Praca dla medyków z Ukrainy w Polsce - oferty dla lekarzy i pielęgniarek

Praca dla medyków z Ukrainy w Polsce – oferty dla lekarzy i pielęgniarek

28 marca 2022

Pandemia przyniosła rewolucyjne zmiany w polskim prawie. Brak personelu medycznego sprawił, że umożliwiono lekarzom z Ukrainy uzyskanie prawa do wykonywania zawodu bez nostryfikacji. Dzięki temu w ciągu ostatnich dwóch lat pracę w Polsce znalazło ponad 660 lekarzy z Ukrainy. Poluzowanie polityki państwa wobec personelu medycznego z Ukrainy na tyle się sprawdziło, że po wybuchu wojny w Ukrainie, tj. od 24 lutego 2022 r., wprowadzono dalsze uproszczenia w procedurze zatrudniania specjalistów z Ukrainy.

Czy praca w Polsce jest atrakcyjna dla medyków z Ukrainy?

Polska od wielu lat ma najniższy wskaźnik ilości lekarzy w UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Spowodowało to, że szpitale i inne placówki medyczne dosłownie walczą o każdego lekarza. Oczywiście doprowadziło to do sytuacji, kiedy stawki wynagrodzenia medyków zaczęły bardzo szybko rosnąć. Aktualne stawki godzinowe w szpitalach dla lekarzy specjalistów zaczynają się już od 120 PLN do 180 PLN za godzinę. Z kolei całodobowe dyżury w oddziałach ratunkowych wyceniane są na poziomie 3 000 – 4 000 zł netto. Warto podkreślić, że uzyskanie warunkowego prawa do wykonywania zawodu daje również możliwość przyjmowania pacjentów w prywatnych gabinetach lekarskich, gdzie koszt wizyty kształtuje się na poziomie 150 – 300 zł. 

Poszukują Państwo lekarzy z Ukrainy?

Proszę o kontakt: 

[email protected]

+48 532 840 682

Zarobki lekarza specjalisty w polskim szpitalu, który pracuje na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, wynoszą średnio od 10 000 PLN do 30 000 PLN miesięcznie. Oczywiście dużo zależy od specjalizacji. Najniżej opłacani są lekarze bez specjalizacji oraz lekarze rodzinni. Z kolei na najwyższe zarobki mogą liczyć kardiolodzy, kardiochirurdzy, anestezjolodzy, lekarze medycyny ratunkowej, onkolodzy i chirurdzy.

Dostępność ofert pracy w Polsce jest ogromna. Oznacza to, że lekarz z Ukrainy, który posiada odpowiednie dokumenty i doświadczenie może wybierać wśród miejsc pracy – dlatego warto wiedzieć, gdzie aplikować. Współpracując z nami będziesz miał pewność, że Twoje dokumenty aplikacyjne trafią do najlepszych szpitali, klinik oraz prywatywnych podmiotów leczniczych w Polsce, dzięki czemu będzie mógł wybrać optymalną ofertę.

Różne formy zatrudnienia lekarzy w Polsce

Najbardziej popularną formą zatrudnienia lekarzy w Polsce jest kontrakt. Jeszcze do niedawna lekarzy z Ukrainy można było zatrudnić tylko na podstawie umowy o pracę, co niestety skutkowało koniecznością opłacania bardzo wysokich składek na ubezpieczenia społeczne oraz wysokiego podatku dochodowego. Jednak od wybuchu wojny w Ukrainie, każdy obywatel tego kraju może założyć w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, co oznacza znacznie mniejsze obciążenie składkami i podatkami. Lekarz w takim przypadku wystawia fakturę na rzecz szpitala lub przychodni za świadczone usługi, a następnie sam płaci podatki uzależnione od zyskanych dochodów i ZUS. Minimalne składki ZUS w Polsce dla przedsiębiorców to obciążenie rzędu 1 300 zł netto miesięcznie. Podatek dochodowy, w przypadku rozliczeń podatkiem liniowym, to w 19%  plus 4,9% składki zdrowotnej płaconej od dochodu, jaki firma uzyskała w miesiącu poprzedzającym ten, za który płacona jest składka na ubezpieczenie w ZUS. Co oznacza, że przy dochodach miesięcznych na poziomie 20 000 PLN netto, czysty zysk lekarza wyniesie około 16 000 PLN.

Oczywiście w dalszym ciągu pozostaje możliwość zatrudnienia lekarza z Ukrainy na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku wynagrodzenie brutto dla specjalisty kształtuje się na poziomie 20 000 PLN miesięcznie, co oznacza wynagrodzenie netto na poziomie 14 600 zł lub po przekroczeniu drugiego progu podatkowego – 12 000 PLN netto.

Procedura uzyskania zgody na wykonywanie zawodu lekarza

Prawo do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Polski może zdobyć każdy lekarz pochodzący z Ukrainy. Przy czym preferowani są lekarze-specjaliści, którzy nie mieli przerwy w wykonywaniu zawodu. Ministerstwo Zdrowia dzieli personel lekarski na trzy kategorie:

  • pierwsza, to lekarze posiadający wyłącznie dyplom potwierdzający ukończenie studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym,
  • druga, to lekarze posiadający dyplom specjalisty,
  • trzecia z kolei, to lekarze posiadający dyplom ukończenia studiów medycznych, dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, minimum 3-letnie doświadczenie w zawodzie specjalisty, a także zaświadczenie o znajomości języka polskiego.

