Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w latach 2017-2018 (w liczbach)
#cudzoziemcy w Polsce #statystyki związane z cudzoziemcami w Polsce

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w latach 2017-2018 (w liczbach)

19 września 2018

Imigracja cudzoziemców do Polski nadal się rozwija i nabiera tempa. Polska gospodarka, która pilnie potrzebuje nowych rąk do pracy, jest atrakcyjna dla cudzoziemców z całego świata. Ostatni rok przyniósł wiele zmian w tej dziedzinie.

Przyzwyczailiśmy się do tego, że wśród cudzoziemców pracujących w Polsce dominują obywatele Ukrainy, stanowiący około 90 % pracujących obcokrajowców w naszym kraju. Napływ pracowników znad Dniepru nie jest już tak dynamiczny jak w latach 2014-2017 tym bardziej, że potrzeby polskich pracodawców na pracowników znacznie wzrosły w ostatnich latach. Stąd coraz częściej możemy zobaczyć pracowników z Azji na budowach i w zakładach produkcyjnych. Ten trend odzwierciedla się w statystykach wydanych zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt czasowy.


Zezwolenie na pobyt czasowy – Cudzoziemcy w Polsce w liczbach

1. Do końca sierpnia 2018 roku w całym kraju cudzoziemcy złożyli ponad 195 tys. wniosków (cały 2017 rok – 159 tys. wniosków) o prawo pobytu czasowego, z tego najwięcej wg kolejności:

 • Ukraina – 132 695 – co stanowi  67,6 % wszystkich złożonych wniosków
 • Białoruś – 13 272 – co stanowi 6,8 % wszystkich złożonych wniosków
 • Indie – 7 462 – co stanowi 3,8 % wszystkich złożonych wniosków
 • Wietnam – 7 177 – co stanowi 3,6 % wszystkich złożonych wniosków
 • Rosja – 4 786 – co stanowi 2,5 % wszystkich złożonych wniosków
 • Gruzja – 1 906 – co stanowi 1 % wszystkich złożonych wniosków
 • Nepal – 1 161 – co stanowi 0,6 % wszystkich złożonych wniosków
 • Bangladesz – 1047 – co stanowi 0,5 % wszystkich złożonych wniosków
 • inne kraje – 26 400 co stanowi 13,6 % wszystkich złożonych wniosków

 

ilość wydanych zezwoleń na pobyt czasowy w 2018 roku

2. Najwięcej wniosków złożono w województwie Mazowieckim, ponad 65 tys. co stanowi 33% wszystkich złożonych wniosków pobytowych w kraju. Na kolejnych miejscach znalazły się:

 

 • 1. Województwo Wielkopolskie – 19 032 co stanowi  9.7 % wniosków złożonych w całym kraju.
 • 2. Województwo Małopolskie – 18 816 wnioski – 9,6% wniosków złożonych w całym kraju.
 • 3. Województwo Dolnośląskie – 13 802 wnioski – 7 % wniosków złożonych w całym kraju.
 • 4. Województwo Ślaskie – 12 924 wnioski – 6,6 % wniosków złożonych w całym kraju.

3. Dominującym rodzajem pozwolenia, o który ubiegali się cudzoziemcy jest w tym roku zezwolenie na pobyt czasowy – w całym kraju złożono prawie 195 tys. wniosków co stanowi 54 % wszystkich prowadzonych tego typu spraw. Łącznie urzędy wojewódzkie wydały 365 tys. decyzji w sprawie cudzoziemców,  wg. kolejności:

 • zarejestrowanie pobytu obywatela UE – 71 989 –  czyli  19,7 % wszystkich prowadzonych spraw
 • stały pobyt – 66 651 wniosków (ze względu na polskie pochodzenie) czyli 18 % wszystkich prowadzonych spraw
 • pobyt rezydenta długoterminowego UE – 12 780 – czyli 3,5 % wszystkich prowadzonych spraw
 • pobyt stały obywatela UE – 8 151 –  czyli 2,2 % wszystkich prowadzonych spraw

4. Wśród ubiegających się o pobyt w Polsce dominują osoby młode do 39 roku życia, które stanowią aż 74,8 % wszystkich aplikujących. Są to głównie mężczyźni – 62 %


Zezwolenie na pracę (każdego typu)

