Dlaczego warto wdrożyć program poleceń pracowniczych

Dlaczego warto wdrożyć program poleceń pracowniczych

26 lutego 2024

Coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców cieszy się program poleceń pracowniczych. Jest to ciekawy sposób na rekrutację pracowników do firmy. Ma on wiele zalet i przynosi wiele korzyści zarówno członkom personelu, jak i właścicielowi firmy. Dlaczego warto wdrożyć program poleceń pracowniczych?

Na czym polega program poleceń pracowniczych

Przedsiębiorcy poszukujący pracowników mogą skorzystać z różnorakich źródeł dotarcia do kandydatów. Jednym ze sposobów pozyskania personelu jest program poleceń pracowniczych. Co warto o nim wiedzieć?

Program poleceń pracowniczych to inicjatywa przedsiębiorstwa w ramach której, podwładni poszukują i zdobywają dla firmy nowych pracowników poprzez rekomendację. W uproszczeniu, program poleceń pracowniczych sprowadza się do pomocy w zdobyciu kompetentnych kandydatów do pracy. Istotnym elementem programu jest nagroda dla pracownika firmy za polecenie kandydata na dane stanowisko. Nagroda może przybierać różnoraką formę. Mogą to być zarówno nagrody pieniężne, jak i benefity pozapłacowe.

Zalety programu poleceń pracowniczych

Program poleceń pracowniczych posiada szereg zalet, które przyczyniają się do efektywnego zarządzania personelem i osiągania celów organizacyjnych. Wśród najważniejszych zalet programu poleceń pracowniczych wymienić należy szybszą rekrutację pracowników oraz obniżenie kosztów procesu rekrutacji. Omawiając zalety programu poleceń pracowniczych nie można zapomnieć o promocji marki, budowie lojalności wśród personelu, a także wzroście zaangażowania pracowników w obowiązki. Poza tym, program poleceń pracowniczych to również wstępna weryfikacja kandydatów, możliwość dotarcia do pracowników pasywnych, zwiększenie zaufania do pracodawcy oraz większe prawdopodobieństwo znalezienia pracownika, któremu odpowiada kultura w przedsiębiorstwie.                               

Szybsza rekrutacja

Niewątpliwą zaletą programu poleceń pracowniczych jest skrócenie czasu rekrutacji. Wskazanie przez pracownika kandydata na określone stanowisko w firmie umożliwia przyspieszenie procesu rekrutacji i pozyskanie kompetentnego pracownika w krótszym niż standardowo czasie.

Obniżenie kosztów rekrutacji

Dzięki programowi poleceń pracowniczych, przedsiębiorca może w znaczący sposób obniżyć koszt rekrutacji. Są one zróżnicowane w zależności od branży, stanowiska pracy, a nawet lokalizacji firmy i stosowanych przez nią metod rekrutacyjnych. Po pierwsze, dzięki programowi poleceń pracowniczych przedsiębiorca nie musi ponosić kosztów związanych na publikację ogłoszeń oraz kosztów związanych z zatrudnieniem firm zewnętrznych lub headhunterów do przeprowadzenia rekrutacji. Po drugie, pracodawca nie musi ponosić kosztów związanych z czasem, jaki osoby odpowiedzialne w firmie za HR muszą poświęcić na pozyskanie pracownika.

Promocja marki

Program poleceń pracowniczych wpływa również pozytywnie na promocję marki. W jaki sposób? Tego typu program można potraktować jako marketing szeptany. Dzięki udziałowi podwładnych w tej strategii, społeczność zyskuje pozytywne informacje na temat firmy i warunków, jakie oferuje swoim pracownikom, co tanim kosztem wpływa korzystnie na wizerunek przedsiębiorcy.

 Wstępna weryfikacja kandydatów

Pracownicy, którzy biorą udział w programie poleceń pracowniczych polecają osoby, które znają osobiście. Oznacza to, że poleceni kandydaci zostali już w jakimś stopniu zweryfikowani przez podwładnego, który jest aktualnie zatrudniony w danej firmie. Poza tym, dzięki poleceniu firmy jako pracodawcy, przedsiębiorca zwiększa szanse na znalezienie pracownika, który wie, jaka kultura organizacyjna i zasady panują w jego firmie.

Większe zaangażowanie pracowników

Co ciekawe, program poleceń pracowniczych wpływa pozytywnie na zaangażowanie pracowników w wykonywane obowiązki zawodowe. Wynika to z faktu, iż podwładny czuje się odpowiedzialny za rozwój firmy i ma uczucie, że w jakimś stopniu wpływa na jej działania i decyzje podejmowane przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie przedsiębiorstwem.

Budowa lojalności wśród personelu

Program poleceń pracowniczych wpływa pozytywnie również na lojalność wśród personelu. Po pierwsze, jeśli pracownik poleca pracodawcę swoim znajomym, prawdopodobnie planuje pozostać dłużej w dotychczasowym miejscu pracy. W końcu wyglądałoby to dość dziwnie, gdyby podwładny polecił znajomemu firmę, w której jest zatrudniony, a następnie się z niej zwolnił. Po drugie, współpraca z osobami, które lubimy zapewnia lepsze warunki pracy, co wpływa na zadowolenie z pracy i wydajność.

