Pomagamy polskim szpitalom znaleźć lekarzy z Ukrainy

Pomagamy polskim szpitalom znaleźć lekarzy z Ukrainy

3 kwietnia 2023

Rośnie liczba wykwalifikowanych lekarzy z Ukrainy szukających pracy za granicą. Powody są oczywiste: wojna w Ukrainie oraz zawirowania gospodarcze i polityczne. Równocześnie wiele szpitali w Polsce odczuwa braki kadrowe. Dlatego coraz chętniej dają pracę obcokrajowcom, co oczywiście przynosi korzyści obu stronom. Dzisiaj worksol.pl pokaże, jak pomaga polskim szpitalom odnaleźć doświadczonych lekarzy z Ukrainy. Jeśli Ty też masz problemy kadrowe wynikające z niedoboru lekarzy w polskich szpitalach, koniecznie przeczytaj ten tekst! Cóż, lekarze z Ukrainy mogą pomóc Ci rozwiązać ten problem!

Wyzwania stojące przed lekarzami z Ukrainy szukającymi pracy w Polsce

Wojna w Ukrainie była dużym zaskoczeniem dla wszystkich. Jej wybuch skutkował strachem o życie i przyszłość obywateli, których codzienność zmieniła się diametralnie. Co prawda, wielu lekarzy odczuwających obowiązek walki o ojczyznę pojechało ratować ludzi na wojnie, a niektórzy lekarze nadal pracują w swoich dawnych miejscach pracy, to jednak ogromna część najlepszych i najzdolniejszych lekarzy z Ukrainy szuka zatrudnienia za granicą. Oczywistym jest, że Polska jest jednym z głównych kierunków ich emigracji. Powody są trzy. Po pierwsze, Polska jest krajem zbliżonym kulturowo. Po drugie, jest tu bezpiecznie. Po trzecie, szpitale są w stanie zatrudnić wysoko wykwalifikowanych lekarzy.

Istnieją jednak pewne wyzwania, przed którymi stoją ukraińscy lekarze szukający zatrudnienia w Polsce. Pierwszym z nich są bariery językowe, ponieważ polskie szpitale wymagają zazwyczaj od swoich pracowników biegłej znajomości języka polskiego. Oczywiście znajduje to uzasadnienie w praktyce – brak znajomości języka polskiego choćby w minimalnym stopniu może utrudniać ukraińskim lekarzom komunikację z pacjentami i współpracownikami. Poza tym część ukraińskich lekarzy nie zna zasad funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej, co może prowadzić do nieporozumień lub gorzej – błędów.

Doskonale rozumiemy ten problem. Dlatego staramy się znaleźć kompetentnych lekarzy z Ukrainy, którzy znają język polski w stopniu umożliwiającym komunikację. Następnie skupiamy się na ich nauce rodzimego języka. Szpitale są zadowoleni z takiej inicjatywy i wychodzą nam naprzeciw – w czasie, gdy Ministerstwo Zdrowia jest w trakcie przyznania decyzji o zezwoleniu na wykonywanie zawodu, ukraiński lekarz pracuje, jako asystent. Dzięki temu zapoznaje się ze specyfiką pracy i obowiązującymi procedurami, poznaje współpracowników, doskonali znajomość języka polskiego, w tym znajomość terminów medycznych.

Jak pomagamy ukraińskim lekarzom wykonywać zawód w Polsce

Od 2014 roku liczba ukraińskich lekarzy pracujących w polskich szpitalach wzrosła dziesięciokrotnie. Jednak jest to tylko mała część lekarzy pochodzących zza wschodniej granicy, którzy chcieliby pracować w Polsce. Przyczyną tej rozbieżności jest fakt, że wielu ukraińskich lekarzy nie posiada odpowiednich zezwoleń uprawniających do podjęcia pracy w Polsce. Wśród nich znajduje się przede wszystkim wspomniana wcześniej decyzja Ministerstwa Zdrowia o zezwoleniu na wykonywanie zawodu lekarza oraz PWZ, czyli prawo wykonywania zawodu, które wydawane jest przez właściwą Izbę Lekarską.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ukraińskich lekarzy, pomagamy im uzyskać odpowiednią dokumentację. Oczywiście współpracujemy również z polskimi szpitalami, dzięki czemu są one świadome możliwości zatrudnienia wykwalifikowanych lekarzy zza wschodniej granicy, którzy oprócz doświadczenia i wykształcenia kierunkowego, posiadają chęć do pracy w Polsce. Ze względu na wieloletnie doświadczenie w branży, jesteśmy w stanie zapewnić wysokiej jakości wsparcie wszystkim tym, którzy tego najbardziej potrzebują.

Poszukują Państwo lekarzy z Ukrainy?

Uprzejmie proszę o kontakt:

Anastazja Makarczuk

amakarchuk@worksol.pl

+48 532 840 682

Wybrani lekarze, którym pomogliśmy znaleźć pracę w polskich szpitalach

Oto tylko kilku wybranych lekarzy z Ukrainy, którym pomogliśmy zdobyć pracę w swojej specjalizacji w polskich szpitalach. Co ważne, każdy ze szpitali jest zadowolony z zatrudnienia pracowników zza wschodniej granicy oraz docenia nasz udział w znalezieniu i zatrudnieniu specjalistów.

Dmytro Martovytskyi – kardiolog, lekarz internista, specjalista chorób wewnętrznych, Szpital w Pajęcznie

Tetyana Holovko – pediatra-neonatolog (po lewej). Hanna Yaninovych – ginekolog (po prawej), Szpital Powiatowy w Piszu

Tetyana i Hanna z koordynatorką, Anastazją Makarczuk

Bohdan Hryshyn – anestezjolog, Szpital w Kępnie

Serhii Turovsky – lekarz stomatolog, prywatna przychodnia w Kazimierzu Dolnym

Korzyści z zatrudnienia ukraińskich lekarzy w Polsce

Zatrudnianie ukraińskich lekarzy w Polsce przynosi wiele korzyści obu stronom – zarówno szpitalom, jak i lekarzom. Dla polskich szpitali jest to szansa na znalezienie wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników medycznych, co umożliwia zapełnienie luki kadrowej. Polskie szpitale zatrudniające lekarzy pochodzenia ukraińskiego, mogą rownież korzystać z doświadczenia i wiedzy specjalistów, którzy chcą się dalej rozwijać i podnosić swoje kompetencje.

Z kolei dla ukraińskich lekarzy jest to możliwość podjęcia zatrudnienia w szpitalach, które są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i wyposażenie medyczne. Kolejną korzyścią dla specjalistów jest możliwość pracy w dobrych warunkach i otrzymywania za pracę wysokiego wynagrodzenia.

Poszukują Państwo lekarzy z Ukrainy?

Uprzejmie proszę o kontakt:

Anastazja Makarczuk

amakarchuk@worksol.pl

+48 532 840 682

Masz pytanie?