Praca fizyczna – które kompetencje pracowników są najważniejsze

Praca fizyczna – które kompetencje pracowników są najważniejsze

14 czerwca 2024

Praca fizyczna jest wykonywana na wielu stanowiskach. Są one silnie zróżnicowane, zatem liczą się na nich różne kompetencje i umiejętności. Można jednak wskazać takie, które są najczęściej pożądane przez pracodawców. Które przykładowo? Między innymi elastyczność i gotowość do nauki, samodzielność i umiejętność pracy w zespole. Które jeszcze kompetencje pracowników są ważne w pracy fizycznej?

Czym jest praca fizyczna

Nie ma jednej definicji pracy fizycznej – przynajmniej według ustawodawcy. Ani w Kodeksie pracy, ani w żadnych innych przepisach prawa nie istnieje wyjaśnienie tego pojęcia. Można przyjąć, że podział na pracę fizyczną i umysłową jest umowny. Opiera się on na fizjologii oraz ergonomii pracy, czyli warunkach pracy w odniesieniu do anatomicznych możliwości pracownika. Przy czym warto podkreślić, że właściwie każda praca jest w jakimś stopniu obciążeniem organizmu. W przypadku pracy fizycznej można mówić o obciążeniach fizycznych, nerwowych oraz psychicznych. Te pierwsze związane są z wysiłkiem fizycznym i pracą mięśni. Natomiast drugie wynikają z zachodzących podczas pracy fizycznej procesów myślowych. Z kolei obciążenia nerwowe związane są z charakterem świadczonych obowiązków służbowych i warunkami pracy.

Praca fizyczna a umysłowa

W mowie potocznej, praca tego typu obejmuje zawody, które absorbują podczas wykonywania obowiązków służbowych przede wszystkim układ mięśniowy i centralny układ nerwowy. Z kolei wysiłek umysłowy wkładany w wykonywaną pracę jest nieco mniejszy. Aczkolwiek jego rola rośnie wraz ze wzrostem mechanizacji pracy. Z kolei praca umysłowa, w przeciwieństwie do fizycznej, absorbuje przede wszystkim centralny układ nerwowy pracownika, przede wszystkim poprzez odbiór i przetwarzanie informacji, wykonywanie czynności wymagających udziału procesów myślowych, a także podejmowaniem decyzji lub delegowaniem zadań. Co to oznacza w praktyce? Pracownik umysłowy musi angażować umysł w to, co robi. Nie ma oczywiście konkretnego podziału na prace fizyczne i umysłowe, ale można dzielić zawody według pewnego kryterium. Jeśli obowiązki służbowe angażują przede wszystkim pracę mięśni, mowa o pracy fizycznej. Z kolei jeśli umysł – mowa o pracy umysłowej.

Przykładowe stanowiska związane z pracą fizyczną

Zawody związane z pracą fizyczną wymagają od pracowników najczęściej dobrej kondycji fizycznej oraz umiejętności manualnych, chociaż nie zawsze tak jest. Jest wiele zawodów, w których pracownicy fizyczny nie muszą się wyróżniać się posiadaniem ponad przeciętnej kondycji fizycznej, siły lub wytrzymałości. Przykładem takiego stanowiska może być kasjer. Zawody, w których wykonuje się prace fizyczne jest mnóstwo. Są one mocno zróżnicowane. Które są w Polsce najbardziej popularne? Jakich pracowników fizycznych pracodawcy szukają najczęściej?

Pracownik budowlany

Pracownik budowlany wykonuje obowiązki służbowe na placach budowy. Rodzaj wykonywanych zadań uzależniony jest od posiadanego stanowiska i zakresu obowiązków. Jakie popularne zawody wykonują pracownicy budowlani? Wśród nich wymienić można murarzy, tynkarzy, pracowników odpowiedzialnych za prace wykończeniowe.

