Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?
#jak zatrudnić cudzoziemca #Legalizacja pobytu cudzoziemców #paszport biometryczny #Pracownicy z Ukrainy

Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?

24 lutego 2018

Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym? Wielu  pracodawców ma problem z zatrudnieniem cudzoziemców (głównie pracowników z Ukrainy) przyjeżdżających do Polski w ramach ruchu bezwizowego. Statystycznie co trzeci Ukrainiec szuka pracy przebywając na terenie Polski w ramach ruch bezwizowego. Jak należy zatem postępować aby legalnie zatrudnić taką osobę ? Czy warto w ogóle zatrudniać takie osoby? Dlaczego tak dużo obywateli Ukrainy wybiera taki sposób na przyjazd do Polski ? Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?

Coraz więcej cudzoziemców z takich państw jak Ukraina, Gruzja czy Mołdawia migruje do Polski na podstawie ruchu bezwizowego. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla obcokrajowców, którzy chcą odwiedzić swoje rodziny, przyjechać w celach turystycznych lub w celu podjęcia pracy. Mimo, że praca może być zalegalizowana na podstawie zezwolenia na pracę lub dzięki tzw. uproszczonej procedurze zatrudniania, (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy), to często staje się to problematyczną kwestią dla polskich pracodawców, którzy nie potrafią poradzić sobie z legalizacją pracy w takim przypadku.

 

logo-paszportu-biometrycznego      Od czerwca 2017 roku bez wiz do Unii Europejskiej

 

Od 11 czerwca 2017 r. został wprowadzony ruch bezwizowy na terenie państw Shengen dla obywateli Ukrainy, Gruzji, Mołdawii. Oznacza to , że każda osoba posiadająca paszport biometryczny może wjechać na terytorium Polski i innych państw członkowskich bez konieczności posiadania wizy. Okres legalnego pobytu na tej podstawie to 90 dni w ciągu 180 dni. Mimo tego, że głównym celem pobytu na podstawie ruchu bezwizowego jest turystyka, nie wyklucza on również możliwość podjęcia pracy. Obywatele Ukrainy mogą podjąć legalnie pracę na podstawie uproszczonej procedury zatrudnienia jaką jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Maksymalny okres zatrudnienia w tym wypadku to właśnie 90 dni pobytowych. Pracodawcy muszą zwrócić szczególną uwagę na pieczątki wjazdowe i to na ich podstawie obliczyć okres czasu na jaki mogą zatrudnić cudzoziemca.

 

Czas rejestracji oświadczenia wydłuża znacząco czas na podjęcie pracy przez cudzoziemca

 

W związku ze zmianami w przepisach, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r. rejestracja oświadczenia w Powiatowych Urzędach Pracy, stała się o wiele bardziej skomplikowana. O ile tzw. stare oświadczenia o ZAMIARZE powierzenia pracy wydawane były w maksymalnie 14 dni, to w przypadku tych nowych pracodawcy muszą czekać nawet do 30 dni. Urzędy Pracy nie są również odpowiednio przeszkolone w tym zakresie i często wprowadzają w błąd przedsiębiorców, którzy próbują zatrudnić cudzoziemców.

Wydłużone terminy wydawania oświadczeń mają szczególnie niekorzystny wpływ dla osób w ruchu bezwizowym. Dla lepszego wyjaśnienia posłużę się konkretnym przykładem. PUP w Poznaniu wydaje oświadczenia nie wcześniej niż po 28-30 dniach od złożenia.

Co to oznacza? Cudzoziemiec przybywający do Polski np. w dniu 1 lutego (zakładając, że już przyjeżdża do konkretnego pracodawcy) pracę podejmuje dopiero na początku marca. Zgodnie z pieczątką wjazdową można rejestrować dla niego oświadczenie maksymalnie do 30 kwietnia, czyli zostaje mu niespełna dwa miesiące pracy. A przecież sam okres próbny we firmach zazwyczaj trwa 3 miesiące… Pracodawcy muszą liczyć się z tym, że dopiero co po wdrożeniu pracownika w firmie, będą musieli go zwolnić, gdyż skończy mu się możliwość legalnej pracy. Stąd coraz częściej polscy przedsiębiorcy nie chcą zatrudniać osób, które nie posiadają wiz roboczych. W dużo gorszej sytuacji są cudzoziemcy, którzy dopiero po przyjeździe zaczynają szukać pracy tracąc cenne dni w ruchu bezwizowym, co wiąże się z jeszcze krótszym zatrudnieniem.

 

Niezwłoczne złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę

 

Wyjściem z tej sytuacji jest bezzwłoczne złożenie wniosków na zezwolenia na pracę czy karty pobytu. Nie rozwiązuje to jednak problemu do końca. Wnioski, o których wspominamy składa się do Urzędów Wojewódzkich, których praca jest od co najmniej dwóch lat sparaliżowana. Powszechnym jest, że na decyzje w swoich sprawach cudzoziemcy czekają od 3 miesięcy do nawet 2 lat!

 

Czy warto zatem zatrudniać osoby na paszporcie biometrycznym?

 

Tak, jeśli jest to pracownik o wysokich kwalifikacjach, na którym nam zależy. Z naszych doświadczeń wynika, że należy działać według następującej kolejności:

  1. Zarejestrować najszybciej jak to możliwe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wyrobienia wizy (maksymalny okres to 180 dni). Wtedy nasz przyszły pracownik będzie mógł wrócić z półroczną wizą i podjąć legalnie pracę. Lub ja dalej kontynuować
  2. Po trzech miesiącach i jednym dniu pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy. Trzeba złożyć wniosek na jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Cudzoziemiec otrzymuje stempel w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku. Na jego podstawie może ZARÓWNO LEGALNIE przebywać jak i, zgodnie z nowymi przepisami, pracować aż do momentu uzyskania karty czasowego pobytu, mimo upływu ważności wizy.

 

Kiedy odsyłać pracownika do swojego kraju w celu wyrobienia wizy roboczej ?

Jeżeli konieczne jest dla pracodawcy, aby pracownik przepracował jakiś czas na podstawie ruchu bezwizowego (paszporcie biometrycznym), to sugerujemy, aby okres wykonywania pracy w tym przypadku nie był dłuższy niż 8-10 tygodni. Ma to na celu pozostawienie cudzoziemcowi możliwości wyrobienia wizy roboczej na podstawie oświadczenia na okres powyżej 3 miesięcy (patrz pkt. 2).

Legalne zatrudnienie cudzoziemców to skomplikowany proces. Do każdego przypadku należy podejść indywidualnie i opracować strategię, która umożliwi wykonywanie pracy cudzoziemcowi w sposób ciągły, bezproblemowy i legalny. Dlatego warto, aby legalizacją pracy zajmował się specjalista, który posiada doświadczenie i wiedzę w aktualnych przepisach. Wszystkie osoby, które oczekują fachowej konsultacji w dziedzinie zatrudniania cudzoziemców zapraszamy do kontaktu z Agencją Pracy WORKSOL

Autorzy tekstu: Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?  – Ruch bezwizowy

Anna Martirosyan-Romaniak
Michał Solecki

 

Masz pytanie?