Cudzoziemcy w Polsce (w liczbach) 2017 rok
#cudzoziemcy w Polsce #statystyki związane z cudzoziemcami w Polsce

Cudzoziemcy w Polsce (w liczbach) 2017 rok

4 kwietnia 2017

Cudzoziemcy w Polsce w liczbach – 2017 rok. Na stronie internetowej https://migracje.gov.pl można uzyskać bardzo ciekawe informację na temat imigracji cudzoziemców do Polski


1. Przez pierwsze trzy miesiące 2017 roku w całym kraju cudzoziemcy złożyli ponad 53 tys. wniosków o prawo pobytu czasowego i długoterminowego. Przede wszystkim wg następującej kolejności:

 • Ukraina – 33 800 – 64 %
 • Białoruś – 2 776 – 5,2 %
 • Rosja – 2394 – 4,5 %
 • Indie – 1914 – 3,6 %
 • inne kraje – 22,7 %

2. Najwięcej wniosków złożono w województwie Mazowieckim, ponad 17 tys. co stanowi 33% wszystkich złożonych wniosków pobytowych w kraju. Na kolejnych miejscach znalazły się:

 • Dolnośląskie – 5224 wnioski – 9,8 % wniosków złożonych w całym kraju
 • Wielkopolskie – 4750 co stanowi  8,9 % wniosków złożonych w całym kraju (z tego poprzez Agencję Pracy WORKSOL złożono ponad 200 wniosków co stanowi ponad 4 % udziału w województwie)
 • Małopolskie – 4711 wnioski – 8,9 % wniosków złożonych w całym kraju

3. Dominującym rodzajem pozwolenia, o który ubiegali się cudzoziemcy jest w tym roku to zezwolenie na pobyt czasowy – złożono w całym kraju prawie 44 tys. wniosków co stanowi 83 % wszystkich prowadzonych tego typu spraw. Następnie wg. kolejności:

 • pobyt stały – 6930 wniosków (ze względu na polskie pochodzenie) czyli 13 % wszystkich prowadzonych spraw
 • ochrona międzynarodowa – 1845 wniosków – czyli  3,5 % wszystkich prowadzonych spraw
 • pobyt rezydenta długoterminowego – 842 – czyli 1,5 % wszystkich prowadzonych spraw

4. Wśród ubiegających się o pobyt w Polsce dominują osoby młode do 39 roku życia, które stanowią aż 83,2 % wszystkich aplikujących. Są to głównie mężczyźni – 62 %

Podsumowując, zasób danych dostępny na stronie https://migracje.gov.pl jest ogromny.  Ważnym aspektem jest, że strona działa jak interaktywna aplikacja, ponieważ można dowolnie filtrować dane i uzyskiwać interesujące nas wyniki. Zachęcamy do skorzystania.

Z poważaniem:

Michał Solecki

Masz pytanie?