Magazynier

Magazynierzy są odpowiedzialni za przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów w magazynach. Ich praca polega na rozładowywaniu dostaw, układaniu towarów na półkach, kompletowaniu zamówień oraz dbaniu o porządek w magazynie. Często korzystają z wózków widłowych i innych urządzeń ułatwiających transport ciężkich ładunków.

Kasjerzy i sprzedawcy

Popularnym zawodem w Polsce jest kasjer. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku odpowiedzialny jest za przyjmowanie i rozliczanie płatności przyjmowane od klientów za nabyty produkt lub usługę. Podobny zakres obowiązków mają sprzedawcy.

Pracownik produkcji

Wielu pracowników zatrudnionych jest na produkcji. Najczęściej wykonują obowiązki zawodowe w fabrykach i halach produkcyjnych. Bardzo często ich praca wymaga posiadania zdolności manualnych, precyzji i umiejętności obsługi maszyn. Ale przede wszystkim konieczna jest koncentracja.

Rzemieślnik

Pracownikiem fizycznym jest również rzemieślnik. Co robią rzemieślnicy? Najczęściej odpowiedzialni są za stworzenie lub naprawę różnego typu produktów.

Pracownik gospodarczy

Pracownicy gospodarczy odpowiedzialni są przeważnie za utrzymanie czystości i porządku w budynkach i ich otoczeniu, ale także utrzymanie urządzeń lub przestrzeni we właściwym stanie. Wśród pracowników fizycznych można wymienić między innymi konserwatorów, dozorców i ogrodników.

Rolnik

Do pracowników fizycznych zalicza się również rolników. Oczywiście praca, którą wykonuje rolnik jest bardzo zróżnicowana. Może obejmować ona sadzenie, pielęgnację i zbiór plonów, ale również hodowlę zwierząt. Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga posiadania dużej wiedzy, umiejętności organizacyjnych oraz wytrzymałości fizycznej.

Monter instalacji

Popularnym w Polsce stanowiskiem fizycznym jest monter. Monterzy instalacji zajmują się montażem, konserwacją i naprawą instalacji elektrycznych, wodociągowych, gazowych i grzewczych.

Kurier

Oprócz wyżej wymienionych zawodów, należy wymienić także kuriera. Ich liczba rośnie wraz z rozwojem e-commerce w Polsce. Kurierzy odpowiedzialni są za dostarczanie przesyłek na terenie miast i poza nimi.

Bezpieczeństwo pracy – kluczowe kompetencje w pracy fizycznej

Jak w każdej pracy, tak i w przypadku pracy fizycznej, liczą się kompetencje i posiadane umiejętności. Należy przy tym podkreślić, że pracownicy fizyczni wykonują zróżnicowane zawody, zatem na poszczególnych stanowiskach pożądane będą nieco inne cechy osobowościowe czy kompetencje.  Można jednak wskazać takie umiejętności i kompetencje, które są najczęściej wymieniane przez rekruterów poszukujących pracowników fizycznych. Jakie cechy powinien mieć idealny pracownik fizyczny? Pracownik fizyczny powinien wyróżniać się przede wszystkim:

 • dokładnością i precyzją,
 • umiejętnością zarządzania czasem,
 • samodzielnością,
 • umiejętnością pracy w zespole,
 • odpornością na stres,
 • motywacją do pracy,
 • chęcią i gotowością do nauki,
 • znajomością narzędzi i sprzętu,
 • zdolnościami manualnymi,
 • siłą fizyczną i wytrzymałością,
 • znajomością BHP.

Precyzja i dokładność

W pracy fizycznej bardzo często liczy się precyzja i dokładność. Dlaczego? Po pierwsze, dokładne wykonywanie obowiązków zawodowych wpływa na efektywność i jakość pracy.  A po drugie, gwarantuje optymalizację procesów w zakładzie pracy. Po trzecie, dokładność i precyzja pozwalają zachować wymagane standardy, czyli spełnić normy, a także zadowolić klientów.