Istotne jest, że każda z wymienionych wyżej kategorii lekarzy może otrzymać warunkowe prawo do wykonywania zawodu w Polsce. Wszystko leży w gestii przyszłego pracodawcy, który to określa, jakie ma aktualnie potrzeby kadrowe. Warunkiem uzyskania prawa wykonywania zawodu jest złożenie odpowiedniego wniosku, tłumaczeń przysięgłych dyplomów oraz odpowiednich zaświadczeń. Po uzyskaniu warunkowego prawa do wykonywania zawodu, lekarz zwraca się do okręgowej izby lekarskiej z wnioskiem o uzyskanie zgody na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza/dentysty. Czas, jaki zajmuje uzyskanie wszystkich zgód wynosi średnio od 3 do 5 miesięcy.
 

Od przybycia lekarza do Polski do uzyskania warunkowego prawa do wykonywania zawodu

 
Od placówki medycznej zależy, czy w okresie oczekiwania na uzyskanie warunkowego prawa na wykonywanie zawodu, a także uzyskania zgody na wykonywanie zawodu, dany lekarz będzie pracował w placówce medycznej. Według naszej oceny, czas oczekiwania na decyzję nie powinien być dla lekarza stracony. Dlatego powinien asystować polskiemu lekarzowi, dzięki czemu pozna wszelkie procedury medyczne w Polsce, tutejsze zasady leczenia, a także będzie mógł ćwiczyć w praktyce język polski. Warto dodać, że najczęściej dochodzi do porozumienia pomiędzy lekarzami z Ukrainy oraz placówkami medycznymi. Lekarze zza wschodniej granicy są w stanie wykonywać swoją pracę asystenta za 30 % – 50% swojego przyszłego wynagrodzenia.
 

Znajomość języka polskiego

Pytanie to pojawia się podczas każdej naszej rozmowy z placówkami medycznymi i samymi kandydatami do pracy. Z tym rzeczywiście bywa różnie. Trafiają się lekarze, którzy posługują się językiem polskim w stopniu dobrym lub komunikatywnym, ale stanowią oni jedynie około 10-20% wszystkich kandydatów na to stanowisko. Wracając do tematu poprzedniego, tj. odpowiedniego wykorzystania czasu w okresie do momentu uzyskania warunkowego prawa wykonywania zawodu, Okręgowe Izby Lekarskie organizują darmowe szkolenia językowe dla personelu z Ukrainy – zarówno on-line, jak i w wersji stacjonarnej w miastach wojewódzkich. W trakcie procesu uzyskiwania zgód dla lekarza z Ukrainy, przechodzi on intensywną naukę języka polskiego. W trakcie tych kilku miesięcy oczekiwania nabywa zdolności językowe umożliwiające bezproblemowy kontakt z pacjentem. Przypominamy, że lekarze z Ukrainy to specjaliści dobrze wykształceni, o ponadprzeciętnej inteligencji i zdolnościach zapamiętywania, stąd nauka bliźniaczego języka polskiego przychodzi im bardzo łatwo.

Koszt uzyskania zgody na wykonywania zawodu lekarza w Polsce

Szanowny lekarzu z Ukrainy, nam nic nie będziesz musiał płacić. Przez całą procedurę poprowadzimy Cię bezpłatnie. Jedynym kosztem, jaki pokrywa kandydat, to wydatki związane z  tłumaczeniem przysięgłym, dokumentacją, a także przygotowaniem kopii notarialnych . W zależności od zgromadzonej ilości dokumentów koszty administracyjne są różne, jednak standardowo nie przekraczają 500 PLN. Warto dodać, że cała procedura prowadzona przez polskie Ministerstwo Zdrowia jest bezpłatna. Z kolei opłata rekrutacyjna za znalezienie lekarza i przeprowadzenie go przez uzyskanie zgód na wykonywanie zawodu są w całości pokrywane na rzecz naszej firmy przez placówki medyczne.

Od czego zacząć, jeśli zdecydowałem się na podjęcie pracy w Polsce?

Przede wszystkim należy się z nami skontaktować. Chętnie wytłumaczymy Ci wszystko podczas spotkania online. Następnie należy zrobić tłumaczenia przysięgłe na język polski, gdyż dopiero to pozwala nam rozesłać Waszą aplikację do odpowiednich placówek medycznych i zebrać najlepsze oferty pracy. W dalszej kolejności rozpoczynamy procedurę uzyskiwania prawa na wykonywanie zawodu. W czasie oczekiwania na uzyskanie zgody, to od Was i od placówki medycznej zależeć będzie, czy będziecie pracować, czy nie. Zalecamy podjęcie pracy nawet za znacznie niższą stawkę. Dzięki temu, na koniec całej procedury, można będzie swobodnie porozmawiać z przewodniczącym Regionalnej Izby Lekarskiej, który będzie wydawał zgodę na wykonywanie zawodu lekarza. Samodzielna nauka języka w domu z pewnością nie przyniesie takich rezultatów, jak dwumiesięczne asystowanie przy polskim lekarzu.

WORKSOL Group – solidny partner rekrutacyjny dla medyków z Ukrainy

Serdecznie zapraszamy wszystkich medyków z Ukrainy do skorzystania z usług naszej firmy w celu znalezienia pracy w Polsce, a także uzyskania warunkowego prawa wykonywania zawodu lub zgody na wykonywanie zawodu. Nasza firma dysponuje doświadczonym zespołem sześciu specjalistów ds. rekrutacji, a także ośmioma osobami legalizującymi pobyt i pracę medyków-cudzoziemców w Polsce. Nasze 12-letnie doświadczenie na rynku pracy da Państwu możliwość podjęcia najlepszej pracy w najkrótszym czasie.

Prosimy o kontakt mailowy wszystkie osoby zainteresowane zatrudnieniem personelu medycznego za naszym pośrednictwem. [email protected]

Autor: Michał Solecki

Poszukują Państwo lekarzy z Ukrainy?

Proszę o kontakt: 

[email protected]

+48 532 840 682

Masz pytanie?