Wsparcie dla ukraińskich lekarzy w procesie zatrudnienia

Wsparcie dla ukraińskich lekarzy w procesie zatrudnienia

4 kwietnia 2023
W ostatnich latach rośnie liczba ukraińskich lekarzy emigrujących do Polski. Przyczyna tego trendu jest oczywista – wojna w Ukrainie. Choć większość z nich pracuje w prywatnych klinikach, coraz częściej szukają zatrudnienia również w publicznych szpitalach. Wielu osobom oficjalne wynagrodzenie lekarzy w Ukrainie wydaje się niskie, jednak nie wiedzą o tym, że przedstawiciele tego zawodu dostają w swoim kraju tzw. darowizny od pacjentów. Co oznacza, że lekarz cieszący się uznaniem pacjentów na brak pieniędzy nie narzeka. Oczywiście wojna wszystko zmieniła – wiele miejscowości zostało całkowicie zniszczonych. Inne z kolei są okupowane przez rosyjskich zbrodniarzy wojennych. Skutkuje to masowym wyjazdem z Ukrainy i poszukiwaniem pracy w bezpiecznym miejscu w Ukrainie lub za granicą.

W Polsce lekarz należy do prestiżowych zawodów. Wynagrodzenia lekarzy są znacznie wyższe od ukraińskich i znajdują się powyżej średniej krajowej. Z kolei zapotrzebowanie na personel medyczny stale rośnie, na co wpływ ma między innymi starzenie się społeczeństwa, wzrost zachorowań na choroby przewlekłe i przechodzenie starszych lekarzy na emeryturę. O ile lekarz z polskim obywatelstwem nie ma jakichkolwiek trudności w znalezieniu pracy w Polsce, o tyle proces ten może być nieco trudniejszy dla specjalistów pochodzenia ukraińskiego. Przede wszystkim ze względu na brak znajomości języka polskiego i wiedzy na temat polskiego systemu opieki zdrowotnej. Dodatkowym problemem jest konieczność zweryfikowania posiadanych kwalifikacji i podjęcia decyzji dotyczącej formy zatrudnienia i rodzaju stanowiska. Na szczęście istnieje wiele przedsiębiorstw, które z powodzeniem wspierają ukraińskich lekarzy w znalezieniu zatrudnienia w Polsce. Pomagają one we wszystkim: zarówno w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń oraz tłumaczeń dokumentacji, jak i w udzieleniu wskazówek, jak poruszać się po polskim systemie opieki zdrowotnej. Dlatego lekarze z obcym obywatelstwem coraz chętniej zwracają się o pomoc do agencji lub ich pełnomocników.

Wskazówki dla obcokrajowca na temat rekrutacji na stanowisko lekarza 

1. Badanie rynku

Osoby poszukujące zatrudnienia w Polsce muszą zbadać tutejszy rynek. Co to oznacza? To, że lekarze muszą przede wszystkim dobrze poznać polski system opieki zdrowotnej. Konieczne jest również zapoznanie się z dostępnymi stanowiskami pracy i wraz z wymogami dotyczącymi podjęcia zatrudnienia na nich. To pomoże zawęzić poszukiwania i skierować się tylko do tych miejsc pracy, które odpowiadają oczekiwaniom i możliwościom lekarza.

2. Tworzenie sieci kontaktów

W poszukiwaniu pracy ważną rolę może odegrać sieć kontaktów. Warto odnowić kontakty z przyjaciółmi, rodziną lub dotychczasowymi kolegami z pracy. Czyli ze wszystkimi, którzy mogą pomóc w znalezieniu zatrudnienia w Polsce na stanowisku lekarza. Oczywiście warto również wziąć udział w wydarzeniach branżowych, podczas których istnieje możliwość osobistego spotkania się z potencjalnymi pracodawcami.

3. Poprawienie/stworzenie CV

Bez względu na stanowisko pracy, osoby rekrutujące do pracy zwracają uwagę na życiorys kandydatów, tj. curriculum vitae, czyli po prostu CV. Dlatego lekarze szukający zatrudnienia w Polsce powinni upewnić się, że ich CV zawiera wszystkie istotne dla przyszłego pracodawcy informacje, w tym przede wszystkim te dotyczące posiadanego doświadczenia oraz kwalifikacji i umiejętności. Wbrew pozorom przygotowanie curriculum vitae nie jest proste. Dlatego warto powierzyć sprawdzenie lub stworzenie CV od podstaw osobie z doświadczeniem w rekrutacji, która dodatkowo doskonale zna polski system opieki zdrowotnej.

4. Kandydat/kandydatka na lekarza musi nauczyć się języka polskiego (jeśli jeszcze go nie zna)

Aktualne przepisy prawa w Polsce nie narzucają na lekarzy z zagranicy obowiązku posługiwania się językiem polskim. Naczelna Rada Lekarska odeszła od egzaminowania obcokrajowców ze znajomości języka polskiego lub weryfikowania posiadania przez nich certyfikatów potwierdzających znajomość tegoż języka. Mimo wszystko umiejętność posługiwania się językiem polskim będzie postrzegana przez rekruterów jako duży atut i z pewnością ułatwi znalezienie pracy, jak i negocjacje dotyczące wynagrodzenia. Poza tym wiele placówek służby zdrowia preferuje kandydatów, którzy potrafią płynnie porozumiewać się po polsku, bo to znacznie ułatwia kontakt z pacjentami.

5. Warto się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej

Oprócz zredagowania profesjonalnego curriculum vitae, warto dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Jak się przygotować do rozmowy o pracę? Warto uświadomić sobie, jakie pytania może zadać rekruter podczas rozmowy o pracę i przygotować sobie na nie odpowiedzi. Poza ogólnymi pytaniami dotyczącymi doświadczenia i kwalifikacji, jakie standardowo padają podczas rozmowy kwalifikacyjnej, lekarz może zostać zapytany o szczegóły dotyczące polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Pozytywny wpływ ukraińskich lekarzy na polski system opieki zdrowotnej

W ostatnich latach rośnie liczba Ukraińców poszukujących pracy w Polsce. Wynika to w dużej mierze z faktu, że wraz z wybuchem działań wojennych w Ukrainie wielu obywateli zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i poszukiwania pracy w innych miejscach. Oczywistym kierunkiem Ukraińców była Polska. Wzrost liczby ukraińskich lekarzy poszukujących pracy w Polsce wpłynął pozytywnie na polski system opieki zdrowotnej. Napływ specjalistów zza wschodniej granicy pomógł odciążyć system, który już wcześniej był mocno nadwyrężony z powodu braku lekarzy i pozostałego personelu medycznego. Dzięki Ukraińcom, doszło również do poprawy jakości opieki zdrowotnej w Polsce. Podsumowując, obecność ukraińskich lekarzy w Polsce ma pozytywny wpływ zarówno na system opieki zdrowotnej, jak i na jakość opieki oraz jej dostępność.

Poszukują Państwo lekarzy z Ukrainy? Jesteś lekarzem z Ukrainy i szukasz pracy? Skontaktuj się z nami już teraz!

Anastazja Makarczuk

amakarchuk@worksol.pl

+48 532 840 682

Masz pytanie?