Zarządzanie czasem

Umiejętność zarządzania czasem pozwala na lepsze wykorzystanie godzin pracy, przez co zwiększa się efektywność pracownika na danym stanowisku. Pracownicy fizyczni, którzy potrafią zarządzać czasem, są w stanie skupić się na najważniejszych zadaniach, eliminując niepotrzebne przerwy i opóźnienia. Oczywiście, skuteczne zarządzanie czasem pomaga w dotrzymywaniu terminów projektów i zleceń.

Zdolność do pracy w zespole

Zdolność do pracy w zespole umożliwia lepszą koordynację działań, co jest niezbędne do skutecznego i bezpiecznego wykonania skomplikowanych zadań. Poza tym, pozwala na efektywny podział ról i odpowiedzialności, dzięki czemu każdy pracownik może skupić się na swoich zadaniach. Praca fizyczna często wiąże się z ryzykiem wypadków. Współpraca w zespole umożliwia wzajemne monitorowanie i wsparcie, co zmniejsza ryzyko urazów i wypadków.

Samodzielność

Praca fizyczna nie zawsze oznacza pracę zespołową. Bardzo często wymaga od pracowników samodzielności. Dlatego rekruterzy szukają osób, które potrafią działań niezależnie. Samodzielność w tego typu pracy przekłada się na większą efektywność i produktywność, a także zmniejszenie obciążenia przełożonych.

Odporność na stres

W takiej pracy liczy się odporność na stres. Zwłaszcza na stanowiskach, na których może dość do ciężkich wypadków przy pracy. Dlatego pracownicy fizyczni powinni wiedzieć, jak sobie radzić z wyzwaniami oraz problemami. Odporność na stres w takiej pracy  jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa, efektywności, jakości pracy, motywacji, zdrowia oraz relacji w zespole. Pomaga pracownikom zachować spokój i podejmować racjonalne decyzje, co może zapobiec wypadkom w miejscu pracy. Poza tym, odporność na stres pozwala pracownikom lepiej skoncentrować się na wykonywanych zadaniach. Zwiększa to ich efektywność i produktywność.

Motywacja i determinacja

Motywacja w pracy fizycznej wpływa pozytywnie na wydajność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Znajomość narzędzi i sprzętu

Przydatną umiejętnością w pracy o tym charakterze jest znajomość narzędzi i sprzętu. Dzięki temu, że pracownicy wiedzą, jak korzystać z urządzeń, zmniejsza się ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. Rośnie również efektywność wykonywanych obowiązków służbowych.

Umiejętności manualne w pracy fizycznej

Pracownicy fizyczni powinni precyzyjnie i efektywnie wykonywać zadania służbowe. Bardzo często wymagają one zdolności manualnych. Dzięki nim możliwe jest dokładne wykonywanie zadań, a także zapewnienie bezpieczeństwa.

Elastyczność i gotowość do nauki

W pracy fizycznej liczy się elastyczność i gotowość do nauki. Dlaczego są one tak ważne? Praca fizyczna często wiąże się z dynamicznie zmieniającymi się warunkami na stanowisku pracy. Posiadanie tych umiejętności pozwala pracownikom lepiej adaptować się do nowych sytuacji i skutecznie radzić sobie z nieprzewidzianymi problemami.

Znajomość BHP

Praca zgodna z zasadami BHP odgrywa kluczową rolę w tego typu pracy. Dlaczego? Ponieważ często wiąże się z ryzykiem powstania urazów i wystąpienia wypadków przy pracy. Przestrzeganie zasad BHP pomaga zminimalizować to ryzyko, zapewniając pracownikom bezpieczne środowisko pracy. Jest to również ważne w kontekście ewentualnej odpowiedzialności przedsiębiorcy.

Praca fizyczna wymaga siły i wytrzymałości

Oczywiście w pracy tego typu liczy się często siła i wytrzymałość. Dotyczy to między innymi takich stanowisk, jak kurier i pracownik budowlany. Dzięki posiadaniu tych cech, możliwe jest wykonywanie zadań na niektórych stanowiskach. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której kobieta drobnej postury ciała i nieposiadająca siły, podnosi ciężkie materiały budowlane.

Masz pytanie?