Praca tymczasowa a outsourcing
#outsourcing #praca tymczasowa

Praca tymczasowa a outsourcing

23 kwietnia 2019

Prawdopodobnie wielu z Państwa otrzymując oferty współpracy od agencji pracy lub firm outsourcingowych nie wie tak naprawdę, na czym polegają różnice w oferowanych przez nich usługach. Warto jednak poświecić więcej czasu nad zapoznaniem się z tematem, gdyż konsekwencje niewłaściwego wyboru mogą mieć bardzo znaczący wpływ na Państwa firmę.

Na wstępie wyjaśnię czym jest wynajęcie pracowników tymczasowych, a czym powierzenie procesów produkcyjnych innemu przedsiębiorcy (outsourcing).

 

Pojęcie pracy tymczasowej i outsourcingu procesów

Praca tymczasowa to przede wszystkim wynajęcie personelu z Agencji Pracy przez pracodawcę użytkownika, nad którym to sprawuje on nadzór i kontrolę. Dlatego właśnie taka forma współpracy jest uregulowana prawnie na podstawie Ustawy o pracy tymczasowej z dnia 9 lipca 2003 roku oraz  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 o zmianie Ustawy o pracy tymczasowej

Outsourcing procesów to powierzenie innej firmie procesów produkcyjnych, technologicznych w naszej firmie (pakowanie, produkowanie, załadunek), za które bez wątpienia odpowiada firma outsourcingowa. Przedstawiona forma współpracy istotnie nie ma specjalnej ustawy regulującej tego typu działalność gospodarczą, dlatego odnośnikiem jest tutaj Kodeks Cywilny.

 

Usługi agencji pracy tymczasowej vs. Outsourcing

 

Usługi Agencji Pracy Tymczasowej (APT)Outsourcing (świadczenie usług)
Klient zamawia personelKlient zamawia obsługę procesu, czyli skonkretyzowany efekt usług
Pracodawca użytkownik kieruje personelem pracowników APT, wyznacza zadania, kontroluje ich wykonanie oraz nadzoruje ich pracęFirma Outsourcingowa kieruje personelem, wyznacza zadania, kontroluje i nadzoruje ich pracę – w zakładzie klienta posiada własnych koordynatorów/brygadzistów
Klient zapewnia personelowi APT narzędzia, ubrania robocze, środki ochrony indywidualnejFirma Outsourcingowa posiada narzędzia do wykonania usług (może to być jej własność lub wynajmuje je od klienta)
Pracodawca użytkownik odpowiada za szkolenia BHP personeluFirma Outsourcingowa odpowiada za szkolenie BHP (w związku z kontrolą i nadzorem)
Klient prowadzi ewidencję czasu pracy personelu AgencjiFirma Outsourcingowa prowadzi ewidencję czasu pracy swojego personelu
Agencja Pracy nie ponosi odpowiedzialności za efekty pracy swojego personelu u klientaFirma Outsourcingowa ponosi odpowiedzialność za efekty pracy swojego personelu
Rozliczenie za Agencją Pracy na podstawie roboczogodzinRozliczenie na podstawie godzin technologicznych lub rezultatu usług, utrzymania procesu
Klient decyduje o premiach dla personelu Agencji i wysokości wynagrodzenia dla pracowników tymczasowychFirma Outsourcingowa prowadzi politykę płacową swojego personelu
Podstawa prawna: Ustawa o pracy tymczasowej z dnia 9 lipca 2003 rokuPodstawa prawna: Kodeks cywilny

 

Zasady współpracy w przypadku pracy tymczasowej są jasno określone w ustawie. Inaczej jest jednak w przypadku outsourcingu, dlatego wymaga to szerszego wytłumaczenia. Przede wszystkim outsourcing procesu cechuje się:

 • Wyodrębnienie technologiczne (bez udziału pracowników klienta)
 • Wyodrębnienie organizacyjne (u klienta pracują koordynatorzy, którzy nadzorują pracę personelu firmy outsourcingowej)
 • Personelem zarządza i koordynuje firma outsourcingowa
 • Klient zamawia usługę, a nie określoną ilość personelu
 • Sposób rozliczenia z  firmą outsourcingową za efekt pracy a nie roboczogodziny
 • Ekonomiczna i prawna odpowiedzialność za jakość wykonanej usługi po stronie firmy outsourcingowej

 

Konsekwencje prawne i ekonomiczne obejścia ustawy o pracy tymczasowej

Konkludując, warto pamiętać o cechach wyróżniających outsourcing od APT, gdyż w przypadku przekwalifikowania outsourcingu na pracę tymczasową mogą grozić nam kary finansowe. Instytucją kontrolującą w tym zakresie jest Państwowa Inspekcja Pracy. Ryzyka prawne i ekonomiczne zakwestionowania outsourcingu są następujące:

 • Brak zezwolenia na działalność Agencji Pracy Tymczasowej – do 100 tys. złotych
 • Brak wypełnienia obowiązku wynikających z ustawy o pracy tymczasowej (pracodawca użytkownik) – do 30 tys. złotych
 • Ustalenie bycie pracodawcą po stronie klienta – zaległości w PIT i ZUS
 • Brak możliwości odliczenia VAT od faktur dokumentujących usługi outsourcingu (pozorność)
 • Ryzyku zarzutu obejścia przepisów o pracy tymczasowej, co wiąże się z wyłączeniem kosztów podatkowych

Podejmując współpracę z firmą oferującą personel, z pewnością powinieneś zwrócić uwagę na podstawę prawną współpracy. Oczywiście nie każda współpraca będzie mogła być outsourcingiem. Konkludując, należy skrupulatnie czytać umowy, w rezultacie konsekwencje prawne oraz ekonomiczne przekwalifikowania outsourcingu na pracę tymczasową mogą być dotkliwe dla Państwa przedsiębiorstwa.

Na zakończenie warto wspomnieć, że nasza firma świadczy usługi udostępnienia pracowników tymczasowych oraz w niektórych przypadkach outsourcing procesów produkcyjnych. Dlatego w przypadku zainteresowania naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.

 

autor artykułu: ,,Praca tymczasowa a outsourcing, na czym polegają różnice ?”

Michał Solecki

Masz pytanie?