Dotarcie do pracowników pasywnych

Dzięki wdrożeniu w firmie programu poleceń pracowniczych, przedsiębiorca może w prosty sposób dotrzeć do pracowników pasywnych. Czyli takich, którzy aktualnie nie są zainteresowani poszukiwaniem nowego miejsca pracy. Tymczasem coraz trudniej o dobrego pracownika. Firmy walczą o kompetentnych pracowników. A na rynku pracy coraz mniej jest osób, które aktywnie szukają nowej pracy. Polecenia pracownicze umożliwiają dotarcie do tych osób, które nie szukają pracy, ale mogłyby być nią zainteresowani. To dobra alternatywa dla headhuntingu.

 Zwiększenie zaufania personelu do pracodawcy

Kolejną zaletą programu poleceń jest wzrost zaufania podwładnych do przełożonego. Dzięki transparentności programu, uczciwym nagrodom i równych szansach, przedsiębiorca buduje pozytywny wizerunek wśród swojego personelu. Wypłata nagród w ramach programu sprawia, że szef staje się osobą wiarygodną i sprawiedliwą, której podwładni ufają.

Rozwój kompetencji

Wielu przedsiębiorców może być zaskoczonych, ale program poleceń pracowniczych wpływa pozytywnie na rozwój kompetencji u podwładnych. W jaki sposób? Po pierwsze, dzięki udziałowi w programie podwładni mają okazję dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi osobami spoza firmy. Może to prowadzić do wymiany pomysłów, najlepszych praktyk oraz rozwoju kompetencji w obszarze zarówno fachowym, jak i miękkich. Po drugie, udział w programie poleceń rozwija umiejętności komunikacyjne. Aktywne uczestnictwo w programie poleceń pracowniczych wymaga skutecznej komunikacji z potencjalnymi kandydatami oraz umiejętności przekazywania informacji o firmie i ofercie pracy. A po trzecie, program poleceń pracowniczych może być doskonałą okazją do otrzymywania feedbacku na temat skuteczności poleceń oraz jakości kandydatów. Taka informacja zwrotna może być cenna dla pracowników w procesie ciągłego uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności rekrutacyjnych.

Wady programu poleceń pracowniczych

Program poleceń ma również pewne wady. Wiele z nich uzależniona jednak jest od sposobu wdrożenia programu i przepływu informacji pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za program poleceń, a pracownikami.

Nadmierna koncentracja podwładnych na polecaniu firmy

W niektórych przypadkach pracownicy mogą skupić się na polecaniu kandydatów wyłącznie z myślą o nagrodach finansowych, co może prowadzić do nieodpowiedniego przyspieszenia procesu rekrutacji i zaniedbywania jakościowego aspektu poleconych kandydatów.

Brak obiektywizmu

Istnieje ryzyko, że pracownicy mogą polecać osoby związane z nimi prywatnie lub znajomych, pomijając w ten sposób kryteria selekcji oparte na kompetencjach i doświadczeniu. To może prowadzić do powstawania konfliktów interesów oraz obniżenia jakości procesu rekrutacji.

Rzekomy brak równości

Pracownicy o większym zasięgu kontaktów lub w bardziej wpływowej pozycji w firmie mogą mieć większe szanse na zdobycie nagród w ramach programu poleceń pracowniczych, co może prowadzić do poczucia nierówności wśród pracowników.

Obniżenie motywacji innych pracowników

Jeśli program poleceń pracowniczych skupia się wyłącznie na nagradzaniu polecających, to inni pracownicy mogą czuć się pominięci i stracić motywację do udziału w programie lub aktywnego angażowania się w proces rekrutacji.

Brak zróżnicowania kandydatów

Program poleceń pracowniczych może prowadzić do ograniczenia zróżnicowania kandydatów, gdy pracownicy polecają głównie osoby ze swojego kręgu zawodowego lub prywatnego, co może utrudnić uzyskanie różnorodności w zespole.

Zależność od pracowników

Jeśli firma opiera się wyłącznie na programie poleceń kandydatów do pracy w procesie rekrutacji, to może to prowadzić do zależności od pracowników jako głównego źródła pozyskiwania nowych talentów, co może być ryzykowne w przypadku ich odejścia z firmy. Odejście jednego pracownika może pociągać za sobą rezygnację z zatrudnienia kolejnego.

Jak wdrożyć program poleceń pracowniczych

Wdrożenie programu poleceń odbywa się wieloetapowo. Pierwszym z nich jest projektowanie programu. Następnie należy poinformować pracowników, do których skierowany jest program o wdrożeniu takiej strategii pozyskiwania kandydatów do pracy. Po jego wdrożeniu, konieczne jest zarządzanie program i badanie jego skuteczności.

Projektowanie programu       

Przedsiębiorca, który planuje w ten sposób pozyskiwać pracowników, musi określić dokładne zasady polecenia kandydatów do pracy. Istotne jest wskazanie sposobu w jaki odbywa się program oraz przewidzianych nagród i sposobu ich przyznawania. Poza tym, właściciel firmy powinien określić maksymalną liczbę polecanych kandydatów przez jednego pracownika.

Informacja

Kolejny etap to reklama programu wśród podwładnych. Pracodawca może poinformować zatrudnionych w różnoraki sposób o wdrożeniu takiego programu. Istotne jest, aby przekazane informacje były zrozumiałe dla wszystkich członków personelu.

Badanie skuteczności

Ważnym etapem jest monitorowanie skuteczności programu poleceń. Właściciel firmy powinien sprawdzać, czy przynosi on spodziewane rezultaty. Poza tym, w interesie przedsiębiorcy leży zweryfikowanie, w przypadku których stanowisk najbardziej sprawdza się program poleceń. Warto również określić poziom satysfakcji pracowniczej z wdrożonego programu. Jeśli pracownicy dostrzegają w nim jakieś wady, warto wprowadzać w nim zmiany.

Masz pytanie?