Praca dla medyków z Ukrainy (lekarzy i pielęgniarek) w Polsce - Worksol
Praca dla medyków z Ukrainy (lekarzy i pielęgniarek) w Polsce

Praca dla medyków z Ukrainy (lekarzy i pielęgniarek) w Polsce

28 marca 2022

Pandemia przyniosła rewolucyjne zmiany w polskim prawie. Brak personelu medycznego tak dał się we znaki państwu polskiemu, że umożliwiono bez konieczności nostryfikacji uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu. W ciągu ostaniach dwóch lat, pracę w Polsce znalazło ponad 660 lekarzy z Ukrainy. Poluzowanie polityki wobec personelu medycznego z Ukrainy na tyle się sprawdziło, że po wybuchy wojny (24 lutego 2022) wprowadzono dalsze uproszczenia w całej procedurze

Czy praca w Polsce jest atrakcyjna?

Polska od wielu lat ma najniższy wskaźnik ilości lekarzy w UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Spowodowało to, że szpitale i inne placówki medyczny bardzo konkurują o każdego lekarza. Spowodowało to naturalnie, że stawki wynagrodzenia zaczęły bardzo szybko rosnąć. Stawki godzinowe w szpitalach dla lekarzy specjalistów zaczynają się od 120 PLN do 180 PLN za godzinę. Całodobowe dyżury w oddziałach ratunkowych wyceniane są na 3 000 – 4 000 zł netto. Uzyskanie warunkowego prawa do wykonywania zawodu daje możliwość również przyjmowania pacjentów w prywatnych gabinetach klakierskich gdzie koszt wizyty kształtuje się na poziomie od 150 do 300 zł w zależności od specjalności.

Poszukują Państwo lekarzy z Ukrainy?

Proszę o kontakt: 

amakarchuk@worksol.pl

+48 532 840 682

Zarobki lekarza specjalisty w polskim szpitalu pracującego na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia wynoszą od 10 000 PLN do 30 000 PLN miesięcznie w zależności od specjalizacji. Najniżej opłacani są lekarze bez specjalizacji a także lekarze rodzinni. Na najwyższe zarobki mogą liczyć kardiolodzy, kardiochirurdzy, anestezjolodzy, lekarze medycyny ratunkowej, onkolodzy, chirurdzy.

Wybór pracy w Polsce jest ogromny. Posiadając odpowiednie dokumenty i doświadczenie rozpoczyna się konkurs ofert dla lekarza, który to wybiera pracę najlepszą dla siebie spośród przedłożonych mu ofert. Współpracując z nami będziesz miał pewność, że Twoje dokumenty aplikacyjne trafią do najlepszych szpitali, klinik oraz prywatywnych jednostek leczniczych, dzięki czemu będzie mógł przebierać wśród otrzymanych ofert.

Różne formy zatrudnienia lekarzy w Polsce

Najbardziej popularną formą zatrudnienia lekarzy w Polsce jest kontrakt. Do niedawna lekarzy z Ukrainy można było zatrudnić tylko na podstawie umowy o pracę, co niestety powodowała płacenie bardzo wysokich składek na ubezpieczenia społeczne a także wysokiego podatku dochodowego. Od wybuchu wojny w Ukrainie, każdy obywatel tego kraju może założyć jednoosobowa działalność gospodarczą, co oznacza znacznie mniejsze obciążenie składkami i podatkami uzyskiwanych dochodów. Lekarz w takim przypadku wystawia fakturę na rzecz szpitala, przychodni za świadczone usługi a następnie sam płaci podatki od zyskanych dochodów. Minimalne składki ZUS w Polsce dla przedsiębiorców to obciążenie rzędu 1 300 zł netto miesięcznie. Podatek dochodowy to w 19 % (podatek liniowy) a także 4,9 % składki zdrowotnej od dochodu. Przy dochodach miesięcznych na poziomie 20 000 PLN netto, czysty zysk lekarza wyniesie około 16 000 PLN w przypadku świadczenie usług na kontrakcie.

Nadal pozostaje możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku wynagrodzenie brutto na poziomie 20 000 PLN miesięcznie oznaczać będzie dla lekarza wynagrodzenie netto 14 600 zł lub 12 000 PLN netto po przekroczeniu drugiego progu podatkowego.

Procedura uzyskania zgody na wykonywanie zwodu lekarza

Prawo do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Polski może zdobyć każdy lekarz z Ukrainy. Preferowani są lekarze-specjaliści, którzy w systemie ciągłym pracowali w swoim zawodzie. Ministerstwo Zdrowia dzieli personel lekarski, któremu wydaje prawo wykonywania zawodu na trzy kategorie:

  • lekarzy posiadających wyłącznie dyplom potwierdzający ukończenie studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym
  • lekarzy posiadających dyplom specjalisty
  • lekarzy posiadających dyplom ukończenia studiów medycznych, dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, minimum 3-letnie doświadczenie w zawodzie specjalisty, a także oświadczający o znajomości języka polskiego

Każda z wymienionych wyżej kategorii osób może otrzymać warunkowe prawo do wykonywania zawodu. Wszystko leży w gestii przyszłego podmiotu leczniczego, który to określa jakie ma aktualnie potrzeby kadrowe. Warunkiem uzyskania prawa wykonywania zawodu jest złożenie odpowiedniego wniosku, tłumaczeń przysięgłych dyplomów oraz odpowiednich oświadczeń. Po uzyskaniu warunkowego prawa do wykonywania zawodu, lekarz zwraca się do okręgowej izby lekarskiej o uzyskanie zgody na wykonywania zwodu lekarza lub lekarza/dentysty. Czas jaki zajmuje uzyskanie wszystkich zgód wynosi od 3 do 4-5 miesięcy.
 

