Polska przyjmie Białorusinów uciekających z kraju i da im pracę
#Białoruś

Polska przyjmie Białorusinów uciekających z kraju i da im pracę

25 września 2020

50 mln zł – taka jest kwota deklarowana przez polskiego premiera Mateusza Morawieckiego jako pomoc dla obywateli Białorusi dotkniętych represjami w kraju. Podczas swojej emocjonalnej wypowiedzi w Sejmie, Morawiecki podkreślił znaczenie solidarności i wsparcia dla wschodnich sąsiadów. To właśnie Polska zainicjowała nadzwyczajne sesje Rady Europy w sprawie sytuacji na Białorusi. Również Polska najszybciej zareagowała na skutki protestów w tym kraju. To Polska przyjmie Białorusinów, którzy stamtąd uciekają i da im pracę. Mieszkańcy Białorusi chętnie bowiem wyjeżdżają z powodu niestabilnej, a czasem zagrażającej życiu i zdrowiu, sytuacji.

Na konferencji został przedstawiony plan solidarności z Białorusią. Zgodnie z tym planem Polska jest gotowa zagwarantować pomoc w następujących kwestiach.

Ochrona. Otwartość. Solidarność.

Program wsparcia dla Białorusinów przewiduje realizację pięciu punktów:

  • Wsparcie dla represjonowanych.

  • Program stypendialny im.Wincentego Konstantego Kalinowskiego. Program będzie skierowany do studentów i naukowców wydalonych z białoruskich uczelni w ramach represji (będą mieli możliwość, aby studiować i pracować w Polsce).

  • Ułatwienie wjazdu do Polski i dostępu do rynku pracy. Pakiet będzie obejmował zwolnienie z opłat wizowych oraz, w szczególnych przypadkach, zwolnienie z obowiązku posiadania dokumentów upoważniających do rozpoczęcia pracy (praca dla Białorusinów w Polsce).

  • Program dla organizacji pozarządowych.

  • Pomoc dla niezależnych mediów.

Morawiecki zapewnił Białorusinów, że mogą liczyć na szybkie załatwienie spraw związanych z opuszczeniem kraju i legalizacją (np. uzyskać karty pobytu w Polsce). Dzięki temu programowi Białorusini nie będą pozostawieni sami sobie z problemami wewnątrz kraju, a Polska po raz kolejny podkreśli swoją gotowość do obrony inicjatyw demokratycznych i wolności wyboru. Innymi słowy, wszystkie te wartości, które są nieodłącznie związane z kulturowym, rozwiniętym społeczeństwem.

 

Opinia Białorusinów

Protesty na Białorusi wyszły daleko poza jej granice. Warszawa też nie została pominięta. Specjalnie dla portalu worksol.pl przedstawiciele warszawskich aktywistów pozostawili swoje opinie na temat wydarzeń w ramach Programu Solidarności między Polską a Białorusią.

Christina Grand, aktywistka i wolontariuszka białoruskiego ruchu opozycyjnego w Warszawie:

„Białorusini zwracają się z pytaniami o pracę w Polsce, legalizację, kartę pobytu. Nie chodzi tylko o represje. Wielu zdjęło swoje „różowe okulary” i patrzy na żałosny stan gospodarki, który nie ustabilizuje się w najbliższych latach. Nawet moi przyjaciele i znajomi, którzy nigdy nie mieli pomysłu na przeprowadzkę, pytają, jak szybko mogą uzyskać kartę pobytu w Polsce. Pracownicy branży IT i „białe kołnierzyki” masowo wyjeżdżają. Prości robotnicy z rodzinami i dziećmi również masowo wyjeżdżają. Każdy ma prawo do bezpieczeństwa. Ale jak to prawo jest wykonywane w naszym kraju? Dlatego musimy szukać innych możliwości”.

