Pomagamy polskim szpitalom znaleźć lekarzy z Ukrainy - Worksol
Pomagamy polskim szpitalom znaleźć lekarzy z Ukrainy

Pomagamy polskim szpitalom znaleźć lekarzy z Ukrainy

3 kwietnia 2023

Masz dość niedoboru lekarzy w polskich szpitalach? Cóż, Ukraina może właśnie być rozwiązaniem! W ostatnich latach wielu wykwalifikowanych lekarzy z Ukrainy szukało pracy za granicą z powodu wojny, zawirowań gospodarczych lub politycznych. Wiele szpitali w Polsce już skorzystało z tej możliwości, zapewniając oferty pracy, które przynoszą korzyści obu stronom. Dzisiaj worksol.pl odkryje jak pomoc polskim szpitalom w znalezieniu lekarzy z Ukrainy może przynieść obopólne korzyści i zapewnić sytuację korzystną dla wszystkich zainteresowanych.

Wyzwania stojące przed ukraińskimi lekarzami poszukującymi pracy w Polsce

Wojna w Ukrainie doprowadziła do swoistego drenażu mózgów, w tym też lekarzy. Co prawda, wielu lekarzy odczuwając obowiązek przed Ojczyzną pojechali ratować ludzi na wojnie, niektórzy lekarze nadal pracują w swoich dawnych miejscach pracy, jednak ogromna część najlepszych i najzdolniejszych lekarzy z Ukrainy szuka zatrudnienia za granicą. Polska jest jednym z głównych beneficjentów tego exodusu, ponieważ szpitale są w stanie zatrudnić wysoko wykwalifikowanych lekarzy.

Istnieją jednak pewne wyzwania, przed którymi stają ukraińscy lekarze szukający zatrudnienia w Polsce. Pierwszym z nich są bariery językowe, ponieważ wszystkie polskie szpitale wymagają od swoich pracowników biegłej znajomości języka polskiego. Brak znajomości języka polskiego w odpowiednim stopniu może utrudniać ukraińskim lekarzom komunikację z pacjentami i współpracownikami. Ponadto, niektórzy ukraińscy lekarze mogą nie znać polskiego systemu opieki zdrowotnej i sposobu jego funkcjonowania, co może prowadzić do nieporozumień lub błędów.

Rozumiejąc ten problem, staramy się znaleźć lekarzy z Ukrainy, którzy znają język polski na wystarczającym poziomie, i skupiamy się na ich kształceniu w zakresie słownictwa fachowego. Wiele szpitali wychodzi nam w tej sprawie naprzeciw w połowie drogi, a w czasie, gdy Ministerstwo Zdrowia jest w trakcie przyznania decyzji o zezwoleniu na wykonywanie zawodu, lekarz pracuje jako asystenta, zapoznaje się ze specyfiką pracy i procedurami, poznaje współpracowników, doskonali swoją komunikację w języku polskim, w tym specyficzne słownictwo fachowych terminów medycznych.

Pokonać przepaść: Jak nasza pomoc łączy ukraińskich lekarzy z możliwościami w Polsce

Od 2014 roku liczba ukraińskich lekarzy pracujących w polskich szpitalach wzrosła dziesięciokrotnie. Jednak jest to tylko mała część liczby ukraińskich lekarzy, którzy chcieliby pracować w Polsce. Przyczyną tej rozbieżności jest fakt, że wielu ukraińskich lekarzy nie posiada odpowiednich zezwoleń uprawniających do pracy w Polsce. Przede wszystkim jest to wspomniana już wcześniej decyzja Ministerstwa Zdrowia o zezwoleniu na wykonywanie zawodu lekarza oraz PWZ (Prawo Wykonywania Zawodu) wydane właściwą Izbą Lekarską.

Nasza pomoc łączy ukraińskich lekarzy z możliwościami w Polsce, zapewniając im zasoby, których potrzebują, aby uzyskać odpowiednią dokumentację. Współpracujemy również z polskimi szpitalami, aby upewnić się, że są one świadome istnienia puli wykwalifikowanych ukraińskich lekarzy, którzy są zainteresowani pracą w Polsce. Wypełniając lukę między ukraińskimi lekarzami a polskimi szpitalami, jesteśmy w stanie zapewnić bardzo potrzebną opiekę medyczną tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Poszukują Państwo lekarzy z Ukrainy?

Uprzejmie proszę o kontakt:

Anastazja Makarczuk

amakarchuk@worksol.pl

+48 532 840 682

Niektórzy z lekarzy, którym pomogliśmy znaleźć pracę w polskich szpitalach

Oto tylko kilku lekarzy z Ukrainy, którym pomogliśmy zdobyć pracę w swojej specjalności w Polsce. Każdy ze szpitali jest bardzo zadowolony z pracy lekarzy i naszej współpracy.

Dmytro Martovytskyi – kardiolog, lekarz chorób wewnętrznych, Pajęczno, Szpital w Pajęcznie

Tetyana Holovko – pediatra-neonatolog (po lewej str.) Hanna Yaninovych – ginekolog (po prawej str.), Pisz, Szpital Powiatowy w Piszu

Tetyana i Hanna z koordynatorką Pani Anastazją Makarczuk

Bohdan Hryshyn – Anestezjolog, Kępno, Szpital w Kępnie

Serhii Turovsky – Kazimierz Dolny, Lekarz Stomatolog, Prywatna przychodnia

Korzyści z zatrudnienia ukraińskich lekarzy w Polsce: Szanse dla obu stron

Zatrudnianie ukraińskich lekarzy w Polsce przynosi wiele korzyści. Dla polskich szpitali jest to szansa na znalezienie wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników medycznych. Dla ukraińskich lekarzy to możliwość pracy w nowoczesnym szpitalu z najnowocześniejszym sprzętem i wyposażeniem.

Polskie szpitale, które zatrudniają ukraińskich lekarzy, mogą korzystać z ich doświadczenia i wiedzy. Ogólnie rzecz biorąc, zatrudnienie ukraińskich lekarzy w Polsce to sytuacja korzystna dla obu stron. Polskie szpitale uzyskują dostęp do doświadczonych specjalistów medycznych, a ukraińscy lekarze mają szansę pracować w nowoczesnym szpitalu, w dobrych warunkach pracy i dobrze zarabiać.

Poszukują Państwo lekarzy z Ukrainy?

Uprzejmie proszę o kontakt:

Anastazja Makarczuk

amakarchuk@worksol.pl

+48 532 840 682

Masz pytanie?