Karta pobytu – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Karta pobytu - zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
Karta pobytu – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę upoważnia cudzoziemca do pobytu i pracy na terenie Polski nawet na 3 lata

Karta pobytu jest jedynym dokumentem legalizującym pracę i pobyt cudzoziemców dające w przyszłości możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt stały oraz zapraszania członków rodziny cudzoziemca w odwiedziny. Co roku uzyskujemy skutecznie, kilkaset kart pobytu w różnych województwach na terenie Polski.

Szanowny kliencie jeśli nie masz czasu do załatwienia tak wielu formalności związanych ze sprawą uzyskania pozwoleń, powierz to nam.  My zrobimy to szybko a przede wszystkim skutecznie bez zbędnego angażowania Twoich sił.

Możemy się pochwalić rekomendacją wielu ludzi z terenu całego kraju, dla których uzyskaliśmy wymagane dokumenty. Robimy to szybko, tanio i skutecznie!

Karta Pobytu

Jakie dokumenty będziemy od Ciebie potrzebować ?

 • Kolorowe paszportowe fotografie, aktualne, nieuszkodzone w ilości czterech sztuk o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 • Kopia paszportu ze wszystkimi zapisanymi stronami.
 • Kopia oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy lub zezwolenia na pracę typu A lub obecnej karty pobytu, na podstawie których obecnie pracujesz.
 • Umowę najmu lokalu mieszkalnego, gdzie mieszkasz lub masz zamiar mieszkać lub oświadczenie właściciela mieszkania o tym, że wyraża zgodę na to, żebyś zajmował je w celach mieszkalnych.
 • Umowę o pracę, o dzieło, zlecenie oryginał lub kopia.
 • PIT-37. Jeśli już pracowałeś w Polsce powinieneś mieć deklaracje, że rozliczyłeś się z podatku dochodowego. Jeśli nie pracowałeś w poprzednim roku nie musisz mieć tego dokumentu. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Jeśli pracujesz w zawodzie, który nie podlega ustawowo zwolnieniu z informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych , o którym mówią Rozporządzenia Wojewody właściwe dla danego województwa, to należy taki dokument również załączyć.

Czasami wymagane:

 • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w urzędzie skarbowym
 • Dyplomy ukończenia szkół.
 • Akt własności lokalu mieszkalnego lub inny dokument potwierdzający własność lokalu , w którym mieszkasz.

Pamiętaj !

 • najpóźniej na 1 dzień przed końcem wizy musisz złożyć dokumenty na kartę pobytu w Twoim Urzędzie Wojewódzkim
 • karta pobytu może być wydana nawet na 3 lata