O zmianach dla cudzoziemców od 29 stycznia 2022 w Polsce - Worksol
O zmianach dla cudzoziemców od 29 stycznia 2022 w Polsce

O zmianach dla cudzoziemców od 29 stycznia 2022 w Polsce

26 stycznia 2022

Główne zmiany dotyczące pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce od 29 stycznia to wydawanie oświadczeń na okres 2 lat (24 miesiące) bez tzw. “korytarzy wizowych” oraz uproszczenie w uzyskiwaniu kart pobytu tymczasowych (przy zmianie pracodawcy nie trzeba będzie zmieniać „plastiku”, decyzję będą podejmowanę w ciągu 60 dni w przypadku braku braków formalnych).

Zmiany nie dotyczą wszystkich krajów

Zmiany dotyczą tylko krajów, które wcześniej mogły pracować „na oświadczeniach”, czyli Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Mołdawii, Armenii i Rosji.

Zmiany w wydawaniu oświadczeń od 29 stycznia 2022 r.

Powiatowe urzędy pracy będą wydawać oświadczenia o pracę dla cudzoziemców ww. krajów na 24 miesiące, a nie na 6 miesięcy jak dotychczas. Istotną zmianą jest również brak tzw. “korytarza wizowego”, istniejącego dotychczas. Czyli, na przykład, pracownik nie będzie musiał opuścić Polskę po 6 miesiącach i czekać kolejnych pół roku na możliwość powrotu celem legalnego podjęcia pracy w Polsce.

Na podstawie 2-letniego oświadczenia będzie uzyskiwana roczna wiza. Po zakończonym roku będzie można otworzyć kolejną wizę roczną na tym samym oświadczeniu.

W przypadku zmiany pracodawcy nowe oświadczenie również zostanie wydane na 24 miesiące. Oznacza to, że jedynym minusem będzie konieczność corocznego otwierania przez pracownika nowej wizy pracowniczej, powiązanego z koniecznością wyjazdu do swego kraju. Istnieje jednak możliwość wnioskowania o pobyt czasowy i po otrzymaniu karty pobytu, nie wyjeżdżać już np. na Ukrainę w celu otwarcia wizy.

Czy można będzie Ukraińcom pracować w ramach ruchu bezwizowego?

Jest to możliwe, ale tylko w okresie 90 dni w ciągu pół roku. Tu konieczne jest rozumieć różnicę między zezwoleniem na pobyt w Polsce a zezwoleniem na pracę (dotyczy to również możliwości wykonywania pracy w trybie uproszczonym – “na oświadczeniu”).

Okres ważności zezwolenia na pobyt obywatela Ukrainy na podstawie umowy o ruchu bezwizowym z UE wynosi 90 dni w ciągu sześciu miesięcy. W związku z tym, jeśli pracownik otrzymał oświadczenie o zatrudnieniu na 24 miesiące i przyjechał do Polski na zasadzie ruchu bezwizowego, może oficjalnie pracować tylko 3 miesiące, ponieważ jest to maksymalny okres pobytu w kraju w tym przypadku.

Aby pracować przez co najmniej rok na podstawie oświadczenia wydanego pracownikowi przez powiatowy urząd pracy, należy uzyskać wizę roczną.

Zmiany dotyczące kart pobytu (zezwolenia na pobyt) z dnia 29 stycznia 2022 r.

W przypadku braku uwag do wszystkich wymaganych dokumentów, decyzję o wydaniu karty należy wydać w ciągu 60 dni.

Osoby, posiadające kartę pobytu, nie będą musieli zmieniać plastikowej karty przy zmianie pracodawcy (wcześniej trzeba było wnioskować o nową kartę, czyli złożyć w całości cały pakiet dokumentów i dokonać wszystkich niezbędnych płatności, czekać kilka miesięcy w kolejce na złożenie wniosku itp.). Od teraz wystarczy poprzez Urząd wprowadzić zmiany dotyczące zmiany pracodawcy tylko w trybie elektronicznym.

Nie ma konieczności ubiegania się o nową kartę pobytu (jak to było wcześniej), jeśli zmieniła się informacja o stawkach wynagrodzenia pracownika, wymiarze godzin pracy, zmianie stanowiska pracy u tego samego pracodawcy.

Do wniosku na pobyt czasowy nie jest konieczne dodanie umowy najmu, a także potwierdzenia stałego, regularnego źródła dochodu.

Do wniosku koniecznie będzie dodać informację (umowa z pracodawcą), że wynagrodzenie pracownika (z jednego lub więcej oficjalnych źródeł) jest nie mniejsze niż płaca minimalna w Polsce (3010 zł miesięcznie brutto od 2022 r.).

Mówiąc wprost, należy mieć umowę z pracodawcą (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło), gdzie miesięczne wynagrodzenie wynosi co najmniej 3010 brutto.

Co doprowadziło do zmian?

Subiektywnie jednym z głównych czynników może być ukończenie tarczy kryzysowej, co doprowadzi do tego, że większość „przedłużonych oświadczeń” straci ważność, a ogromna liczba pracowników zagranicznych zostanie w ciągu miesiąca zmuszona do opuszczenia kraju lub szybkiego złożenia wniosku o kartę pobytu. Może to doprowadzić do realnego załamania gospodarki, która ucierpiała już z powodu ograniczeń ostatnich dwóch lat, i może stworzyć dodatkowe kolejki do urzędów.

Obiektywnie polska gospodarka rozwija się w zawrotnym tempie, więc stale potrzebuje nowych pracowników. Już dawno nadszedł czas na praktyczne załatwienie sytuacji z ogromnymi kolejkami na pobyt czasowy i długotrwałymi procedurami biurokratycznymi.

W tym kontekście inne kraje europejskie o bardziej atrakcyjnych zarobkach również potrzebują ogromnej liczby nowych pracowników i mogą w każdej chwili dokonać zmian ułatwiających zatrudnianie pracowników z krajów trzecich. Polska prawdopodobnie monitoruje sytuację i stara się poukładać wszystko aby nie przegrać wyścigu o pracowników.

WORKSOL to firma działająca w branży legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców oraz ich zatrudniania od 2009 roku. Przez te kilkanaście lat stworzyliśmy w naszej firmie wspaniały zespół specjalistów, posiadających ogromną wiedzę i doświadczenie.

Referencje naszej firmy to setki zadowolonych klientów, tysiące zrekrutowanych pracowników i zalegalizowanych cudzoziemców. Jeżeli poszukujesz solidnego, doświadczonego partnera w zakresie zatrudniania obcokrajowców, skontaktuj się z nami.

Kontakt:

Telefon: +48 606 401 731

Email: biuro@worksol.pl

Autor: Sergii Budim

Masz pytanie?