Okres przejściowy, od przybycia lekarza do Polski do uzyskania warunkowego prawa do wykonywania zawodu

 
Od placówki medycznej zależy, czy w okresie oczekiwania na uzyskanie warunkowego prawa na wykonywanie zawodu, a także zgody na wykonywania zawodu dany lekarz będzie pracował w placówce medycznej. Według naszej oceny ten czas nie powinien być stracony dla lekarza i powinien on asystować polskiemu lekarzowi, aby poznać wszelkie procedury medyczne, zasady leczenia, a także ćwiczyć w praktyce język polski. Najczęściej dochodzi do porozumienia pomiędzy lekarzami z Ukrainy oraz placówkami medycznymi i w tym okresie są gotowi wykonywać swoją pracę (asystę) za 30 % – 50% swojego przyszłego wynagrodzenia.
 

Znajomość języka polskiego

Pytanie to pojawia się w każdej rozmowie placówek medycznych a także samych kandydató z naszą firmą. Z tym rzeczywiście bywa różnie. Trafiają się lekarze, którzy posługują się językiem polskim w stopniu dobrym lub komunikatywnym ale stanowią oni około 10-20% kandydatów. Wracając do tematu poprzedniego, tj. odpowiednie wykorzystanie czasu w okresie do momentu uzyskania warunkowego prawa wykonywania zawodu. Okręgowe Izby Lekarskie organizują darmowe szkolenia językowe dla personelu z Ukrainy zarówno on-line, jak i w wersji stacjonarnej w miastach wojewódzkich. W trakcie uzyskiwania zgód lekarz z Ukrainy przechodzi intensywną naukę języka polskiego. W trakcie tych kilku miesięcy oczekiwania nabywa zdolności językowe umożliwiające mu komunikatywną pracę z pacjentem. Przypomnę, że lekarze to ludzie dobrze wykształceni o ponadprzeciętnej inteligencji oraz zdolnościach zapamiętywania, stąd nauka bliźniaczego języka polskiego przychodzi im bardzo łatwo.

Płatność za usługę uzyskania zgody na wykonywania zawodu lekarza w Polsce

Szanowny lekarzu z Ukrainy nam nic nie będziesz musiał płacić. Cała procedurę poprowadzimy dla Ciebie bezpłatnie. Jedynym kosztem jaki pokrywa kandydat są wydatki związane z  tłumaczeniem przysięgły, dokumentów, a także przygotowanie kopii notarialnej . W zależności od ilości dokumentów, koszty administracyjne nie przekraczają 500 PLN. Cała procedura prowadzona przez polskie Ministerstwo Zdrowia jest bezpłatna. Opłata rekrutacyjna za znalezienie lekarza i przeprowadzenie go przez uzyskanie zgód na wykonywanie zawodu w całości są pokrywane na rzecz naszej firmy przez placówki medyczne.

Od czego zacząć, jeśli zdecydowałem się na podjęcie pracy w Polsce?

Przede wszystkim skontaktuj się z nami, chętnie wytłumaczymy Ci wszystko podczas spotkania online. Najczęściej należy zacząć od zrobienia tłumaczeń przysięgłych na język polski, gdyż to dopiero pozwala rozesłać Waszą aplikację do placówek medycznych i zebrać najlepsze oferty. Następnie rozpoczynamy procedurę uzyskania prawa na wykonywanie zawodu. W czasie oczekiwania na uzyskanie zgody to od Was a także od placówki medycznej zależeć będzie czy będziecie pracować. My rekomendujemy, żeby podjąć pracę nawet znacznie niższą stawkę aby potem na koniec procedury móc swobodnie porozmawiać z przewodniczącym regionalnej izby lekarskich, który będzie wydawał Wam zgodę na wykonywanie zawodu lekarza. Samodzielna nauka z domu nie przyniesie taki rezultatów jak 2-3 miesięczne asystowanie przy polskim lekarzu.

WORKSOL Group solidny partner rekrutacyjny dla medyków z Ukrainy

Serdecznie zapraszamy wszystkich medyków z Ukrainy do skorzystania z usług naszej firmy  w celu znalezienia pracy w Polsce a także  uzyskaniem warunkowego prawa oraz zgody na wykonywanie zawodu. Nasza firma dysponuje zespołem sześciu wspaniałych specjalistów ds. rekrutacji, a także ośmioma osobami legalizującymi pobyt i pracę medyków-cudzoziemców w Polsce. Nasze 12-letnie doświadczenie na rynku da Państwu możliwość zdobycia najlepszej pracy w najszybszym czasie.

Jeżeli chcieliby Państwo zartudnić za naszą pomocą personel medyczny z Ukrainy, prosimy skontaktować się z nami mailowo biuro@worksol.pl

Autor: Michał Solecki

Poszukują Państwo lekarzy z Ukrainy?

Proszę o kontakt: 

amakarchuk@worksol.pl

+48 532 840 682

Masz pytanie?