwaniami – uważa   ekspert ds. HR z agencji pracy Worksol.

Bezrobotni, którzy zarejestrowali się w powiatowych urzędach pracy, najczęściej przed rejestracją pracowali w handlu, naprawie pojazdów samochodowych, przetwórstwie przemysłowym i budownictwie. Wśród bezrobotnych najwięcej było osób bez zawodu (16 proc.), sprzedawców (8,2 proc.) i kucharzy (2,4 proc.). Niemniej jednak do rejestracji w urzędzie pracy zgłaszali się również bezrobotni, którzy byli przed rejestracja fryzjerami, magazynierami, mechanikami, ślusarzami, robotnikami gospodarczymi i pomocniczymi robotnikami budowlanymi oraz technikami ekonomistami.

Gdzie trudniej o pracę – rynek pracy w Polsce jest zróżnicowany

Stopa bezrobocia w Polsce waha się pomiędzy 3,3 proc. w województwie wielkopolskim do 9 proc. w podkarpackim. To właśnie na terenie tego drugiego odnotowano w lutym największą liczbę osób bez pracy. Warto podkreślić, że nie jest to jedyny region nad Wisłą, gdzie stopa bezrobocia utrzymuje się na wysokim poziomie. Gdzie jeszcze jest ono wysokie? Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wynosi ona niewiele mniej (8,8 proc.) niż na Podkarpaciu. Wysokie bezrobocie odnotowano również w województwie świętokrzyskim (8,2 proc.) i lubelskim (7,9 proc.). Z kolei w województwie kujawsko-pomorskim kształtuje się na poziomie 8,5 proc., w podlaskim stopa bezrobocia wynosi 7,3 proc., a nieco mniej (7,2 proc.) w zachodniopomorskim.  Sporo niższa stopa bezrobocia została odnotowana w województwie opolskim (6,1 proc.), łódzkiego (5,7 proc.) i pomorskiego (5 proc). A jak kształtuje się bezrobocie w pozostałych regionach kraju? W województwie dolnośląskim jego stopa wynosi 4,8 proc. Taki sam poziom utrzymuje w województwie lubuskim. W województwie małopolskim wynosi 4,5 proc., a w mazowieckim 4,4 proc. Najniższa stopa bezrobocia występuje w województwie śląskim (3,9 proc.) i wielkopolskim (3,3 proc.)

– Stopa bezrobocia w Polsce zmienia się w zależności od regionu. Poza tym mniejsze bezrobocie odnotowywane jest w dużych miastach wojewódzkich, jak np. Warszawa, Kraków, Katowice, czy Poznań. Tam jest siedzibę ma najwięcej firm, a co za tym idzie – jest największe zapotrzebowanie na ręce do pracy – komentuje ekspert ds. HR z agencji pracy Worksol.

Nie ma komu pracować

Sytuacja na rynku pracy zmusza przedsiębiorców do szukania chętnych na wolne stanowiska w ich firmach w urzędach pracy. W lutym 2024 r. zgłoszono w nich aż 94,5 tys. wakatów. Czyli o pół tysiąca więcej niż w analogicznym okresie minionego roku. Kogo do pracy najczęściej szukali przedsiębiorcy? Według danych MRPiPS, najwięcej ofert pracy zgłoszonych przez właścicieli firm w urzędach pracy przeznaczonych było dla pracowników produkcji (5,8 proc.) i robotników gospodarczych (5,3 proc.). Kogo jeszcze szukali w zeszłym miesiącu przedsiębiorcy? 3,6 proc. ofert dotyczyło stanowisk przeznaczonych dla tzw. pozostałych pracowników wykonujących prace proste gdzie indziej niesklasyfikowane. Zalicza się do nich miedzy innymi robotników wykonujących prace proste w przemyśle, pracowników biurowych, robotników magazynowych, pakowaczy ręcznych, sprzedawców, pomocniczych robotników w gospodarstwie sadowniczym, magazynierów, pomocniczych robotników przemysłowych, pracowników utrzymania czystości, pomocniczych robotników polowych, pomocy kuchennej, rozbieraczy-wykrywaczy oraz tzw. pozostałych pracowników obsługi biurowej.

– Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdzają doniesienia od przedsiębiorców, że najtrudniej jest znaleźć na rynku pracownika na stanowisko fizyczne. Rozwiązaniem problemów właścicieli firm jest współpraca z agencją pracy, która dostarcza mu pracowników posiadających wymagane na danym stanowisku kompetencje. Dzięki temu przedsiębiorca oszczędza czas i pieniądze – nie musi mieć przestojów w produkcji lub ograniczać sprzedaż towarów i usług – komentuje specjalista z Biura Obsługi Klienta z agencji Worksol.

 

Masz pytanie?