„Białorusini przezwyciężyli swój strach przed nieznanym. Stali się dużo odważniejsi. Ta śmiałość jest zakorzeniona w zgubnym stwierdzeniu „nie mamy już nic do stracenia”. Białorusini chcą mieć normalną przyszłość, więc teraz są gotowi podjąć ryzyko. Nie chcę nikogo przekonywać ani zniechęcać do przeprowadzki, to osobista sprawa każdego. Ale tym, którzy teraz o tym myślą, ale boją się ruszyć bez wsparcia, chcę tylko doradzić, żeby się nie martwili. Nie zgubicie się tutaj. Białorusini na całym świecie stali się jednym żywym organizmem, wszyscy trzymają się za ręce, wszyscy są gotowi podnieść drugiego, jeśli się potknie”.

Wdzięczność obywateli Białorusi

„Ludzie w Polsce oferują nieodpłatną pomoc, a to jest naprawdę wspaniałe. Porady, praca dla Białorusinów, pomoc w adaptacji. Jesteśmy jednym narodem i nie porzucamy naszych. Jedyne, o co chciałabym prosić, to aby nie korzystać z wiz humanitarnych bez konieczności. Traktujmy z szacunkiem tych, którzy wyjeżdżają, nie mając innego wyboru. Tych, dla których jest to sprawa życia i śmierci. Istnieje wiele legalnych sposobów na imigrację. Wizy humanitarne D21 są rozwiązaniem w ekstremalnym przypadku. Dla tych, którzy wczoraj musieli opuścić Białoruś, kwestia szybkiego rozpatrzenia ich wniosków o wizę lub o ochronę międzynarodową jest bardzo poważna. Pomagajmy sobie nawzajem, a przynajmniej nie wtrącajmy się. To także wsparcie i szacunek. W Polsce zawsze jest praca dla Białorusinów”.

Polacy – ludzie, nie zwracając uwagi na władze – bardzo nas wspierają, biorą udział w zbiórce pieniędzy dla ofiar i pomagają tym, którzy przyjechali do Polski. Sympatyzują z Białorusinami, pomagają przy organizacji wydarzeń i akcji, aktywnie komunikują się z Białorusinami. Zapewniają nam dużo ciepła i wsparcia. Dziękuję!”

Wizy z powodów humanitarnych

Na pierwszy rzut oka procedura wygląda na prostą. Dokumenty składa się za pośrednictwem strony internetowej e-konsulatu (rejestracja w polskim konsulacie) w formie elektronicznej lub za pośrednictwem Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych. W tym przypadku należy wybrać rodzaj wjazdu: „Wiza humanitarna do Polski” – Krajowa Humanitarna. Wiza typu D21 jest wydawana bez uiszczania opłaty konsularnej.

Jednak gdy przyjrzeć się bliżej, można dostrzec kilka poważnych wad wizy humanitarnej. Są to:

  • niemożność ponownego przekroczenia granicy;

  • niemożność (na tym etapie) legalnego zatrudnienia;

  • problemy z dalszym uzyskiwaniem innych rodzajów wiz;

  • ścisła kontrola przez białoruską straż graniczną przy wyjeździe z Białorusi z wizami tego typu.

Jednym słowem, jest to wiza jednokierunkowa. I co dalej?

Czy jest jakaś alternatywa?

Kiedy ambicje, autorytet i siłę przywódców politycznych postawimy na jedną szalę, zaś ogromne napięcie społeczne na drugą, pojawia się pytanie – co ją przeważy? Najważniejsze jest jednak to, że „szala” może nie wytrzymać.

My, specjaliści z agencji pracy WORKSOL, jesteśmy gotowi zapewnić kompleksową pomoc w procesie legalizacji cudzoziemców w Polsce (praca dla Białorusinów w Polsce, dokumenty uprawniające do uzyskania wizy do Polski, karty pobytu dla Białorusinów).

Zapraszamy Państwa do naszych biur w Kępnie, Wrocławiu oraz w Warszawie.

Autor: Viktoria Shakirova

Masz pytanie?