Odmienna sytuacja panuje wśród osób ubiegających się o zezwolenie na pracę. Są to najczęściej cudzoziemcy przebywający poza granicami kraju, którym nie przysługuje prawo pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub tacy, którzy nie chcą/nie mogą aplikować o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

 

Zezwolenia na pracę coraz popularniejsze z racji zapotrzebowania na Azjatów

W tej kategorii rodzaju zezwoleń na pracę nastąpiły bardzo duże zmiany z racji popularności nowych kierunków rekrutacyjnych polskich przedsiębiorstw. Popularność pracowników z Azji w 2018 roku wyraźnie odbiła się w statystykach urzędów wojewódzkich. Liczba zezwoleń na pracę wydanych cudzoziemcom przekroczyła 148 tys. w pierwszej połowie 2018 roku, z tego najwięcej wydano obywatelom takich krajów jak:

 • Ukraina – 110 tys. zezwoleń, co stanowi ponad 74 % wszystkich wydanych zezwoleń
 • Nepal – 9,2 tys. zezwoleń, co stanowi ponad 6,2 % wszystkich wydanych zezwoleń (największa dynamika wzrostu względem lat ubiegłych)
 • Białoruś – 8,2 tys. zezwoleń, co stanowi ponad 5,5 % wszystkich wydanych zezwoleń
 • Indie – 3,7 tys. zezwoleń, co stanowi ponad 2,5 % wszystkich wydanych zezwoleń
 • Bangladesz – 2,8 tys zezwoleń, co stanowi ponad 1,8 % wszystkich wydanych zezwoleń
 • inne kraje – 14,1 tys. zezwoleń, co stanowi ponad 9,5 % wszystkich wydanych zezwoleń

 

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w latach 2017-2018

Niestety, ale za liczbą wydanych zezwoleń na pracę dla Azjatów nie idzie wzrost liczby wydanych wiz dla obywateli tych krajów z racji braku przygotowania polskiej placówki dyplomatycznej w Indiach do obsługi tak dużej ilości aplikujących cudzoziemców. Więcej o tym problemie pisaliśmy tutaj

Nepalczycy jeszcze długo nie nadejdą w wystarczającej ilości

Podsumowując, sama ilość wydanych zezwoleń na pracę nie oznacza, że tyle osób przyjechała lub przyjedzie do pracy do Polski. Jeśli chodzi o Ukrainę to przelicznik wydanych zezwoleń na pracę, a przyjazd pracownika do pracy może wynieść 80-90 %. Natomiast dla obywateli Nepalu, Bangladeszu, Indii wynosi jedynie 5-10 % . Przyczyną takiej dysproporcji jest w największym stopniu niewydolność systemu konsularnego. Statystyki są zatem zakłamane, a tytuły gazet ,,Nepalczycy nadchodzą” są nieprawdziwe z racji bardzo małej ilości wydawanych wiz dla Azjatów.

Dowodem tego jest również to, że wśród Nepalczyków, Hindusów, Bengalczyków (patrz wyżej) nie znajdziemy tak wielu aplikujących o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Dlaczego ? Bo w Polsce ich nie ma, a tylko legalnie przybywający cudzoziemiec może złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Gdyby zachować podobne proporcje wydawanych zezwoleń na pracę typu A do złożonych wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy, tak jak jest w przypadku obywateli Ukrainy, to tych drugich powinno być 10 razy więcej. To pokazuje skalę problemu rekrutacji pracowników z Azji.

 

Rynek pracy ciągle nienasycony cudzoziemcami

Podsumowując, ilość wydawanych zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt czasowy dynamicznie wzrasta.  Nie jest to jednak liczba zadowalająca przedsiębiorców, którzy są gotowi zatrudnić znacznie więcej osób do pracy. Remedium na brak zasobów kadrowych mieli być pracownicy z Azji, co jednak w obecnej chwili jest opcją niewystarczającą. Nasuwa się zatem oczywiste pytanie – gdzie i jak szukać siły roboczej, która, biorąc pod uwagę dynamiczność rozwoju polskiej gospodarki, jest dla pracodawców na wagę złota.

 

Artykuł opracowano na podstawie danych z:

Migracje.gov.pl 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Urząd ds. Cudzoziemców

Autor artykułu: ,,Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w latach 2017-2018 (w liczbach)”

Michał Solecki

Naciśnij, żeby przeczytać referencji od naszych stałych klientów. 

Masz pytanie?