Polacy coraz chętniej zmieniają pracę - jak zatrzymać pracownika

Polacy coraz chętniej zmieniają pracę – jak zatrzymać pracownika

23 marca 2024

Prawie połowa zatrudnionych szuka pracy lub planuje to zrobić w najbliższym czasie. Dla przedsiębiorców oznacza to jeszcze większe braki kadrowe. Szefowie powinni zastanowić się, co zrobić, żeby zwiększyć lojalność oraz zadowolenie podwładnych z aktualnej pracy i zatrzymać ich w szeregach firmy. Tylko dzięki temu będą wiedzieć, jak zatrzymać pracownika.

Bezrobocie w Polsce utrzymuje się na zaskakująco niskim poziomie – według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jego stopa wyniosła w lutym tego roku 5,4 proc. Można więc mówić o rynku pracownika. Przedsiębiorcy mają problem z uzupełnieniem braków kadrowych – nawet obecność cudzoziemców nie jest w stanie na ten moment sprostać potrzebom rynku pracy. Dodatkowym utrudnieniem są migracje zatrudnionych pomiędzy firmami. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Pracuj.pl pt. „Mobilność zawodowa Polaków w 2024 roku”, 27 proc. ankietowanych Polaków w wieku 18-65 zmieniło pracę ponad dekadę temu. Z kolei 16 proc. zdecydowało się na ten krok od 5 do 10 lat wstecz, a 14 proc. w ciągu ostatnich 3-5 lat. Wśród badanych byli również tacy, którzy zmienili pracę stosunkowo niedawno – 2-3 lata temu (10 proc.), a nawet pomiędzy rokiem a dwoma latami wstecz (12 proc.).

Wykorzystują okazję

To, że Polacy zmieniają miejsce zatrudnienia nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem.

– Rynek pracownika odkrywa przed osobami aktywnymi zawodowo nowe możliwości. Zainteresowani wakatem mogą walczyć nie tylko o lepszą pensję i ciekawsze benefity pozapłacowe, ale również dobrą atmosferę pracy, umożliwienie awansu i rozwoju zawodowego, czy nawet elastyczny czas pracy lub większą liczbę dni wolnych. Przedsiębiorcy mogą mieć duży problem ze sprostaniem oczekiwań zatrudnionych, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów prowadzonej działalności. Rozwiązaniem kłopotów kadrowych właścicieli firm, przynajmniej częściowym, może być zatrudnienie cudzoziemców, zwłaszcza tych z dalszych kierunków, jak np. pracownicy z Azji, którzy ponoszą wysokie koszty przyjazdu do Polski. Dla nich zmiana pracodawcy jest dla nich nieopłacalna, dlatego w większości preferują ciągłość zatrudnienia w jednym zakładzie pracy – mówi specjalista ds. HR z agencji pracy Worksol.

Dodatkowym utrudnieniem dla przedsiębiorców jest fakt, że praca nie ma żadnej szczególnej wartości dla Polaków. Stanowi dla nich jedynie źródło utrzymania. Takiej odpowiedzi udzieliło 43 proc. pracujących. Z badania „Mobilność zawodowa Polaków w 2024 roku” wynika również, że prawie połowa ankietowanych (44 proc.) szuka aktualnie nowej pracy lub planuje to zrobić w najbliższym czasie. Co ciekawe, jeszcze sześć miesięcy temu, w poprzednim pomiarze badania, takie plany miało 41 proc. ankietowanych.

Wysokie wynagrodzenie nie wystarcza

Kto jest najbardziej skłonny do porzucenia aktualnego miejsca pracy? Oczywiście zetki, czyli najmłodsze pokolenie na rynku pracy. Wśród nich aż 56 proc. planuje w najbliższym czasie zmienić miejsce zatrudnienia. Nieco lepiej jest wśród ich starszych kolegów. Z badania wynika, że wśród osób w wieku 25-34 lata, takie zamiary ma 54 proc. badanych.

Nie jest pewnie zaskoczeniem, że powodem, dla którego Polacy tak chętnie zmieniliby pracę jest chęć uzyskiwania wyższych zarobków. Ponad połowa z nich (52 proc.) jest zainteresowana zmianą miejsca zatrudnienia, bo chce więcej zarabiać. Warto jednak podkreślić, że z badania wynika, że nie tylko kwestie finansowe są ważne dla zatrudnionych. 27 proc. Polaków chce zmienić pracę, bo w aktualnej nie ma możliwości rozwoju lub awansu. Z kolei 24 proc. czuje się niedocenianym przez przełożonego, więc szuka nowych możliwości rozwoju. 19 proc. pracujących odczuwa potrzebę zmiany branży lub zawodu, a 17 proc. rozgląda się za wakatami z powodu złej atmosfery panującej w obecnej firmie. Jak zatrzymać pracownika w firmie?

– Przedsiębiorcy, którzy nie chcą tracić pracowników muszą zadbać nie tylko o ich motywację do pracy, ale również o przywiązanie do niej. Powinni przy tym zdać sobie sprawę z tego, że nie ma jednego złotego środka, który sprawiłby, że talenty nie będą uciekać z firmy do konkurencji. Wynika to ze zróżnicowania potrzeb pracowników. Na budowę lojalności części pracowników będzie działała pozytywna atmosfera w pracy i pochwały, na innych z kolei oddziaływać będzie wysokie wynagrodzenie i benefity pozapłacowe, a na jeszcze innych – możliwość awansu w strukturach firmy. Kluczem do sukcesu jest więc znajomość potrzeb i oczekiwań zatrudnionych. Szef powinien wiedzieć, co działa na konkretnego podwładnego – mówi specjalista ds. HR z agencji pracy Worksol.

Na co zwracają uwagę pracownicy podczas podejmowania decyzji dotyczącej dalszej pracy? Okazuje się, że Polacy największą wagę przywiązują do lokalizacji. Takiej odpowiedzi udzieliło 46 proc. ankietowanych. Z kolei dla 40 proc. najbardziej liczy się dobra atmosfera w firmie (40 proc.). Nie bez znaczenia pozostają również relacje interpersonalne. Dobre relacje z pracodawcą to powód dla pozostania w firmie dla 31 proc. badanych. Niewiele mniejszy odsetek ankietowanych wskazuje na wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska (29 proc.) i poczucie docenienia (28 proc.).

 

 

Masz pytanie?